ASFALTERING I NORDRE FOLLO

PÅ VERSTINGSLISTEN: Den sørligste delen av Johan Halvorsens vei på Ingieråsen er en av de totalt 18 veiene i tidligere Oppegård kommune som ligger på kommunens verstingsliste (veier i klasse 4). Tidligere Ski kommune har ingen kommunale veier i så dårlig tilstand, ifølge kommunens rangering. Foto: Yana Stubberudlien

Null kroner til asfaltering i år

For å opprettholde et optimalt vedlikehold på kommunalt veidekke bør kommunen investere årlig cirka 20 millioner for å asfaltere cirka 13 kilometer med vei hvert år, men for 2021 er det ikke avsatt en eneste krone til asfaltering i Nordre Follo.

Publisert Sist oppdatert

– Det er ikke avsatt midler til asfaltering av de kommunale veiene i Nordre Follo i år. Vi vil kun gjennomføre noe lapping av veiene der det er behov, til cirka 500.000 kroner, sier virksomhetsleder for Vei og park i Nordre Follo, Gry Larsen.

Sjekk tilstand av veidekket der du bor

Trykk her for å se tilstanden på asfaltdekket i hele kommunen.

Eventuelt kan du se kartet i saken.

*****************************

Tilstanden av det kommunale veidekket i Nordre Follo er klassifisert i fire klasser:

 • Klasse 1 (grønn farge på kartet): nærmest feilfritt veidekke/nyasfaltert vei.
 • Klasse 2 (lyseblå farge på kartet): veier med mindre feil og mangler.
 • Klasse 3 (mørkeblå farge på kartet): veier med større feil og mangler, med behov for dekkefornyelse.
 • Klasse 4 (rød farge på kartet): asfaltdekket er i svært dårlig forfatning, veidekket har gått over sin levetid (minimum behov for dekkefornyelse).
 • Strekninger der reasfaltering allerede var bestilt eller veier som skulle oppgraderes våren 2021, er vist med grønn fargedet digitale kartet.
 • Grusveier er vist med grå farge på kartet.
 • Veier med annet dekke, som for eksempel betong/stein, er vist med gul farge på kartet.

– Som lokaljournalist husker jeg ikke at tidligere Oppegård kommune har hatt ett eneste år med null kroner til asfaltering, i hvert fall i løpet av de siste 15 årene? Kan du bekrefte at det stemmer?

– Ja, det kan jeg bekrefte, sier Gry Larsen.

Oppegård Avis har bedt kommunen om innsyn i en oversikt over de årlige bevilgningene til asfaltering siden 2015 (det vil si også for tidligere Oppegård og Ski kommuner hver for seg), for å se hvordan asfalteringen var prioritert i løpet av de siste årene før kommunesammenslåingen. Vi oppdaterer saken fortløpende.

Les også: Ingen ny asfalt på Trollåsen i år

13 kilometer hvert år

– Hvor mange kilometer med vei må kommunen asfaltere hvert år for å opprettholde den påkrevde standarden på det kommunale veinettet?

– For å opprettholde et optimalt vedlikehold bør vi asfaltere 13,05 kilometer per år. Da legger vi til grunn gjennomsnittlig levetid på toppdekke på 15 år, sier Larsen.

– Hvor mye koster det å asfaltere én kilometer med vei?

– Med veibredde på cirka 5,5 meter vil det koste nesten 900.000 kroner (et overslag), sier Larsen.

Les også: – Skal være ferdig med oppmerking til neste skolestart

92,8 millioner kroner i vedlikeholdsetterslep

I slutten av mars vedtok kommunestyret nemlig en temaplan for kommunale veier for perioden 2021-2025.

For asfaltdekker er det i temaplanen lagt til grunn en levetid for en kommunal vei på 15 år. Det gir årlige asfalteringsbehov på 20 millioner kroner for kjøreveiene.

Til sammenligning ble det i 2020 brukt cirka 3,7 millioner kroner til nyasfalt, det vil si kun 18,5 prosent av det årlige behovet.

Ut fra tilstandsregistreringen, som ble utført av kommunen høsten 2020, er det beregnet et samlet vedlikeholdsetterslep på det kommunale veinettet på 92,8 millioner kroner.

Det ble vedtatt at kommunes veier skal holdes i god stand, og at det er en målsetting å innhente vedlikeholdsetterslepet på kommunale veier innen elleve år (innen 2032).

Uten de årlige bevilgningene til nyasfalt blir standarden på de kommunale veiene bare verre og verre.

Les også: Må bruke elleve år på å rette opp vedlikeholdsetterslepet

Skulle starte med veiene i Oppegård

– Hvor mange km vei skulle det asfalteres i år, ifølge kommunens tiltaksplan?

