Storebukta-prosjektet

TO UKER MED UTSLIPP I SUMPSKOGEN: Betydelige mengder anleggsvann ble pumpet fra byggegropen rett ut i våtmarksområdet ved Storebukta.

Fra Kolbotn til Vestby og tilbake

– Anleggsvannet fra Storebukta kan verken oppbevares eller slippes ut i Vestby kommune. Det må kjøres tilbake til Kolbotn, sier rådgiver Line Strømsvåg i Vestby kommune.

Publisert

Oppegård Avis har tidligere skrevet at utbyggeren av Storebukta-prosjektet pumpet ut betydelige mengder anleggsvann rett ut i våtmarksområdet ved Storebukta i to uker til tross for gjeldende miljøoppfølgningsplan (MOP) som ikke åpner for dette.

Først to uker senere, onsdag 16. januar, ble utslippet stoppet. Kommunen valgte å kreve dette etter en dialog med Fylkesmannen samme dag. Det viser seg at utbyggeren ikke har søkt Fylkesmannen om utslippstillatelse.

Les også: Måtte stoppe utslippet til Kolbotnvannet

Oppegård Avis har også skrevet at inntil videre er borttransportering med tankbil iverksatt.

En uke i Vestby

Ifølge utbyggeren av Storebukta, Tom André Svenning-Gultvedt i Solon Eiendom, har de levert anleggsvannet fra Storebukta til Galbyveien 263 i Vestby, en landbrukseiendom på over 286 mål, hvor vannet har vært oppbevart i en tett tank siden onsdag forrige uke.

Vestby kommune ble orientert om dette av Oppegård Avis mandag 21. januar. De har vært på befaring og snakket med grunneieren. Nå er saken avklart.

I dag kunne rådgiver Line Strømsvåg i forvaltningsavdelingen i Vestby kommune opplyse oss om at anleggsvannet fra Storebukta ikke kan oppbevares i Vestby lenger.

– Vannet fra Storebukta kan verken oppbevares eller slippes ut i Vestby kommune. Det må kjøres tilbake til Kolbotn. Denne saken må håndteres av Oppegård kommune, sier rådgiver Line Strømsvåg.

Oppegård Avis har kontaktet både utbyggeren av Storebukta og Oppegård kommune. Vi oppdaterer saken fortløpende.

Les også: – Kjører anleggsvannet fra Storebukta til Vestby

Powered by Labrador CMS