ROSENHOLM

TUNNEL MOT ROSENHOLM: OBOS med AF-gruppen AS og Norconsult AS har utarbeidet en robust og bærekraftig kollektivløsning for den nye bydelen Gjersrud-Stensrud og Rosenholm. En slik tunnel muliggjør tilknytning til eksisterende bussnett og lokaltog,
TUNNEL MOT ROSENHOLM: OBOS med AF-gruppen AS og Norconsult AS har utarbeidet en robust og bærekraftig kollektivløsning for den nye bydelen Gjersrud-Stensrud og Rosenholm. En slik tunnel muliggjør tilknytning til eksisterende bussnett og lokaltog,

Startskudd for ny bydel på Rosenholm og planer for ny busstunnel

OBOS vil sette fart i det store byutviklingsprosjektet på Rosenholm ved å bygge en vegtunnel for elektriske busser, med direkte forbindelse mellom Rosenholm stasjon og den planlagte bydelen Gjersrud-Stensrud i Oslo Sør.

Publisert Sist oppdatert
FORKLARER: Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.
FORKLARER: Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

– Vi har vært i kontakt med Ruter og Bane NOR, og den foreslåtte kollektivløsningen med en busstunnel har blitt positivt mottatt. Målet vårt må være å tilby bussavganger fra Gjersrud-Stensrud hver femte minutt og med direkte avgang til Rosenholm stasjon, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

Han er sikker på at dette er et veldig godt svar på hvordan OBOS kan komme i gang med å utvikle en av Norges mest bærekraftige bydeler for folk og framtid.

Akkurat som på Fornebu mener OBOS at grunneierne bør betale for kollektivløsningen, men at her bør de ta hele regningen uten å belaste kommunekassen. Samtidig ønsker boliggiganten å bygge mer enn dagens planer legger opp til.

Les også: Frister førstegangskjøpere med nye boligkjøpsmodeller på Rosenholm

2.000 boliger på Rosenholm

Oppegård Avis har nylig skrevet at OBOS i samarbeid med Aspelin Ramm ønsker å bygge opp mot 500 boliger og en ny barnehage i området rundt Rosenholm Campus i Nordre Follo, men utvikling av dette området er ikke prioritert av vår kommune.

I tillegg til det ovennevnte har OBOS kjøpt flere tomter et annet sted på Rosenholm, nemlig nord for broen ved togstasjonen, det vil si på Oslos side av broen. Her skal OBOS utvikle en ny bydel med rundt 2.000 nye boliger.

RETT VED KOMMUNEGRENSEN I NORD: Det røde omrisset viser området nord for broen på Rosenholm stasjon, som kan bli utviklet med 2.000 nye boliger.
RETT VED KOMMUNEGRENSEN I NORD: Det røde omrisset viser området nord for broen på Rosenholm stasjon, som kan bli utviklet med 2.000 nye boliger.

Dagens industribebyggelse like ved kommunegrensen vår skal dermed forvandles i de kommende årene til et helt nytt nabolag for mellom 4.000 og 5.000 mennesker, nye arbeidsplasser, attraktive uteområder og tjeneste- og kulturtilbud.

Nå skal fem ledende arkitektteam gi innspill til en helhetlig plan for hvordan det nye området kan bli.

LIKE VED KOMMUNEGRENSEN: Nå starter byutviklingen av industriområdet på Rosenholm sør i Oslo.
LIKE VED KOMMUNEGRENSEN: Nå starter byutviklingen av industriområdet på Rosenholm sør i Oslo.

Les også: Ber kommunen om å prioritere boligprosjektet på Rosenholm

Startskudd for ny bydel på Rosenholm

I høst starter for alvor planleggingen av det nye byområdet, og det vil trolig ta seks til syv år før de første beboerne kan flytte inn.

– Endelig er vi i gang. Nå skal vi i tett dialog med OBOS-medlemmer i Oslo Sør og Nordre Follo, naboer, politikere og planmyndigheter for å skape et bærekraftig nabolag med høye arkitektoniske kvaliteter. Vi ønsker at nye Rosenholm skal bli et attraktivt område med store og små møteplasser, butikker, spisesteder og kulturtilbud, sier prosjektleder Mario Vahos i OBOS.

800 leiligheter på Mortensrud

For å finne svar på hvordan den nye bydelen kan bli i framtiden, har OBOS invitert fem ledende arkitektteam til å komme med innspill til en helhetlig plan for området.

