BEDRER SITUASJONEN: – 40 706 000 kroner vil nok ikke løse alle de økonomiske konsekvensene virusutbruddet har påført kommunen, men det vil definitivt gjøre situasjonen mindre ille, skriver Anne Kristine Linnestad.
BEDRER SITUASJONEN: – 40 706 000 kroner vil nok ikke løse alle de økonomiske konsekvensene virusutbruddet har påført kommunen, men det vil definitivt gjøre situasjonen mindre ille, skriver Anne Kristine Linnestad.

40 korona-millioner til Nordre Follo

Foreløpig er det vanskelig å vite sikkert hva koronaviruset vil bety for kommunens økonomi.

Publisert

Nordre Follo kommune vil i første omgang få 40 706 000 kroner som følge av virusutbruddet!

 Utbruddet av koronaviruset påvirker kommunens evne til å levere gode tjenester til innbyggerne sine, og fører til økte utgifter og mindre inntekter. Derfor stiller Staten opp for kommunene i denne krevende situasjonen. Derfor får kommunene i Viken og fylkeskommunen nå overført 1 146 millioner kroner.

Vil øke

Vi må regne med at kommunenes utgifter vil øke. Vi opplever press på sykehjem og hjemmetjenester, og det vil være større behov for renhold for å forebygge smitte. For å hjelpe kommunene i denne vanskelige situasjonen, har Stortinget vedtatt å øke rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene med 6,15 milliarder kroner.

 Stor nedgang i antall passasjerer har gitt fylkeskommunene svikt i billettinntektene for kollektivtrafikken. Regjeringen vil derfor kompensere for dette ved å øke rammetilskuddet til fylkeskommunene med én milliard kroner. I tillegg vil regjeringen støtte kompetanseutvikling og opplæring for de permitterte med 250 millioner kroner gjennom innbyggertilskuddet til fylkeskommunene.

 Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil overføre 5 milliarder til kommunene og fylkeskommunene i en ekstraordinær utbetaling av rammetilskudd 20. april. Det tas sikte på at økningen på 1 milliard kroner til bortfall av foreldrebetaling vil overføres i neste ordinære utbetaling av rammetilskuddet den 4. mai og regjeringen vil komme tilbake til ytterligere tiltak i revidert nasjonalbudsjett for 2020.

Mindre ille

 Foreløpig er det vanskelig å vite sikkert hva koronaviruset vil bety for kommunens økonomi. Derfor vil regjeringen og Stortinget følge nøye med på situasjonen og regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med en samlet vurdering av de økonomiske konsekvensene virusutbruddet har påført kommunene i revidert nasjonalbudsjett for 2020.

 40 706 000 kroner vil nok ikke løse alle de økonomiske konsekvensene virusutbruddet har påført kommunen, men det vil definitivt gjøre situasjonen mindre ille.

Powered by Labrador CMS