Oppegård i Viken fra 2020

KAN BLI SATT I REVERS: Fra 1. januar 2020 skal Akershus fylke slå seg sammen med fylkene Buskerud og Østfold, og hete Viken fylkeskommune, men sammenslåingen kan bli satt i revers etter stortingsvalget i 2021.

Dette mener lokalpolitikerne om Viken

Om 86 dager skal Akershus fylke slå seg sammen med fylkene Buskerud og Østfold, og hete Viken fylkeskommune, men sammenslåingen kan bli satt i revers etter stortingsvalget i 2021. Sjekk hva lokalpolitikerne mener om dette.

Publisert

– Blir lettere å få gjennomslag for lokale saker

Arbeiderpartiets gruppeleder, Hanne Opdan, sier at noe av det hun savner med reformen for at det skal være en tydelig demokratireform, er at både kommune og fylke får tillagt både vesentlig større ansvar og oppgaver.

 

Til de nye oppgavene forventer hun at det følger penger med til kommunenen.

– Ikke slik som nå hvor regjeringen legger flere lovpålagte tjenester til kommunen uten økonomisk overføring, understreker Opdan. 

Hun sier at for henne er det viktig at både makt og myndighet flyttes ut i landet, til kommunene, nærmere der folk bor.

– En viktig fordel dersom Viken oppløses etter 2021 er at det igjen bli lettere å få gjennomslag for saker som berører Nordre Follo inn i  Akershus fylke, fordi beslutninger blir tatt nærmere de det gjelder. Når det er sagt, skal vi samarbeide godt uansett om det blir Viken eller Akershus, sier Ap-politikeren.

Les også: Vil legge ned monsterfylket

 

Ønsker ikke å legge ned Viken

Gruppeleder Anne Kristine Linnestad i Nordre Follo Høyre sier at Høyre ikke  ønsker å legge ned Viken.

Vi får dessverre ikke flertall i den nye fylkeskommunen, sier Høyre-politikeren.

Hun tror at det ikke vil ha så store umiddelbare konsekvenser for Nordre Follo hvis prosessen med Viken blir satt i revers om to år.

Men jeg er spent på om de kommer til å prioritere utbyggingen av ny videregående skole i Ski, og bevilge penger til både Kirkeveien og Sanderveien i budsjettet for 2020, sier Linnestad.

Reversering vil være negativt for Nordre Follo

 

For Venstre er det viktig å sikre at makten er nærmere der folk bor. Derfor har vi vært, og er, positive til både kommune- og regionreform, som er en nødvendig demokrati- og kvalitetsreform, sier gruppeleder Camilla Hille i Nordre Follo Venstre.

Hun sier at gjennom reformen kan flere oppgaver flyttes nedover.

Resultatet av for små kommuner og regioner, er at mange oppgaver forblir på (egenrådig og arrogant) statlig nivå. Vi mener derfor at reformene er viktige for å desentralisere makten og legge mer under en demokratisk og folkevalgt styring. Vi trenger en koordinert og helhetlig planlegging på et overordnet nivå i naturlige bo- og arbeidsregioner, sier Venstre-politikeren.

At det politiske flertallet i Viken nå sier de vil reversere nødvendige reformer er svært uheldig, mener hun.

Tenk bare på usikkerheten de har skapt for de ansatte som har vært i stor omstilling! Å gå slik, baklengs inn i framtiden, er rett og slett bare for dumt og jeg har en sterk forventing til at, særlig Ap, som selv har ivret for reformer da de satt i regjering, vil ta til fornuft. Jeg har derfor lite tro på at dette kommer til å skje. Så uforutsigbare kan vi ikke være og jeg mener Tonje Brenna  og Ap må vise ansvarlighet nå, sier Hille.

 

Hun mener at en eventuell reversering av reformen vil være negativt for Nordre Follo, særlig fordi at arbeidet med et felles billettsystem og et sammenhengende kollektivsystem står i fare.

Alt dette kan nå bli lagt på is på grunn av politisk usikkerhet. Det samme gjelder en rekke andre tjenester som kommunene får fra dette forvaltningsnivået. Usikkerheten vil føre til en kompetanseflukt og mange nødvendige endringer blir satt på vent. Denne uansvarligheten er det bare å beklage, sier Hille.   

– Vil bli en dårlig investering

Ola Øygard i Nordre Follo Pensjonistparti mener at Viken blir et for stort område å administrere.

– Med 1,2 millioner innbyggere får vi også et demokratisk problem – for stor avstand mellom den enkelte innbygger og den politiske og administrative ledelse, sier PP-politikeren.

 

Han mener Østfold, Akershus og Buskerud bør fortsette som egne fylker. Samtidig mener han at hvis prosessen blir satt i revers om to år, vil det neppe få store konsekvenser for Nordre Follo.

– Å etablere Viken administrativt og politisk, vil koste mye penger og vil bli en dårlig investering hvis det nye fylket blir avviklet om to år, sier Øygard.

Savner nærhet til beslutningene

Vi i Rødt har hele tiden vært imot etableringen av Viken og ønsker en nedleggelse velkommen, sier Tore Bernt Kristiansen, gruppeleder for Rødt i Nordre Follo.

 

Han påpeker at det er et paradoks at Viken ved stortingsvalget om to år er oppdelt i tre "valgkretser"; Akershus, Østfold og Buskerud.

Nærhet til beslutningene er viktig og vi mener det vil være en fordel for innbyggerne i Nordre Follo at vi skal forholde oss til Akershus og ikke Viken, sier Kristiansen.

– Dumt for tjenestene i Nordre Follo

 

Simen Bondevik i Nordre Follo KrF, som er også leder for Viken KrFU, sier at personlig var han mot sammenslåingen av Viken i utgangspunktet.

