KJEMPER FOR TØMTEVEIEN: Kommunestyrerepresentant Halvor Stormoen (H). Foto: Yana Stubberudlien

– Har dere glemt å sette Tømteveien på listen?

Kommunestyrerepresentant Halvor Stormoen (H) reagerer på at Tømteveien kan bli fjernet fra listen over strekningene som skal saltes ved utfordrende glatte forhold.

Publisert Sist oppdatert

Dette foreslår rådmannen:

Nordre Follo kommune gjennomfører vintervedlikehold av kommunale veier, fortau og gang- og sykkelveier etter følgende kriterier:

• Strekninger med kollektivtrafikk og bratte bakker brøytes umiddelbart ved snøfall. • For øvrig kommunalt veinett begynner brøyting ved fem cm snøfall.

• Gang- og sykkelveier og fortau driftes etter de samme kriteriene som øvrige veier i samme område.

• Hovedferdselsårer brøytes først.

• Bussveier og bratte bakker skal være ferdig brøytet fire timer etter uttak. Resterende veinett skal være ferdig brøytet åtte timer etter uttak. Ved kontinuerlig snøfall, repeteres dette.

• Grus/sand benyttes ved glatte veier.

Ved forhold som rim, ishinne og våt is kan noe salt benyttes på bussruter og i glatte bakker. Saltbruken skal være restriktiv.

• Det skal føres regnskap over hvor mye salt som benyttes hver vintersesong.

PS: Kommunestyret behandler saken 149/20 onsdag 23. september.

I morgen skal kommunestyret i Nordre Follo behandle saken om vintervedlikehold av kommunale veier i vår kommune.

Rådmannen foreslår blant annet at strekninger med kollektivtrafikk og bratte bakker brøytes umiddelbart ved snøfall, og at for øvrig kommunalt veinett begynner brøyting ved fem centimeter snøfall.

– Hva betyr umiddelbart? lurer kommunestyrerepresentant Halvor Stormoen (H) på.

Han ønsker en tydeliggjøring i vedtakene, med en liste over veiene som skal prioriteres etter at hovedferdsårene er brøytet.

Les også: Brukte 11.700 tonn med salt i Follo de siste to vintrene

Ormerudveien og veier i Ski

DETTE ER FORSLAGET SOM SKAL BEHANDLES POLITISK I MORGEN: Tømteveien er ikke med på listen.

Videre reagerer Stormoen på at Tømteveien er fjernet fra listen over strekningene med bussruter og bratte bakker som skal saltes ved utfordrende glatte vinterforhold.

– Samtidig ser jeg at flere veier i tidligere Ski kommune samt Ormerudveien på Kolbotn er oppført på denne listen. Ski har jo ikke så mange bakker som Oppegård, og Ormerudveien har ingen bratte bakker i det hele tatt, sier Stormoen, som bor på Solbråtan.

Han mener at faktagrunnlaget i sakspapirene bør rettes opp før kommunestyret. Stormoen påpeker at Tømteveien er en skolevei for mange barn og benyttes av både skolebussen og busslinjene 83 og 84E.

– Tømteveien er veldig bratt, spesielt på strekningen mot Shell-stasjonen. Hver eneste vinter sliter bussene her i bakken ved utfordrende glatte vinterforhold. Denne strekningen kan ikke strykes fra listen, sier han.

Opptatt av trafikksikkerhet

Tiltak som handler om trafikksikkerhet skal ikke være en salderingspost i kommunen.

Halvor Stormoen (H)

Som Høyre-politikeren har Stormoen i mange år kjempet for trafikksikkerheten på Solbråtan, men det er ikke alltid at hans forslag fikk gjennomslag i partiet da det hadde flertall i Oppegård.

– Det er ikke alltid jeg var enig med majoriteten i Oppegård Høyre, men jeg har i hvert fall alltid sagt fra det jeg mener. Jeg er veldig opptatt av at det skal være trygt og trivelig å bo her, og det skal jeg kjempe videre for. Tiltak som handler om trafikksikkerhet skal ikke være en salderingspost i kommunen, sier den engasjerte lokalpolitikeren.

– Har dessverre falt ut

I forbindelse med saken har Oppegård Avis kontaktet kommunen ved virksomhetsleder for Vei og park, Gry Larsen.

– I tabellen (red. anm.: den ovennevnte tabellen over strekningene med bussruter og bratte bakker som skal saltes ved utfordrende glatte vinterforhold) har Tømteveien dessverre falt ut. Den skal selvfølgelig være med i tabellen og blir ivaretatt til vinteren, sier Larsen.

Les også: Slik blir vintervedlikeholdet i Oppegård i år

Powered by Labrador CMS