– Kommunens tiltaksplan for kommunale veier er i ikke vedtatt. Temaplanen for kommunale veier ble vedtatt i mars, og tiltaksplanen vil basere seg på denne. I temaplanen er det imidlertid omtalt at tiltaksplanen skal ivareta tiltakene som fremgår av tabell 3 i aktivitetsoversikten, som innebærer reasfaltering av veier med tilstandsklasse 4 ("veier med svært dårlig tilstand", 18 veier i tidligere Oppegård, ingen veier i tidligere Ski kommune) og redusere antall veier med tilstandsklasse 3 ("veier med dårlig tilstand", flesteparten av disse ligger også i tidligere Oppegård, se kartet nedenfor), sier Larsen.

OGSÅ PÅ VERSTINGSLISTEN: Fjellsvingen på Kolbotn er en av de totalt 18 veiene i tidligere Oppegård kommune som ligger på kommunens verstingsliste (veier i klasse 4). Tidligere Ski kommune har ingen kommunale veier i så dårlig tilstand, ifølge kommunens rangering. Foto: Yana Stubberudlien.

Kun Oppegård på verstingslisten

Kommunen bruker et digitalt kartleggingssystem for de kommunale veiene, og det oppdateres hver eneste minutt. Oppegård Avis har nylig skrevet at, ifølge dette systemet, er de kommunale veiene klassifisert innen fire klasser hvorav de verste veiene tilhører klasse fire. Les mer i faktaboksen på siden og bruk lenken nedenfor for å se tilstanden av veidekket der du bor.

Trykk her for å se tilstanden på asfaltdekket i hele kommunen.

Ingen av veiene i tidligere Ski tilhører kommunens verstingsliste (klasse fire), men tidligere Oppegård har 18 strekninger der, med over 4,7 kilometer med kommunalt veidekke som bør fornyes. Disse røde strekningene utgjør cirka 2,1 prosent av alle kjørebanene som driftes av kommunen. I tillegg har vi cirka 103 kilometer med fortau samt gang- og sykkelvei i klasse fire.

Innen klasse tre, det vil si veier med større feil og mangler, har tidligere Oppegård også et mye større behov for asfalt enn tidligere Ski kommune.

SJEKK OPPEGÅRD VS. SKI: Kartet over tilstand av kommunalt veidekke i Nordre Follo viser at tidligere Oppegård kommune har en større andel av veier med dårlig (klasse 3) og svært dårlig (klasse 4) kvalitet. Disse er fargelagt med henholdsvis mørkeblå og rød farge. Kilde: Nordre Follo kommune

Har ingen liste for lapping

Oppegård Avis har bedt om innsyn i en liste over de kommunale veiene som skal lappes i år, men det viser seg at til tross for en meget god og oppdatert kartlegging av de verste veiene, har kommunen ikke en slik liste, ifølge Gry Larsen.

– Vi lapper etter henvendelser fra innbyggere som har meldt inn hull, og det vei- og trafikkavdelingen kjenner til selv, sier hun.

– Hva er årsaken til at dere ikke prioriterer å lappe de verste veiene etter den siste kartleggingen?

– Et hull i en vei er et hull uavhengig av standarden på veien. Vi prøver gjennom sesongen å få lappet samtlige hull som vi enten kjenner til selv eller som innbyggere har gjort oss oppmerksom på. Vi kommer til å bruke cirka 500.000 kroner til lapping i år, og jobber oss gjennom listen uten noen spesiell prioritering, sier Larsen.

Disse veistrekningene tilhører klasse 4 ("veier med verst tilstand"):

Totalt 18 veistrekninger tilhører klasse 4, som omfatter veier av svært dårlig kvalitet, med asfaltdekket som er i svært dårlig forfatning og har gått over sin levetid.

Her kan du se en oversikt over de verste veistrekningene i kommunen:

 • 1. Fjellsvingen på Kolbotn.
 • 2. Sørligste del av Johan Halvorsens vei på Ingieråsen.
 • 3. Delen av Kolbotnveien foran det gamle rådhuset i Kolbotn sentrum.
 • 4. Delen av Kolbotnveien (foran nr. 16 ved bussholdeplassen til Kolbotn stasjon).
 • 5. En liten del av Gjallarveien sør for Grønliåsen barnehage på Tårnåsen.
 • 6. Ekornrudveien på Solbråtan.
 • 7. Delen av Vassbonnveien.
 • 8. Delen av Eivind Alnæs vei på Kolbotn.
 • 9. Den nordligste delen av Myrvollveien.
 • 10. Delen av Vestliveien.
 • 11. Den sørligste delen av Greverudveien.
 • 12. Den sørligste delen av Østliveien.
 • 13. En liten del av Kongeveien under jernbanebroen ved Odlo på Greverud.
 • 14. Den sørligste delen av Tusseveien hvor den møter Skiveien.
 • 15. Delen av Linnekastveien på Svartskog.
 • 16. Svartskogveien på Svartskog.
 • 17. Delen av Roald Amundsens vei på Svartskog.
 • 18. Rødstenveien på Svartskog.
Powered by Labrador CMS