BYGGEPROSJEKTER: – Da jeg flyttet til Greverud som barn (i dag er jeg 36 år) og hadde min oppvekst her, var Oppegård en rolig kommune, sier Tora Synnøve Kristiansen i dette leserinnlegget.

Mer utbygging i Oppegård kommune - til glede for hvem?

Tora Haugland stiller spørsmål ved fortetting og utbygging av Oppegård i dette leserinnlegget.

Publisert

I nummer 21, 31. mai 2018 i Oppegård Avis, kan vi lese at ordførerne i Oppegård Thomas Sjøvold (H), og i Ski Hanne Opdan (AP), ønsker seg enda flere boliger til Oppegård og Ski, det som skal bli Nordre Follo kommune om to år. "Vi vil og skal være klare til å ta imot alle tilflyttere til Nordre Follo", sier de tydeligvis stolte til Oppegård Avis. Jeg leser også at det skal omdefineres flere næringsformål til boligformål.

(I dette innlegget blander jeg meg ikke inn i det som fortsatt er Ski kommune, men forholder meg til Oppegård kommune hvor jeg bor i dag med min familie).

Les også: – Vi føler oss overkjørt av både kommunen og utbyggeren

Da jeg flyttet til Greverud som barn (i dag er jeg 36 år) og hadde min oppvekst her, var Oppegård en rolig kommune. Hele åsen bak Greverudsenteret var fortsatt skog. Jeg var en av de første elevene som fikk starte på helt nybygde Østli skole i fjerde klasse, og det var en klasse på hvert trinn! I min klasse var vi seksten elever og snakk om flotte naturomgivelser! På golfbanen om vinterstid var det god plass for aking, og en kunne spasere langs Skiveien mellom Greverud og Oppegård og faktisk høre hva den du gikk sammen med sa. Dette er et glansbilde av «gamle dager», selvsagt! Tidene forandrer seg. Det skal de gjøre og det må også skje, fordi samfunnet er i endring. Dette er en selvfølge, men jeg mener at den ekstreme byggelysten i Oppegård kommune nå må begynne å kjenne på sine sunne begrensninger.

Jeg leste nettopp i Oppegård Avis at "Det er ikke rart folk trives her i Oppegård. Vi kan bo så urbant og likevel så landlig". Så var det bilde fra Tusse tjern - før badesesongen uten mennesker. Vel, jeg var på Tusse tjern i sommerheten flere ganger, og jeg er sjokkert over hvor mange mennesker som fyller opp badeplassen. Ettersom kun den lille stranden er vedlikeholdt til bruk (hvorfor gjør ikke kommunen noe med det som var den "store stranden"?), er alle badegjestene trykket sammen på samme få kvadratmeterne på den lille stranden. Dette er milevis fra noe landlig badeopplevelse. Ikke spesielt tiltalende spør du meg. Det er trist for det er egentlig et koselig lite tjern, et fint sted for lokalmiljøet.

 Jeg har spørsmål til ordfører Thomas Sjøvold om hvor i Oppegård kommune (annet enn industritomtene), det skal bygges fremover? For jeg kan ikke forstå hvor det skal være - om vi ikke begynner å spise av skog og mark og friområder.

Jeg lurer også på hvilke tanker det er omkring konsekvensene et lokalmiljø får, når flest mulig mennesker skal presses inn på et begrenset område.

Når det kommer til den konkrete utbyggingen, mener jeg at det er veldig bra at spesifikt industritomter blir bygget ut. Nå begynner vel de fleste av disse stedene å bli ferdig utbygget, spesielt etter Sofiemyr blir bygget ut iløpet av de nærmeste årene, slik jeg forstår planen. Eller er det slik at vi skal "kjøre linja" med å kjøpe opp felt med eneboliger for å reise blokker? Da får du plass til mange, men estetisk blir det ikke. 

Jeg mener det er flere problemer med å legge enda mer utbygging til Oppegård. Det som er fint med kommunen i dag, er nettopp det med å bo litt urbant, samtidig som det er nær tilgang til marka og vi faktisk bor litt landlig. Vi skryter av aking på golfbanen og alle de fine badestrendene våre. Den "landlige" følelsen. Med mange tusen nye innbyggere vil det bli enda større press på alle disse flotte stedene som allerede nå er fulle. Turområder, skog og badesteder. Det blir mer press på natur, miljø og dyreliv. Vi trenger virkelig ikke enda flere lokale helter i form av elger, som vandrer rundt i hagen til folk.  Hva med lokaltogene som allerede er overfylte i rushtrafikken? Hva med den generelle veitrafikken både til og fra Oslo, men også innad i lokalmiljøet?  Mer støy, forurensning og forsøpling. Hele lokalmiljøet påvirkes av en masse-utbyggelse.

Les også: Reagerer på vesentlige endringer

Planlegging og utbygging av skoler står ikke i samsvar med boligutbyggingen og folkeveksten. Dette er heller et tegn på en for rask boligutvikling i Oppegård.

Jeg vil også si noe om utbyggingen av Myrvoll. Utnyttingen av selve trelasttomten er absolutt på sin plass, men det er en katastrofe at kommunen faktisk tillot utbygging helt inntil grensen av fredede Ekornrud gård. Ikke bare er Ekornrud gård av historisk og kulturell betydning, men det var også en liten grønn lunge mellom Skiveien og boligfeltet på Sofiemyr. I denne åskammen var det et rikt dyreliv, salamanderdam og gammel skog. Barnehager og private kom på besøk for å se på dyra og få et lite pusterom i det grønne. At kommunen godtok oppkjøp og utbygging av skogholtet fra toppen av åskammen og helt ned til beitene på gården, er ikke annet enn grov rasering av egen lokal natur og kulturarv. Når en barnehage hjelper til å flytte på salamandere fra habitatet deres fordi det skal raseres av gravemaskiner og bulldosere, bør dette ikke fremstilles som en heltedåd. Vi bør heller gremmes over hvilken avtrykk vi mennesker etterlater oss overalt. Skal alltid penger få overkjøre alt? Lærer vi ingenting av den elendige tilstanden kloden i dag befinner seg i? Den «lille, lokale» naturen er en viktig del i det store bilde av miljø, natur og dyrevern. Ja! Også et tilsynelatende uvesentlig lite belte av skog og dyreliv med en salamanderdam. Oppegård kommune hadde fint overlevd uten denne utbyggelsen. De burde heller skrytt av bevaring!

Det er et stort press på boligmarkedet, men det er en grense for hvor mange innbyggere et lokalmiljø kan ha, før det som er fint med å bo der blir ødelagt. Jeg mener den grensen nå snart er nådd for Oppegård kommune. Kommunen må ikke bli blind på egen storhet, menneskets historie viser gang på gang at dette som regel også blir dens forfall.

Jeg har hørt (faktisk flere ganger) at Oppegård likner mest oppbevaringsplass for pendlere inn til Oslo. Er det et slikt syn kommunen ønsker at innbyggere og andre skal ha på Oppegård? Det er ikke kompliment spør du meg. 

Les også: Ingen blir sagt opp

Det skal tenkes nytt, men politikerne må ikke glemme hensynet til de menneskene som allerede bor her - og som bor her av en grunn. Det er på tide å tenke på noe annet enn bare utbygging av boliger, og hvordan en kan få trykket flest mulig mennesker inn i Oppegård kommune.

Jeg venter på svar fra Thomas Sjøvold. Og jeg undres på om det er andre innbyggere i Oppegård kommune enn meg, som har et synspunkt på dette - på den ene eller andre måten?  Og hvordan stiller de ulike politiske partiene i kommunen seg, når det gjelder boligutbyggingen i kommunen?

 Oppegård er fortsatt et flott sted å bo, med fine tur og aktivitetsmuligheter, veldig gode kulturtilbud til folk i alle aldre - og mer til. Når jeg kommer hjem til Oppegård - også i fremtiden, håper jeg at skuldrene fortsatt senker seg over å ha kommet ut av byen. Over å kunne benytte meg av grønne nærområder, og å få slippe stresset av støy, trafikk og menneskemylder.

Powered by Labrador CMS