PÅ VERSTINGSLISTEN: Den sørligste delen av Johan Halvorsens vei på Ingieråsen er en av de totalt 18 veiene i tidligere Oppegård kommune som ligger på kommunens verstingliste (veier i klasse 4). Tidligere Ski kommune har ingen kommunale veier i så dårlig tilstand, ifølge kommunens rangering. Foto: Yana Stubberudlien

Slik avgjør kommunen hvilke veier de skal asfaltere og lappe

– Vi har dessverre ikke noe skriftlig dokumentasjon på hvorfor veiene i Ski ble prioritert for asfaltering i fjor. Dette avgjøres på driftsmøter ved Vei- og trafikkavdeling når det nærmer seg tid for asfaltering, sier virksomhetsleder for Vei og park, Gry Larsen.

Publisert Sist oppdatert

For 2021 er det ikke bevilget en eneste krone til asfaltering av de kommunale veiene i Nordre Follo, men det ble bevilget 2,1 millioner kroner til ny asfalt i fjor. Selv om dette beløpet utgjorde kun cirka 10 prosent av det årlige behovet i vår kommune, men det bidro til å redusere det enorme vedlikeholdsetterslepet på det kommunale veinettet i Nordre Follo.

Ifølge virksomhetsleder for Vei og park, Gry Larsen, ble følgende strekninger prioritert for asfaltering i fjor:

 • Villenga x Markveien (Ski)
 • St. Hansveien (Ski)
 • Gaupefaret (Siggerud)
 • Skoglia (Bøleråsen)
 • Th. Kittelsensvei x Harriet Backers vei (Greverud)
 • Haukelikroken (Oppegård)

De fleste av disse strekningene ligger i tidligere Ski kommune. Oppegård Avis har bedt kommunen om innsyn i et skriftlig dokument som forklarer hvorfor nettopp disse veiene i tidligere Ski kommune ble prioritert for asfaltering i 2020, men det viser seg at det ikke finnes noe skriftlig dokumentasjon på dette.

– Vi har dessverre ikke noe skriftlig dokumentasjon på hvorfor disse veiene ble prioritert for asfaltering i fjor. Dette avgjøres på driftsmøter ved Vei- og trafikkavdeling når det nærmer seg tid for asfaltering, skriver Gry Larsen.

Etter at denne saken ble publisert, oppdaget kommunen at den ovennevnte listen gjaldt asfalt til fartshumper og ikke "strekningsasfaltering".

Disse veiene ble asfaltert i fjor

Ifølge Gry Larsen ble følgende veier asfaltert i 2020:

 • Eikjolveien i Ski (ca. 250 m)
 • Myrveien i Ski (ca. 90 m)
 • Haugbro terrasse på Langhus (ca. 70 m fullbredde og ca. 100m halv vei)
 • Linjeveien i Ski (ca. 10 m)
 • Parkveien på Langhus (ca. 150 m)
 • Svartskogveien på Svartskog (1140 m, inkludert 620 meter med flatelapping, som benyttes når det er deformasjon som hjulspor eller dekkefeil)
 • Haukelikroken, Stangåsveien og Byåsveien på Myrvoll (430 m)
 • Rolf Presthus vei og Sætreskogveien i Oppegård syd (350 m)

Får asfalt i år

Nedenfor ser du kartutsnittet, hentet fra det digitale kartet i temaplanen (ble vedtatt i mars i år), som viser veinettet i Ski sentrum. Det er lagt inn flere grønne strekninger der. Kommunen skriver i bildeteksten til kartutsnittet at disse grønne strekningene viser veiene der reasfaltering allerede er bestilt eller veier som blir oppgradert våren 2021.

Kilde: Temaplan for kommunale veier for perioden 2021-2025 (vedtatt i mars 2021).

– Kartet du henviser til viser grønne veier der noen strekninger får nytt dekke i 2021. Dette gjelder ikke bare Vei og park, men også planlagte VA-prosjekter (vann- og avløp-prosjekter) og utbyggingsprosjekter som medfører legging av asfalt. Videre bestilte og betalte Vei og park asfalt på et par strekninger i fjor, men denne leggingen måtte utsettes som følge av dårlige værforhold, og blir lagt i år, sier Larsen.

Oppegård Avis har ikke ennå fått en oversikt over disse strekningene.

Kommunen skriver bare at Theodor Kittelsensvei i Oppegård, som skulle asfalteres i 2020, får nytt asfaltdekke i år.

– Her skal det legges 450 meter med ny asfalt som vi ikke rakk å legge i fjor på grunn av værforhold, sier Gry Larsen.