Asplan Viak, A-lab, Ghillardi + Hellsten Arkitekter, Norconsult og Rodeo arkitekter har fått i oppdrag å utvikle hvert sitt forslag som skal presenteres i november. Disse vil da bli utstilt slik at alle som vil kan komme med innspill til forslagene.

– Vi håper og tror dette vil skape engasjement, slik at vi kan få til en god samtale om hvordan vi best mulig kan utvikle nye Rosenholm til å bli et attraktiv, grønt og urbant nabolag. Nøkkelen til suksess for dette området, er å få til gode og åpne samarbeidsprosesser, understreker Mario Vahos.

Han påpeker at OBOS i mange år har satset tungt på boligbygging sør i Oslo, så utviklingen av Rosenholm er bare ett av flere store byutviklingsprosjekter i området.

På Mortensrud for eksempel planlegger OBOS å bygge rundt 800 leiligheter. I det samme området planlegger også Oslo kommune 200 nye boliger, så det blir snakk om 1.000 nye boliger på stedet totalt.

10.000 boliger til Gjersrud-Stensrud

Det har også i mange år vært store planer for å bygge ut Gjersrud-Stensrud, som ligger bare noen kilometer unna.

Her – hvor OBOS er en av grunneierne – ser kommunen for seg at det i framtiden kan bli en ny bydel med rundt 10.000 nye boliger og 25.000 innbyggere.

GJERSRUD-STENSRUD: Den nye bydelen Gjersrud-Stensrud ligger sør i Oslo, på grensen til Nordre Follo.
GJERSRUD-STENSRUD: Den nye bydelen Gjersrud-Stensrud ligger sør i Oslo, på grensen til Nordre Follo.
10.000 NYE BOLIGHER: I 2016 ble denne tegningen av det nye boligområdet Gjersrud-Stensrud presentert. Siden har det vært taust. Her så kommunen for seg at det i framtiden kunne bli en ny bydel med rundt 10.000 nye boliger og 25.000 innbyggere.
10.000 NYE BOLIGHER: I 2016 ble denne tegningen av det nye boligområdet Gjersrud-Stensrud presentert. Siden har det vært taust. Her så kommunen for seg at det i framtiden kunne bli en ny bydel med rundt 10.000 nye boliger og 25.000 innbyggere.
NY BYDEL: Gjersrud-Stensrud blir en ny bydel i Oslo Sør.
NY BYDEL: Gjersrud-Stensrud blir en ny bydel i Oslo Sør.

Busstunnel til 2 milliarder kroner

Planene for å bygge ut Gjersrud-Stensrud har ligget på tegnebrettet i årtier – i påvente av en kollektivløsning. Nå vil OBOS sette fart i det store byutviklingsprosjektet ved å bygge en busstunnel.

Forslaget er å bygge en 2,6 kilometer lang tunnel for elektriske busser fra Gjersrud-Stensrud til Rosenholm stasjon. Prislappen er på 2 milliarder kroner.

BUSSTUNELL: Det er foreslått å bygge en 2,6 kilometer lang tunnel for elektriske busser fra Gjersrud-Stensrud til Rosenholm stasjon.
BUSSTUNELL: Det er foreslått å bygge en 2,6 kilometer lang tunnel for elektriske busser fra Gjersrud-Stensrud til Rosenholm stasjon.
SKYTTELTRAFIKK: OBOS med Norconsult og AF-gruppen har utredet en busstunnel mellom Gjersrud-Stensrud og Rosenholm stasjon. Tanken er at elektriske busser skal gå i skytteltrafikk i den 2,6 km lange tunnelen.
SKYTTELTRAFIKK: OBOS med Norconsult og AF-gruppen har utredet en busstunnel mellom Gjersrud-Stensrud og Rosenholm stasjon. Tanken er at elektriske busser skal gå i skytteltrafikk i den 2,6 km lange tunnelen.

Om ti år

DIREKTE BUSSFORBINDELSE: Det foreslås å bygge en tunnel for elektriske busser som skal gå i skytteltrafikk mellom Gjersrud-Stensrud og Rosenholm, med overgang til toget i begge retninger (Oslo sentrum og Ski).
DIREKTE BUSSFORBINDELSE: Det foreslås å bygge en tunnel for elektriske busser som skal gå i skytteltrafikk mellom Gjersrud-Stensrud og Rosenholm, med overgang til toget i begge retninger (Oslo sentrum og Ski).

