ROSENHOLM

SA JA FØR LOKALVALGET: I november 2018, året før lokalvalget, ble forslaget om etablering av et nytt lokalsykehus på den kommunale tomten på Rosenholm fremmet av Ap i Oppegård og Ski kommuner. På bildet ser du daværende gruppeleder Merete Bellingmo i Oppegård Ap, varaordførerkandidat Oddbjørn Lager Nesje og ordfører i Ski, Hanne Opdan. Foto: Yana Stubberudlien

– Krevende problemstillinger

Arbeiderpartiet mener nå at hele området kommunen eier ved Rosenholm stasjon, og spesielt tomten hvor Høyre foreslår å bygge et lokalsykehus, må ses i sammenheng med boligutviklingen i regi av OBOS på Oslos side av kommunegrensen.

Publisert Sist oppdatert

Oppegård Avis har bedt Nordre Follo Ap om å forklare årsaken til at de har valgt å vrake Høyres forslag om et nytt lokalsykehus på Rosenholm.

Dette var Høyres forslag:

  • Da kommuneplanens arealdel 2023-2034 var under førstegangsbehandling i formannskapet fredag forrige uke, fremmet Cecilie Dahl-Jørgensen Pind (H) og Melissa Kristiansen (H) følgende forslag:
  • 1. Trekke skogsarealet på vestsiden av Rosenholmveien ut av planområdet
  • 2. Sette nabotomten på østsiden av Rosenholmveien (dagens bussparkering sør for broen på Rosenholm stasjon) til et nytt lokalsykehus eller utbyggingsformål. Denne tomten er i dag allerede nedbygd og avsatt til samferdselsanlegg/ teknisk infrastruktur.
  • Forslaget fikk fem mot åtte stemmer og falt.

– Området vest for Rosenholmveien er en skog som har viktige kulturminne- og naturverdier med blant annet en flott bygdeborg fra jernalderen som vi i utgangspunktet ønsker skal opprettholdes, sier gruppeleder for Nordre Follo Arbeiderparti, Oddbjørn Lager Nesje, som svarer på spørsmål på vegne av partiet.

Om nabotomten, som ligger øst for Rosenholmveien og sør for broen ved Rosenholm stasjon, det vil si tomten hvor Høyre har foreslått å sette av til etablering av et nytt lokalsykehus, sier han følgende:

– Dette området er mer relevant og blir vurdert som aktuelt for fremtidig utvikling, sier Lager Nesje.

Les også: Vraket forslaget om nytt lokalsykehus på Rosenholm

DE AKTUELLE TOMTENE: Høyre foreslo etablering av et nytt sykehus på den kommunale tomten som ligger sør for broen ved Rosenholm stasjon. I tillegg foreslo Høyre å trekke nabotomten i vest (skogsarealet på vestsiden av Rosenholmveien) ut av planområdet. Begge forslagene falt.

– På et generelt grunnlag

FAKSIMILE: I november 2018 fremmet Ap et forslag om etablering av et sykehus på Rosenholm. Nå har de sagt nei til det.

– Sykehuset Østfold Kalnes i Sarpsborg, Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus har sprengt kapasitet, og det er et behov for et nytt sykehus i området. Her på Rosenholm må det være en perfekt lokalisering. Det nye sykehuset må være stort nok til å ta kapasitet i hele Follo, men også i Oslo syd.

Dette ble sagt av Ap i Oppegård og Ski i november 2018 da Oppegård Avis intervjuet daværende ordfører i Ski kommune, Hanne Opdan, Aps varaordførerkandidat Oddbjørn Lager Nesje og daværende gruppeleder i Oppegård Ap, Merete Bellingmo.

Les saken her: – Bygg sykehus her

Om valgløftene fra 2018 da Ap i Oppegård og Ski trakk frem den aktuelle tomten på Rosenholm i forbindelse med eget forslag om å få et nytt lokalsykehus til kommunen, sier Lager Nesje nå at denne lokaliseringen ble foreslått på et generelt grunnlag.

– Jeg vil understreke at vi på generelt grunnlag har tatt initiativ til å få sykehus til kommunen. Derfor har ordfører Hanne Opdan (Ap) vært i dialog med myndighetene og uttrykt seg positivt til at vi finner et egnet sted til sykehus i vår kommune, gjerne på Rosenholm om det skulle bli aktuelt. Skulle vi lykkes med å få sykehus hit, vil vi sikre effektiv justering av våre planer for muliggjøring av et sykehus her, sier Lager Nesje.

Boligbygging i regi av OBOS

– I 2018 fremmet dere et forslag om å etablere et sykehus på den aktuelle tomten. Hva har endret seg siden sist?

– Hele området, og spesielt det som er øst for Rosenholmveien, må ses i sammenheng med utviklingen av det som skjer på Oslos side av kommunegrensen, sier Lager Nesje.

Han viser til planene OBOS har for det aktuelle området i Oslo, som ligger tett i tett i forhold til den tomten Nordre Follo eier. Broen på Rosenholm stasjon fungerer som kommunegrense som deler de to tomtene.

– Det siste vi har hørt om dette området er at OBOS vil bygge en ny bydel der med 2.000 boliger på Oslos side av grensen. Dette er store arealpolitiske spørsmål med krevende problemstillinger som kommunen må forankre på en god måte. Derfor mener vi det vil være fornuftig å holde tett dialog med nabokommunen og helsemyndighetene og være åpne for en detaljregulering av området om nødvendig, sier gruppelederen i Nordre Follo Ap.

Les også: Startskudd for ny bydel på Rosenholm

Powered by Labrador CMS