SJEKK OPPEGÅRD VS. SKI: Kartet over tilstand av kommunalt veidekke i Nordre Follo viser at tidligere Oppegård kommune har en større andel av veier med dårlig og svært dårlig kvalitet (disse er fargelagt med henholdsvis mørkeblå og rød farge). Kilde: Nordre Follo kommune

Fikk oversikt uten gatenavn

Oppegård Avis har også bedt kommunen om en oversikt over veiene som ble lappet i fjor, men kommunen har istedenfor sendt oss en slags oversikt over de totalt 32 innmeldte lappinger (meldt av innbyggerne) hvor de fleste er uten gatenavn, som ikke gjør det mulig å spore noe som helst. Se tabellen nedenfor.

Dette er til tross for at kommunene selv har kartlagt veinettet i mange år, og denne kartleggingen er oppdatert til enhver tid.

– Hvorfor forholder kommunen seg til de få strekningene som innbyggerne selv har meldt inn istedenfor deres egen kartlegging som dekker veinettet i hele kommunen og viser områder med størst behov for rehabilitering?

– Et hull i asfalten må lappes uavhengig av om det har oppstått på en veistrekning som er slitt eller en veistrekning som har nyere asfalt. Når vi lapper veiene, jobber vi ut fra det som er mest hensiktsmessig og effektivt, og legger ikke en prioritering ut fra hvor det er meldt inn flest hull eller hvilke strekninger som er mest slitt, sier Larsen.

De få veiene som fremkommer med navn i den innsendte tabellen er følgende: Holbergs vei (Sofiemyr), Gjallarveien (Grønliåsen), Frydenbergveien (Oppegård), Roald Amundsens vei (Svartskog), Framveien (Svartskog), Oppsandveien (Ski) og Svartskogveien (Svartskog). Oppegård Avis kjenner ikke til at disse veiene ble lappet av kommunen i fjor.

HULL I VEI: Totalt 32 veier med skader og hull i asfaltdekket ble meldt inn av innbyggerne i Nordre Follo i fjor. Kun 7 av disse veiene er oppgitt med gatenavn.

"Det er mange innbyggere som ikke legger inn gatenavn, men kun legger punkt på kartet", forklarer Gry Larsen.

Hun har sendt oss dette kartet som dokumentasjon. Kartet viser både nyinnmeldte strekninger, men også de som er under behandling, ferdig behandlet og videresendt. Mange av disse punktene ligger i tidligere Ski kommune.

– De hadde behov for ny asfalt

Oppegård Avis har skrevet at tidligere Oppegård kommune har et mye dårligere veinett enn tidligere Ski kommune.

I fjor ble alle veiene i Nordre Follo klassifisert, og ingen av veiene i tidligere Ski kommune havnet på verstinglisten (den såkalte klasse fire), mens vi finner hele 18 strekninger i tidligere Oppegård der. Det er viktig å påpeke at både Oppegård og Ski har drevet med de årlige kartleggingene av veinettet i mange år, og prioriteringene ble gjort ut ifra disse.

Siden Oppegård og Ski er én kommune siden 2020, spurte Oppegård Avis kommunen om årsaken til at veiene i Ski ble prioritert for asfaltering i fjor til tross for at behovet var størst i tidligere Oppegård.

– Disse veiene ble asfaltert da de hadde behov for ny asfalt, og så langt vi vet ingen planlagte anlegg (utbyggingsprosjekter eller rehabilitering av vann- og avløpsledninger) knyttet til seg i nær fremtid der. Det er ikke lønnsomt/formålstjenlig å legge asfalt dersom det viser seg at et annet anlegg skal gjennomføres på samme strekning få år etter nyasfaltering, skriver Larsen på e-post.

– Hvem konkret tok avgjørelsen om asfalteringen av de ovennevnte veiene i Ski? Dere visste av deres egen kartlegging at veiene i tidligere Oppegård har hatt størst behov for nyasfalt, men valgte å prioritere veiene i Ski. Hvorfor?

– Vei- og trafikkavdelingen vurderer behovet. Det er avdelingsleder i samråd med sine kollegaer som avgjør hvor det skal asfalteres. Hvorfor er nevnt ovenfor, sier Gry Larsen, som leder hele virksomheten Vei og park.

Ble gravd opp på nytt i år

Svartskogveien på Svartskog er blant veiene som ble asfaltert i fjor. Den fikk 1.140 meter med asfalt, inkludert 620 meter med "flatelapping", som benyttes når det er deformasjon som hjulspor eller dekkefeil.

Etter oppslaget om dette fikk vi tips fra våre lesere om at den nyasfalterte veien har blitt gravd opp igjen i år grunnet legging av nye vann- og avløpsledninger.

Mats Prytz Halvorsrud, som er produksjonsplanlegger i Vann og Avløp i Nordre Follo, bekrefter dette overfor OA.

"Det stemmer at Svartskogveien har blitt gravd opp i år grunnet VA-prosjektet på Svartskog. Asfalteringen som ble utført i fjor var en rask reparasjon av slitelaget, og det ble kun lagt to centimeter med ny asfalt for å reparere hull/sprekker i asfalten. Jeg har fått bekreftet fra vår prosjektgruppe på Svartskog at vi skal etablere et nytt bærelag i bunn, og et nytt slitelag som toppdekk. Dette for å sikre at veien blir etablert med god kvalitet og etter kommunal veinorm", skriver han i en e-post til Oppegård Avis.

Prioriterer planlegging

Til tross for det enorme vedlikeholdsetterslepet på kommunalt veidekke, som er på over 92,8 millioner kroner, har politikerne ikke bevilget en eneste krone til asfaltering av de kommunale veiene i Nordre Follo i 2021.

Kommunens målsetting er å innhente vedlikeholdsetterslepet innen 2032, men foreløpig blir etterslepet bare større og større. Samtidig lages det temaplaner, tiltaksplaner, langsiktige planer og andre planer.

– I forbindelse med den nylig vedtatte temaplanen for kommunale veier (ble vedtatt i mars 2021) arbeider vi nå med å kartlegge behovet for asfaltering som innspill til kommunens nye tiltaksplan for kommunale veier som skal vedtas til høsten, sier Larsen.

Lapping av veiene i 2021

I år har kommunen planlagt å bruke cirka 500.000 kroner til "noe lapping av veiene der det er behov". For å visualisere dette kan vi nevnte at det ovennevnte beløpet ikke er nok for å kunne asfaltere en halv kilometer med en kommunal vei.

Vi har bedt kommunen om innsyn i en oversikt over de kommunale veiene som skal lappes i år, men det viser seg at kommunen ikke har en slik liste.

Istedenfor dette har de sendt oss en liste over veiene som må lappes i år, basert på de strekningene innbyggerne selv har meldt inn.

 • Bakkeveien
 • Bekkeliveien
 • Bekkestien x2
 • Bjastadveien
 • Bjørnebærsvingen
 • Brages vei
 • Bregneveien x3
 • Briskeveien x2
 • Brusagaveien x4
 • Bøhlerveien
 • Christian Sindings vei x7
 • Dalskroken
 • Dynamitveien
 • Eikeliteigen x2
 • Ellingsrudveien x2
 • Eyvind Alnæs vei
 • Fageråsveien
 • Fjellsvingen
 • Fjellveien
 • Flåtestadveien
 • Fossveien
 • Framveien
 • Frydenbergveien
 • Frøyas vei
 • Fururabben
 • Gamle Siggerud vei
 • Gamle Vevelstad vei
 • Gamleveien x3
 • Gjallarveien
 • Gjevikbakkene
 • Gjevikveien
 • Granfaret x2
 • Haglundveien
 • Haglundveien x3
 • Hareveien
 • Hasselkroken x2
 • Haugbro terrasse x5
 • Hesteskoen
 • Holbergs vei
 • Holtegrenda
 • Hyttengveien
 • Høgdaveien
 • Høgsæterveien
 • Høyre (?)
 • Idrettsveien x2
 • Ingierkollveien
 • Ingierstrandveien
 • Innkjøringen til Bøleråsen
 • Iver Holters vei
 • Jernbaneveien x4
 • Kirkeveien x3
 • Kløversvingen x3
 • Knausveien
 • Kolbotnveien x3
 • Krysset Mellomåsveien og Tømmerveien
 • Kværnerveien
 • Langhusveien x4
 • Likroken
 • Lyngåsen
 • Løkkåsveien x2
 • Monrad Johansens vei
 • Monsrudveien
 • Myrveien x3
 • Mølleveien
 • Nordåskollen
 • Oppegårdveien
 • Oppsandveien x3
 • Parkveien
 • Per Lassons vei x2
 • Roald Amundsens vei
 • Rosenholmveien
 • Rådhussvingen
 • Sagmesterveien
 • Sagstuveien x2
 • Sanderveien x3
 • Sandvollveien
 • Skansen
 • Skiveien x4
 • Skogstjerna
 • Skolebakken
 • Slåbråtveien x2
 • Smedsrudveien
 • Snuplass ?
 • Solbråtanveien
 • Svartskogveien x2
 • Sætreskogveien
 • Tiurveien
 • Tjernveien
 • Tussestien x2
 • Tyttebærlia
 • Valhallaveien
 • Vardåsveien
 • Vestliveien x5
 • Villenga
 • Østagløttveien
 • Østliveien
 • Åsenveien

– Innbyggere har meldt inn flere hull i vei enn dette, men disse veiene er ikke lagt inn med adresse. De vises kun med punkt på kart, sier Larsen.

Dette kartet finner du her.

Powered by Labrador CMS