Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

TROFASTE TIL ARBEIDERPARTIET: Leder for Ap i Nordre Follo, Arild Burud, sammen med Aps varamedlem i kommunestyret i Oppegård, Sigurd Birkelund. Bildet ble tatt under årets valgkamp.
TROFASTE TIL ARBEIDERPARTIET: Leder for Ap i Nordre Follo, Arild Burud, sammen med Aps varamedlem i kommunestyret i Oppegård, Sigurd Birkelund. Bildet ble tatt under årets valgkamp.

– Vi har sterke ideologiske forskjeller

Leder for Nordre Follo Arbeiderparti, Arild Burud (Ap), mener det kan bli en utfordring å samarbeide med Høyre om en del saker.

Publisert

– Vi har ideologi som er tydelig definert i vårt program og som velgerne måtte forholde seg til. Min fremste holdning gjennom valgkampen var å jobbe for å få Hanne Opdan som ordfører i Nordre Follo. Hun har erfaringen og egenskapene som trengs for å bygge opp den nye kommunen til å bli norges beste oppvekstkommune, sier leder for Nordre Follo Arbeiderparti, Arild Burud (Ap).

Han har vært både vara i kommunestyret og UMP-medlem for Ap i Oppegård i de siste åtte årene, og snakker om sin egen erfaring som lokalpolitiker.

– Arbeiderpartiet og Høyre har sterke ideologiske forskjeller. Det kan bli en utfordring å samarbeide om en del saker, spesielt når det gjelder grønt og klima. Svartskog-saken, som vi har behandlet i UMP, er et godt eksempel på dette. Man ser også tydelige forskjeller mellom de to partiene i saker som handler om utbygging, hvilke kommunale eiendommer vi skal selge og bevare, sier Burud. 

Tre valgalternativer i kveld

Arbeiderpartiet og Høyre har sterke ideologiske forskjeller. Det kan bli en utfordring å samarbeide om en del saker, spesielt når det gjelder grønt og klima.

Arild Burud, leder for Nordre Follo Arbeiderparti

Arbeiderpartiet skal holde et medlemsmøte i Langhus bo- og servicesenter i kveld. Da vil medlemmene ta stilling til en intensjonsavtale om samarbeid med Høyre i Nordre Follo kommune.

– Sett i lys av at det har kommet et tilbud om samarbeid fra SV, MDG, SP, V og KrF, vil dette bli hensyntatt i kveldens dagsorden, sier Burud.

Han sier møtet starter klokken 19:00 og skal holdes bak lukkede dører.

– Det blir opp til medlemmene våre å avgjøre om Ap i Nordre Follo skal gå til Høyre, til midten sentrum eller om vi skal velge å være i opposisjon.

– Vi ønsker ikke å ha pressen under debatten. Medlemmene skal kunne diskutere fritt. Hanne Opdan vil være tilgjengelig for kommentar etter at medlemsmøtet er ferdig med sin behandling av sakene, sier Arild Burud.

Som partileder har han orientert styret om at han vil foreslå følgende dagsorden:

  • 1. Behandling av intensjonsavtalen med Høyre
  • 2. Behandling av tilbudet fra SV, MDG, SP, V og KrF dersom avtalen med Høyre faller.

Burud sier det er veldig hektisk akkurat nå når de forbereder et møte for nær 400 stemmeberettigede medlemmer i Nordre Follo.

– Det blir opp til dem å avgjøre om Ap i Nordre Follo skal gå til Høyre, til midten sentrum (koalisjon med V, MDG, SV, KrF og Sp) eller om vi skal velge å være i opposisjon, sier Burud.

– Hvilken løsning skal du stemme på?

– Vi skal ha en demokratisk debatt hvor vi får høre medlemmenes argumenter, så jeg avventer debatten i kveld, sier Burud.

Var på kanten av sjokk

– Arbeiderpartiet har sterke forpliktelser overfor velgerne sine. Vi skal ikke handle på tvers av velgerne våre, sier Sigurd Johannes Birkelund (89) fra Sofiemyr.

89-åringen har vært Ap-medlem siden 1950. Da han flyttet til Oppegård kommune i 1964, ble Erling Eriksen (Ap) valgt som ordfører i Oppegård. Etter Eriksens fire år som ordfører, har Høyre overtatt makten i Oppegård.

– Hvordan reagerte du da du fikk vite om samarbeidsplaner mellom H og Ap ved årets valg?

– Jeg oppfatter ikke situasjonen i Nordre Follo så alvorlig at vi har behov for et slikt samarbeid.

– Jeg var ikke begeistret for å si det sånn. Jeg ble forbauset og på kanten av sjokk da jeg leste om dette, sier 89-åringen, som er vararepresentant for Ap i Oppegård (4. plass) i det nåværende kommunestyret i Oppegård kommune.

Venter på sterke begrunnelser i kveld

Birkelund, som har vært kommunestyremedlem for Ap i Oppegård i over 30 år, stiller spørsmålstegn til avgjørelsen om et eventuelt samarbeid mellom Ap og Høyre, og venter på sterke begrunnelser for dette valget under møtet i kveld.

– Hvis landet vårt, Norge, kom i en virkelig alvorlig krise for norsk arbeidsliv, ser jeg ikke helt bort ifra at vi kunne inngå et samarbeid med Høyre for noen år, men jeg oppfatter ikke situasjonen i Nordre Follo så alvorlig at vi har behov for et slikt samarbeid, sier Birkeland.

Han mener partiet må tenke seg godt om ved en slik avgjørelse.

– Velgerne våre vil være skeptiske til et slikt samarbeid. Det kan resultere i utmeldelser fra partiet og større konsekvenser ved neste valg, Handler partiet på tvers av det som velgerne har oppfattet, kan det resultere i politikerforakt, sier han.

Blir samarbeidet med Høyre realitet i Nordre Follo, mener Birkelund at makten mellom Sjøvold og Opdan må fordeles likt.

– De må da samarbeide ganske nært og varaordføreren må få en sterkere rolle i sin stilling enn ved dagens ordning, sier han.

Les også: – En god løsning for Nordre Follo

Powered by Labrador CMS