LAPPING: Torsdag 13. mai ble det gjennomført lapping av eksisterende asfaltdekke i Holbergs vei på Sofiemyr.

Har store feil og mangler, men blir bare lappet

Lokalpolitikerne har bevilget 10 millioner kroner til ny asfalt og grøfting i Nordre Follo i år. Holbergs vei på Sofiemyr er blant veiene som skriker etter ny asfalt, men som ikke har blitt prioritert i år heller.

Publisert Sist oppdatert

Oppegård Avis har tidligere skrevet at gamle Oppegård har et mye dårligere veinett enn gamle Ski.

I 2020 da alle veiene i Nordre Follo ble klassifisert, havnet ingen av veiene i tidligere Ski på verstinglisten (den såkalte tilstandsklasse fire), mens det ble avdekket hele 18 slike strekninger i gamle Oppegård. Det er viktig å påpeke at både Oppegård og Ski har drevet med de årlige kartleggingene av veinettet i mange år, og prioriteringene ble gjort ut ifra disse.

OPPEGÅRD VS. SKI: Kartet over tilstand av kommunalt veidekke i Nordre Follo viser at tidligere Oppegård kommune har en større andel av veier med dårlig (klasse 3) og svært dårlig (klasse 4) kvalitet. Disse er fargelagt med henholdsvis mørkeblå og rød farge.

Disse veiene er på verstingslisten i Nordre Follo:

Totalt 18 veistrekninger tilhører klasse fire, som omfatter veier av svært dårlig kvalitet, med asfaltdekket som er i svært dårlig forfatning og har gått over sin levetid:

 • 1. Fjellsvingen på Kolbotn.
 • 2. Sørligste del av Johan Halvorsens vei på Ingieråsen.
 • 3. Delen av Kolbotnveien foran det gamle rådhuset i Kolbotn sentrum.
 • 4. Delen av Kolbotnveien (foran nr. 16 ved bussholdeplassen til Kolbotn stasjon).
 • 5. En liten del av Gjallarveien sør for Grønliåsen barnehage på Tårnåsen.
 • 6. Ekornrudveien på Solbråtan.
 • 7. Delen av Vassbonnveien.
 • 8. Delen av Eivind Alnæs vei på Kolbotn.
 • 9. Den nordligste delen av Myrvollveien.
 • 10. Delen av Vestliveien.
 • 11. Den sørligste delen av Greverudveien.
 • 12. Den sørligste delen av Østliveien.
 • 13. En liten del av Kongeveien under jernbanebroen ved Odlo på Greverud.
 • 14. Den sørligste delen av Tusseveien hvor den møter Skiveien.
 • 15. Delen av Linnekastveien på Svartskog.
 • 16. Svartskogveien på Svartskog.
 • 17. Delen av Roald Amundsens vei på Svartskog.
 • 18. Rødstenveien på Svartskog.

Lappeteppe av asfalt

Innen tilstandsklasse tre, det vil si veier med større feil og mangler, har gamle Oppegård også et mye større behov for ny asfalt enn Ski.

Torsdag denne uken ble det gjennomført lapping av eksisterende asfaltdekke i Holbergs vei, noe som var planlagt for 2021. Holbergs vei på Sofiemyr er en av slike strekningene i tilstandsklasse tre, som fremstår som et lappeteppe av asfalt. Til tross for at Holbergs vei er mye brukt og det er tydelig at den skriker etter ny asfalt, har asfaltering av denne veien blitt utsatt nok en gang.

Trykk her for å se tilstanden på asfaltdekket i hele kommunen.

92,8 millioner i etterslep

Til tross for det enorme vedlikeholdsetterslepet på kommunalt veidekke, som var på over 92,8 millioner kroner per 2021, har politikerne ikke bevilget en eneste krone til asfaltering av de kommunale veiene i Nordre Follo i fjor. Kommunens målsetting var da å innhente vedlikeholdsetterslepet innen 2032.

Les også: Null kroner til asfaltering i 2021

For å redusere vedlikeholdsetterslepet ble det bevilget 43,9 millioner kroner til asfaltering og grøfting i Nordre Follo i 2022-2025, hvorav 10 millioner kroner av disse skal brukes i 2022, 11, 3 millioner kroner i 2023, 11,3 millioner kroner i 2024 og et tilsvarende beløp i 2025.

Les også: Må bruke elleve år på å rette opp vedlikeholdsetterslepet

900.000 kroner per kilometer

– Hvor mange kilometer med vei må kommunen asfaltere hvert år for å opprettholde den påkrevde standarden på det kommunale veinettet?

– For å opprettholde et optimalt vedlikehold bør vi asfaltere 13,05 kilometer per år. Da legger vi til grunn gjennomsnittlig levetid på toppdekke på 15 år, sa Gry Larsen til Oppegård Avis i fjor.

– Hvor mye koster det å asfaltere én kilometer med vei?

– Med veibredde på cirka 5,5 meter vil det koste nesten 900.000 kroner (et overslag), sier Larsen.

Basert på denne informasjonen har kommunen behov for 11,745 millioner kroner hver år for å kunne asfaltere 13,05 kilometer med vei.

10 millioner i 2022

I 2021 ble det ikke bevilget en eneste krone til ny asfalt, som gjør at vedlikeholdsetterslepet har økt ytterligere.

For 2022 har lokalpolitikerne bevilget 10 millioner kroner til ny asfalt og grøfting i Nordre Follo. Oppegård Avis ba virksomhetsleder Gry Larsen om å gi oss en oversikt over veistrekningene som får ny asfalt i år.

Ifølge Larsen sitter hun ikke med en slik prioriteringsliste, men hun henviser oss til Lars Erik Andersen ved vei- og trafikkavdelingen i Nordre Follo, og lover at Andersen kan sende oss prioriteringslisten når han er tilbake på jobb fra ferie etter neste uke.

Oppegård Avis følger opp saken.

Powered by Labrador CMS