– Det blir et kunstig stort fylke, uten en prosess med forankring i befolkningen, sier Bondevik.

Likevel mener han at den siste nyheten om at Viken kan bli lagt ned om to år, er oppsiktsvekkende.

– Nå er Viken vedtatt og det er brukt masse penger på, og det må vi akseptere. Nå bør fylkespolitikerne bruke tiden på å sikre gode tjenester i hele Viken – ikke på å legge ned fylket som snart skal opprettes, sier KrF-politikeren. 

 

Han mener det vil være dumt for tjenestene i Nordre Follo som leveres fra fylkesnivå, dersom flertallet i Viken bruker ressursene på å forsøke å reverse fylket fremfor å sikre gode tjenester.

Langt fra folk

Nordre Follo SV er veldig fornøyd med et rødgrønt Viken hvor også SV er med, ifølge den lokale gruppelderen i Nordre Follo, Elin Skifjell.

Hun påpeker SV i Viken gikk til valg på å jobbe for å oppløse den store mastodonten Viken blir.

– Viken blir stort og politikere vil sitte langt fra folk. Nordre Follo SV kan ikke se at dette har noen særlig betydning for Nordre Follo, sier hun.

Et hån mot innbyggerne

Fylkespolitiker (vara) og gruppeleder for Nordre Follo FrP, Knut Tønnes Steenersen, sier at i denne saken er partiet hans helt på linje med de rødgrønne partiene som nå tar makten i Viken.

Prosjektet med å slå sammen de tre fylkene er en parodi. Det viser seg at det sannsynligvis blir dyrere å drive en stor fylkeskommune enn tre mindre fylkeskommuner, sier FrP-politikeren.

 

Tønnes Steenersen har vært fylkespolitiker i 16 år og fortsetter i fylket også i neste periode, denne gangen som vara.

Han forklarer at Fremskrittspartiets støtte til Viken-saken på Stortinget var at det skulle være et effektiviseringsprosjekt som ga rimeligere og bedre tilbud til innbyggerne.

Så langt har det ligget ann til det stikk motsatte. Det er flott at monsterprosjektet med et nytt hovedkontor til én milliard i Sandvika skrotes. Hele Vikenprosjektet er et hån mot innbyggerne. Ingen har bedt om det, fylket har en håpløs innretning geografisk og det koster enorme summer fordi politikerne som har jobbet frem denne planen, ikke «eier magamål». Så vidt jeg vet har Ap vært med på dette arbeidet, men det er bra de snur nå, sier Tønnes Steenersen.

FrP-politikeren sier at det eneste problemet han har med flertallspartienes politikk når det gjelder denne saken, er at de ikke får opphevet Viken før om to år.

Skal man gjøre noe, må det gjøres nå. Det vil neppe være særlig gunstig for ansatte og de tjenestene Viken fylkeskommune skal utføre, at man nå får to så usikre første år. Flertallspartiene i Viken bør prate med FrP om denne saken hvis de ønsker å få gjort noe raskere enn etter neste valg, sier Tønnes Steenersen.

 

Ønsker tjenester og politikere nær folk

 Jeg er veldig glad for at Senterpartiet har stått for valgløftet sitt om at Akershus, Buskerud og Østfold fortsatt skal bestå,  sier Tor Anders Østby, gruppeleder for Senterpartiet i Nordre Follo.

Han sier svært mange var enige med Sp i valgkampen.

Det var til og med mange høyrevelgere som var enige med oss om at denne snodige konstruksjonen Viken, fra Hallingskarvet til Halden, måtte skrinlegges. Viken vil føre til tjenester og politikere lenger unna folk  vi ønsker tjenester og politikere nær folk. Vi er ansvarlige politikere og vil selvfølgelig sørge for ordinær drift av Viken frem til tilbakeføringen til Akershus, Buskerud og Østfold, sier Østby videre.

Han påpeker at Viken er en stor arbeidsgiver, og det som stoppes er type bygging av et nytt fylkeshus til en milliard kroner på Lysaker.

Nå må de blå partiene med Høyre, Venstre og KrF i spissen slutte med skremselspropaganda og furte over at en konstruksjon som de knapt selv ønsket, heldigvis kan ta slutt. Etter stortingsvalget i 2021 er forhåpentligvis sentraliseringsflertallet historie, og vi kan igjen sørge for tjenester nær folk, sier Østby.

Tror mer på ekteskap mellom Akershus og Oslo

Hans Martin Enger (MDG) synes det er bra at Viken-flertallet har blitt enige om å søke oppløsning, og ikke minst at de forsøker å hindre nye gigantinvesteringer som etter all sannsynlighet er bortkastet både tid og penger.

– På tross av at sammenslåingen er kommet langt, vil det å fullføre prosessen være enda flere bortkastede ressurser enn å reversere den, sier Enger. 

Han sier en region fungerer best om den er konsentrert om et samlende sentrum.

– Det samlende sentrum for Akershus er Oslo, og den eneste fornuftige sammenslåing ville være mellom Akershus og Oslo. Når det ikke ble noe av, skulle Akershus forblitt som det er. Viken gjør det bare verre, poengterer Enger. 

MDG-politikeren sier at for Nordre Follos del er det sannsynligvis noe bedre å høre til Akershus enn til Viken, men han vil tro at det totalt sett vil ha liten betydning for kommunen om det er det ene eller andre. 

– Det som derimot er positivt for Nordre Follo er at det nye politiske flertallet i Viken består av flere av de samme partiene som hos oss, og satser mer på naturvern, jordvern, kollektivtrafikk, sykkel og skole. Forhåpentligvis vil det gjøre at kommunens ønsker og forventninger til fylket oftere vil samsvare med Vikens prioriteringer, sier Enger.

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS