FLYTEBRYGGE: En slik flytebrygge kan etableres i Veslebukta. På bildet ser du referanseprosjektet Perreux River Banks i Frankrike.
FLYTEBRYGGE: En slik flytebrygge kan etableres i Veslebukta. På bildet ser du referanseprosjektet Perreux River Banks i Frankrike.

Krav om flytebrygge i Veslebukta

Utbygger Bonum Eiendom skal opparbeide kantsonen ved feltet B3 og lage en tursti på flytende elementer i Veslebukta.

Publisert

Dette kommer som følge av UMPs vedtak fra 12. juni om oppdelingen av det såkalte feltet B3 i Kolbotn sentrum i to utbyggingsfaser.

 

FELT B3: Her kan du se det aktuelle området som skal utvikles i to faser. Området langs Kolbotnvannet blir utviklet i fase to.
FELT B3: Her kan du se det aktuelle området som skal utvikles i to faser. Området langs Kolbotnvannet blir utviklet i fase to.

«Gjennom rekkefølgekrav skal områdereguleringen for Kolbotn sentrum bidra til flere tiltak som kommer allmenheten til gode. En oppdeling av B3 i to utbyggingsfaser kan føre til en raskere gjennomføring av viktige tiltak i områdereguleringen», skriver rådmann Lars Henrik Bøhler i sin anbefaling til UMP.

Han ønsker dermed å legge til rette for at turveisystemet rundt Kolbotnvannet kan realiseres raskt, og på en enkel måte for kommunen. Bøhler skriver videre at i påvente av utbyggingsfase to kan utbyggeren realisere en flytebrygge/ en turveiforbindelse på flytende elementer på utsiden av felt B3 i Kolbotnvannet.

Les også: – Vi føler oss overkjørt av både kommunen og utbyggeren

Kommunen eier vannkanten frem til Kantorbekken og er villig til å stille denne til disposisjon for gjennomføring.

Indre byparkrunde

En indre byparkrunde rundt Veslebukta kan dermed etableres i løpet av få år, ifølge rådmannen.

Kravet om turvei i feltet GF3 (kanten av Kolbotnvannet) skal opprettholdes, men realiseres i fase to. Rekkefølgekrav om fortau langs Båtsleppa knyttes også til byggetrinn to.

Powered by Labrador CMS