– Dette kan være løsningen som gjør det mulig å endelig komme i gang med utbyggingen av Gjersrud-Stensrud. Og dette trenger ikke koste det offentlige en krone. Vårt utgangspunkt er at OBOS og de andre utbyggerne og grunneierne tar regningen. Hvis politikerne virkelig vil, så kan busstunnelen og de første boligene stå klare om ti år, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

Konklusjonen i en utredning AF Gruppen og Norconsult har gjort for OBOS, er at den mest kostnadseffektive og hensiktsmessige løsningen for samfunnet, vil være å bygge en tunnel for elektriske busser som skal gå i skytteltrafikk mellom den planlagte bydelen og Rosenholm.

– Follobanen vil frigjøre masse kapasitet på skinnene, og det kan kjøres 15 minutters ruter. Med en vendesløyfe på Ski kan frekvensen bli enda høyere, ifølge Siraj.

Til Oslo S på en halvtime

Tunnelen vil gi direkte forbindelse mellom Gjersrud-Stensrud og Rosenholm stasjon. Her blir det overgang til toget til Oslo sentrum og sørover i retning Ski. Østfoldbanen vil da ha avganger hvert tiende minutt.

Turen fra boligene på Gjersrud–Stensrud til Oslo S vil ikke ta mer enn en snau halvtime.

CIRKA 30 MINUTTER: Turen fra boligene på Gjersrud–Stensrud til Oslo S vil ikke ta mer enn en snau halvtime.
CIRKA 30 MINUTTER: Turen fra boligene på Gjersrud–Stensrud til Oslo S vil ikke ta mer enn en snau halvtime.

Etter år med diskusjoner vedtok bystyret i Oslo i 2016 en såkalt områderegulering for Gjersrud-Stensrud. Planen åpner for at det kan bli 25.000 innbyggere og 4.000 arbeidsplasser i den nye, miljøvennlige bydelen.

Det legges opp til variert bebyggelse med småhus, leiligheter, store grøntområder og levende bymiljø. Den nye bydelen kan bli på størrelse med Lillehammer by eller Fornebu.

GJERSRUD-STENSRUD: Det legges opp til variert bebyggelse med småhus, leiligheter, store grøntområder og levende bymiljø.
GJERSRUD-STENSRUD: Det legges opp til variert bebyggelse med småhus, leiligheter, store grøntområder og levende bymiljø.

Flere løsninger vraket

Det har i flere tiår vært planer for å bygge ut det 4.000 mål store området, men manglende kollektivløsning har satt en stopper for planene.

Det har i årenes løp blitt foreslått en rekke ulike løsninger, men ingen av dem har blitt noe av. Det er utredet en forlengelse av T-banen fra Mortensrud, egen bybane fra Ljabru og ulike buss- og togløsninger.

– En rett, asfaltert vegtunnel

STANDARD VEGTUNNEL: Ifølge avdelingsdirektør Kjetil Vikane i AF Gruppen er det ikke snakk om en avansert tunnel med spor, men en helt standard og rett vegtunnel med asfaltdekke.
STANDARD VEGTUNNEL: Ifølge avdelingsdirektør Kjetil Vikane i AF Gruppen er det ikke snakk om en avansert tunnel med spor, men en helt standard og rett vegtunnel med asfaltdekke.

– Det er et faktum at Oslo-området trenger flere boliger i framtiden. Og politikerne har utpekt Gjersrud-Stensrud som ett av de virkelige store utbyggingsområdene. Vi er klare til å sette spaden i jorden, og er villige til å ta utfordringen med å sørge for et miljøvennlig og effektivt kollektivtilbud. Dette kan bli et fantastisk fint sted hvor vanlige folk har råd til å bo, en levende bydel med alt man trenger i hverdagen – uten å være avhengig av bil, sier OBOS-sjefen.

– Vi har erfaring fra bygging av tunnel i dette området, og mener at en standard vegtunnel er en god og kostnadseffektiv løsning med få naturinngrep. Dette blir ingen avansert tunnel med spor, men en rett, asfaltert tunnel i velkjente grunnforhold, sier avdelingsdirektør Kjetil Vikane i AF Gruppen.

Powered by Labrador CMS