ROSENHOLM

FREMMET FORSLAGET: Cecilie Dahl-Jørgensen Pind (H) og Melissa Kristiansen (H) fremmet et forslag om å etablere et lokalsykehus på den kommunale tomten ved Rosenholm stasjon.

Vraket forslaget om nytt lokalsykehus på Rosenholm

Nordre Follo Høyre reagerer på at deres forslag om nytt sykehus på Rosenholm, som Ap og SV selv foreslo i 2018 og tidligere i år, nå kun har fått støtte av FrP.

Publisert Sist oppdatert
DE AKTUELLE TOMTENE: Høyre foreslo etablering av et nytt sykehus på den kommunale tomten som ligger sør for broen ved Rosenholm stasjon.

– Vi må ha langsiktige planer og tenke fremover. Det blir feil om vi som lokalpolitikere ikke skal jobbe for en sak vi tror på, på bakgrunn av det Helse Sør-Øst RHF sa for flere år siden, om at lokalisering på Rosenholm ikke lå i deres planer i 2017. Det er viktig for Nordre Follo å signalisere til de sentrale myndighetene at vi er klare for å etablere et nytt lokalsykehus og at vi har en egnet tomt. Her kan vi også samarbeide med Oslo Syd på tvers av kommunegrensene, men vi trenger ikke vente for å se hva Oslo gjør på sin side før vi lagger planer hos oss, sier Cecilie Dahl-Jørgensen Pind, gruppeleder og ordførerkandidat for Nordre Follo Høyre.

Da kommuneplanens arealdel 2023-2034 var under førstegangsbehandling i formannskapet fredag forrige uke, fremmet Cecilie Dahl-Jørgensen Pind (H) og Melissa Kristiansen (H) et forslag om å trekke skogsarealet på vestsiden av Rosenholmveien ut av planområdet og sette nabotomten på østsiden av det (dagens bussparkering sør for broen) til et nytt lokalsykehus eller utbyggingsformål. Den sistnevnte tomten er i dag allerede nedbygd og avsatt til samferdselsanlegg/ teknisk infrastruktur.

– Det er viktig å jobbe for saker som er viktige for regionen vår. Ap, som både er i posisjon i Nordre Follo og har en helseminister for tiden (Ingvild Kjerkol), burde ha gått i bresjen for denne saken istedenfor å vrake forslaget som er så viktig for våre innbyggere, sier Pind og Kristiansen.

Høyres forslag om dette fikk det kun støtte fra FrP, og falt med fem stemmer (fire stemmer fra Høyre og én stemme fra FrP) mot åtte stemmer i formannskapet.

Les saken: Derfor sa Ap nei til forslaget

Om Helse Sør-Øst RHF:

  • Det største blant den norske stats fire regionale helseforetak.
  • Landets største arbeidsgiver (cirka 81.000 ansatte).
  • Ble opprettet 1. juni 2007 gjennom en sammenslåing av Helse Sør og Helse Øst.
  • Sørger for spesialisthelsetjenester til 3,1 millioner mennesker som bor i Viken, Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, og Agder.
  • Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.

  • Virksomheten omfatter sykehus, institusjoner i psykiatrien og innen rusbehandling, ambulansetjenesten, nødmeldingstjenesten, pasienttransport, opptreningsinstitusjoner, sykehusapotek og laboratorier.

  • Hovedkontoret ligger på Hamar.

Reagerer på vedtaket

– Vi i FrP har støttet Høyres forslag fordi vi mener det er til det beste for våre innbyggere at vi får et nytt lokalsykehus i vår kommune. Bruk av Ahus og Kalnes er lite praktisk, og begge sykehusene har ikke minst sprengt kapasitet, sier gruppeleder Knut Tønnes Steenersen for Nordre Follo FrP.

FORSTÅR IKKE SNUPLANEN: – Det har jo egentlig vært et stort politisk flertall for dette forslaget i Nordre Follo, og det var ikke så mange år siden alle partiene gikk i demonstrasjonstog for å få sykehus til Ski, påpeker Knut Tønnes Steenersen (FrP).

Både FrP og Høyre reagerer på at flertallspartiene nå har stemt imot noe de selv hadde lovet å jobbe for før valget.

– Vi mener også at Ap og deres samarbeidspartnere inntar en altfor passiv posisjon. Dette burde være en sak vi kunne stå samlet om, men det er de ikke interessert i lenger, sier Pind.

Før og etter valget

– Det har jo egentlig vært et stort politisk flertall for dette forslaget i Nordre Follo, men av en eller annen mystisk grunn har flertallspartiene stemt nå imot, sier Steenersen og Pind.

De påpeker at det opprinnelige forslaget om etablering av et sykehus på den kommunale tomten på Rosenholm var fremmet av Oppegård Høyre ved Thomas Sjøvold i 2016.

FAKSIMILE: I november 2018 fremmet Ap et forslag om etablering av et sykehus på Rosenholm. Nå har de sagt nei til det.

To år senere kom Synnøve Kongsrud (H) med et tilsvarende forslag om å signalisere behovet for økt sykehuskapasitet i Oslo syd og Folloregionen, samt å gjøre myndighetene oppmerksom på egnet tomteareal for dette formålet på Rosenholm. Forslaget hennes ble enstemmig vedtatt i levekårsutvalget og sendt inn som et høringssvar fra Oppegård kommune.

I 2018, året før lokalvalget, fremmet Arbeiderpartiet ved Hanne Opdan, Oddbjørn Lager Nesje og Merete Bellingmo et forslag om det samme, og senest dukket forslaget opp tidligere i år da SV ved Nicholas Wilkinson og Bjørn Ganger pustet liv i det med samme lovnad både fra lokallaget og Stortingsgruppen.

– Hån mot velgerne

FrPs gruppeleder raser mot flertallspartiene og brutte valgløfter.

– Når Høyre nå fremmer forslaget som er identisk med forslagene disse partiene har lovet, da er de plutselig imot. Dette er en hån mot velgerne. Politikere man ikke kan stole på, bør man ikke stemme på, sier Steenersen.

Videre mener han at Ap bør være fremoverlente og kjempe for et lokalsykehus mens de har maktposisjonen.

– Jeg tror ikke helseministeren våkner en morgen og tenker at hun skal ringe til Nordre Follo for å høre om vi vil ha et sykehus. Men vi kan påvirke helseministeren og andre sentrale politikere til å se hvor lurt det er å etablere et sykehus i vår kommune. Ellers så kan vi gjøre som SV og Ap: Love dette til innbyggerne våre for så å motarbeide det så fort man får muligheten, sier Steenersen.

OPPRINNELIG FORSLAG: Det opprinnelige forslaget for den aktuelle tomten på Rosenholm ble fremmet av Thomas Sjøvold (H) i april 2016.
Powered by Labrador CMS