POLITI: Solveig Aarvik Kjeserud jobber svært tett på lokal ungdom og vet hvor skoen trykker.

Vår, feststemning og voksne rollemodeller

Politikontakt Solveig Aarvik Kjeserud har noen viktige ord til både ungdom og foreldre.

Publisert Sist oppdatert

Slik har vi det nå er en spalte hvor personer i lokalmiljøet vårt får en arena til å skrive om det de har på hjertet akkurat nå. Denne uken slipper vi til politikontakt Solveig Aarvik Kjesrud.

Jeg har i min rolle flere ganger appellert til foreldre når vi går inn i perioder som erfaringsvis inneholder varmere vær, fest og moro. Dette gjelder ikke bare for ungdom, det er viktig å påpeke – vi som er på middagshøyden, og over, kan selvfølgelig også kjenne at varmere vær kommer og ønsket om senere kvelder definitivt er større enn da vi hadde 20 minusgrader før jul.

I den forbindelse ønsker jeg å skru klokka nesten et år tilbake. Til 17. mai 2023.

En kollega som var på jobb 17. mai 2023 beskrev dagen som «et sjøslag». Med det mente vedkommende at det ble konsumert svært store menger alkohol blant både voksne, unge voksne og (for) ung ungdom. Kollegaen beskrev ungdom ute i sentrum, under 18 år, i bunad, med sjampanjeflasken i hånden som var så beruset at de nesten ikke klarte stå.

Champis-frokost på ungdomsskolen

Jeg hadde kontakt med flere foreldre til ungdom i ungdomsskolealder forut for 17. mai i fjor. Felles for dem alle var at de var fortvilet over at felles klasseforeldre inviterte klassen til sjampanjefrokost på morgenkvisten 17. mai. Det skulle (selvfølgelig) ikke serveres alkohol, men det kom heller ikke til å bli nektet dersom noen hadde med medbragt. Underforstått, det er i orden at det ble tatt med alkohol. Dette var 9. klasseforeldre, og det var få som satte spørsmålstegn ved invitasjonen.

Jeg hadde gode samtaler med foreldrene som reagerte på dette, og vi diskuterte blant annet hvorfor flere ikke reagerte. Var det på grunn av redsel for å si fra, fordi det betød at ungdommen din ble holdt utenfor? Var det fordi de syntes det var helt i orden at 14/15 åringen drakk alkohol på morgenen 17. mai? Var det fordi det er (har alltid vært?) tradisjon å ha sjampanjefrokost 17. mai? Vi kom aldri til en konklusjon. Annet enn at vi var enige om dette ikke var greit.

 Jeg tror det handler om det første. Redsel for at eget barn skal bli utenfor om en hever stemmen. For utenforskap kan starte i det små, og det er fryktelig vondt for den det gjelder.

Beskrivelsene over er på ingen måte unike for Nordre Follo, det ble meldt om svært mye alkoholpåvirkede mennesker, både voksne og unge, svært mange steder rundt om i Norge. Men, eksemplene over er fra Nordre Follo.

Foreldre er avgjørende

I den forbindelse ønsker jeg å dra en parallell til Holmenkollen for noen helger siden. Den tradisjonelle folkefesten i kollen ble av politiet, utøvere og tilreisende beskrevet som en fyllefest ispedd narkotika og slåsskamper.

Hvorfor har Holmenkollenhelgen blitt sånn? Hvorfor har 17. mai blitt sånn? Jeg har ingen gode svar på det, men det reiser et spørsmål det er verd å reflektere over. Er det slik vi ønsker å ha det?

Hvis vi ser tilbake til «Ungdata» tallene for 2022, så svarer barn og ungdom i kommunen vår at det betyr veldig mye hvilke holdninger vi som foreldre utviser med tanke på alkohol. Faktisk så betyr det mer enn hva venner og omgangskrets mener om alkohol. De ser til oss foreldre og lytter til hva vi har å si (selv om det antakelig ikke alltid føles sånn). Det er kjempeoppløftende spør du meg – og et utrolig viktig signal til oss foreldre!

Rundt 90 % av all ungdom, både på ungdomsskolen og på videregående, svarer at de ikke ønsker å se foreldrene sine beruset. Like mange ønsker at vi kan hente dem dersom det er noe som skjer eller om en rett og slett har overvurdert inntaket.

En god del unge, litt for mange, svarer på «ungdata» undersøkelsen at de ikke vet hva foreldrene sine mener om alkohol.

Snakk sammen

Jeg har tidligere bedt foreldre bry seg, være litt irriterende interessert i hvor poden skal oppholde seg og sitte klar med telefonen for å være taxi og pizzarestaurant når ønsket om å komme hjem melder seg en eller annen gang på morgenkvisten. Det er fortsatt like gjeldende i år som alle andre foregående år.

I lys av det ungdommene våre forteller og ønsker av oss som foreldre, så tar jeg meg den friheten til å komme med noen oppfordringer når vi går inn i våren og spesielt til 17. mai 2024.

Snakk med ungdommen din om egne holdninger til rus. Det er viktig å være tydelig på hva du som forelder mener, selv om ungdommen din utforsker alkohol før du tillater.

Vær bevisst på at du er din ungdoms viktigste rollemodell. Også når det kommer til alkohol.

Husk at å gi alkohol til mindreårige er ulovlig, selv om det er ditt eget barn.

Powered by Labrador CMS