SLIK KAN DET BLI: Her ser du en tegning av boligplanene for Sønsterudveien 30.
SLIK KAN DET BLI: Her ser du en tegning av boligplanene for Sønsterudveien 30.

Sjekk disse spenstige boligplanene!

Slik kan bensinstasjonen transformeres til boligområde dersom disse planene går gjennom!

Publisert

Bensinstasjonstomten i Sønsterudveien 30 ble kjøpt av Solon Eiendom i mai 2012 med tanke på boligutvikling. Siden den gang har det vært avholdt en rekke møter med kommunen om utviklingen av prosjektet.

Det har også vært avholdt et møte med Statens vegvesen, der også kommunen var representert, der løsning for hovedvei i Sønsterudveien og krysset ved Sofiemyr senter ble diskutert.

I juli i år har grunneieren sendt inn et nytt planinitiativ for Sønsterudveien 30, med en høyere utnyttelse av tomten enn tidligere.

PS! Saken fortsetter under bildet, som viser hvordan det ser ut på området i dag sammenlignet med hvordan det kan bli. Bruk musen eller fingeren og swipe for å se forskjellen! Øverst i saken har du også en bildekarusell som viser flere tegninger fra boligplanene.

Swipe med fingeren eller musen for å se området i dag og hvordan det kan bli!

48 leiligheter

Prosjektet dreier seg om bygging av 48 leiligheter fra 43 til 130 kvadratmeter per leilighet. Disse er fordelt på tre bygg med fasader i stående trekledning.

Eiendommen ligger i gul støysone, med målt utendørs støynivå på 55 til 65 Lden, som sier at det må etableres støyreduserende tiltak.

Fasadene mot Sønsterud- veien har utbyktede karnapper som også er kledd i tre for å løse støyproblematikk i soverom mot vei.

SLIK KAN DET BLI: Her ser du en tegning av boligplanene for Sønsterudveien 30.
SLIK KAN DET BLI: Her ser du en tegning av boligplanene for Sønsterudveien 30.

Fem til syv etasjer

Høyden på de tre byggene varierer fra fem til syv etasjer. Det høyeste bygget ligger nærmest Sofiemyr senter og dets bebyggelse på tolv etasjer.

De tre byggene er tenkt oppført på en sokkel i første etasje, med p-kjeller for omtrent 50 p-plasser, boder og næringsareal for bensinstasjonen. Sokkeletasje skal kles i stein med mest mulige grønne innslag av planter og grønne vegger.

Solceller på taket

BENSINSTASJON: Slik ser det ut i dag på området.
BENSINSTASJON: Slik ser det ut i dag på området.

Prosjektet ønsker å bruke mi- ljøprofil «plusshus» eller «nullhus», noe som innebærer at prosjektet vil få veggtykkelser som ved passivhus, ha solceller på skråtakene og oppvarmes med jordvarme.

Solon Eiendom mener at med dette vil prosjektet bidra til en nødvendig bærekraftig utvikling og bli et forbildeprosjekt for fremtidige prosjekter i kommunen.

– Tidlig dialogfase

I gjeldende kommuneplan ligger eiendommen innenfor felt B3, som er avsatt til boligformål. Ifølge rekkefølgekrav til infrastruktur skal utbygging i området ikke finne sted før ny kryssløsning er etablert, og før en felles reguleringsplan for sentrumsområdet (Sofiemyr senter) og boligområde B3 er utarbeidet.

Ifølge saksbehandler Henning Weyergang-Nielsen i Oppegård kommune er det ikke satt noen dato for politisk behandling av denne saken ennå.

– Vi er nå i en tidlig dialogfase. Det er flere overordnete spørsmål som må avklares før vi vet hva slags planinitiativ som kan legges frem til politisk behandling. Ikke minst gjelder dette vei- og atkomstløsningene. Statens vegvesen gjør en vurdering av dette. Det må også vurderes hvordan prosjektet forholder seg til kommuneplanen og overordnet arealutvikling, forklarer han.