TVERRFORBINDELSE: Bildet viser en av de mange tverrforbindelsene mellom de to tunnelløpene. Disse er viktige for den gode beredskapen i Follobanens lange tunnel.

– Tunnelen blir svært sikker

– Vi kan forsikre om at de reisendes sikkerhet på Follobanen blir ivaretatt, sier pressesjef Thor Erik Skarpen i Bane NOR til Oppegård Avis.

Publisert

Oppegård Avis har nylig intervjuet ordføreren i Ski, Hanne Opdan (Ap), som er bekymret for sikkerheten til reisende på Follobanen. Opdan har reagert kraftig etter å ha lest på nrk.no om at brannvesenets sterke kritikk mot sikkeheten i nye tunneler, inkludert Follobanens tunneler.

Les saken her: – Glemmer å tenke på togpassasjerene

Pressesjefen i Bane NOR, Thor Erik Skarpen, sier til Oppegård Avis at det er leit at uenigheten om vifter og plassering av brannvann i Ulrikstunnelen i Bergen har skapt uro.

Fakta om Follobanens rømningsveier i tunnelene

  • Blixtunnelen har 42 tverrforbindelser mellom de to atskilte tunnelløpene med trafikk mot henholdsvis nord og sør.
  • Togtrafikk på utgående spor (sørover) mot Ski vil derfor være helt atskilt fra trafikk på inngående spor fra Ski mot Oslo. 
  • Ved en eventuell brann eller annen hendelse, vil det aldri være mer enn maksimalt 500 meter frem til utgang til det andre tunnelløpet, som regnes som trygg sone.
  • Ifølge faglige beregninger vil en passasjer som går langsomt komme seg over i det andre tunnelløpet innen maksimalt 20 minutter, mens vanlig gående vil bruke vesentlig kortere tid.
  • Kongshavntunnelen, som er en avgreining fra Blixtunnelen mot Sydhavna, vil ha en parallell   rømningstunnel til Sydhavna.
  • Det vil også være en rømningstunnel på Åsland.

– Vi kan forsikre om at de reisendes sikkerhet på Follobanen blir ivaretatt. Nye jernbanetunneler bygges med en meget høy sikkerhetsstandard og det bør det ikke herske tvil om. Vi kommer til å følge opp de kravene som Jernbanetilsynet fastsetter, presiserer Skarpen.

– Ikke helt korrekt

– Tunnelen i Bergen var planlagt uten vifter, så det NRK melder om Follobanen er ikke helt korrekt, sier Skarpen.

Han forklarer at Blixtunnelen (red. anm.: Follobanens lange tunnel) bygges med mekanisk ventilasjon (vifter), og skal ha brannvann ved portalene i hver ende av tunnelen og på en beredskapsplass beliggende nede i tunnelanlegget med atkomst fra Åsland, midt mellom Oslo og Ski.

– I tillegg vil et branntog være i beredskap i Oslo-området. Dette er tiltak som Bane NOR hatt dialog med brannvesenet om, sier Skarpen.

– SVÆRT SIKKER: – Blixtunnelen blir svært sikker med rømningsveier gjennom 42 tverrforbindelser. Thor Erik Skarpen, pressesjef i Bane NOR.

– Tunnelen blir svært sikker 

Pressesjefen i Bane NOR sier at det aller viktigste tiltaket er rømningsveier.

– Nye jernbanetunneler slik som Blixtunnelen blir blant de aller sikreste strekningene på jernbanenettet, når vi ser all risiko under ett.

Thor Erik Skarpen, pressesjef i Bane NOR

– Blixtunnelen blir svært sikker med rømningsveier gjennom 42 tverrforbindelser. I tilfelle det skulle oppstå brann i et tog – og toget i tillegg ikke er i stand til å kjøre ut av tunnelen, vil passasjerene bli evakuert ut gjennom tverrforbindelsene til den andre tunnelen. Togpersonalet har rutiner for evakuering, sier Skarpen.

Han sier alle nye tunneler som bygges nå får et høyere nivå på sikkerheten enn det som er bygget tidligere.

 

– Jernbane er en transportform med veldig høyt sikkerhetsnivå og norsk jernbane er blant de sikreste i Europa. Nye jernbanetunneler slik som Blixtunnelen blir blant de aller sikreste strekningene på jernbanenettet, når vi ser all risiko under ett, sier pressesjefen i Bane NOR.

Følger opp saken

– Jeg er glad for ny informasjon fra Bane NOR om at sikkerheten til de reisende er en faktor det ikke skal kompromisses på, sier ordføreren i Ski, Hanne Opdan (Ap).

Det er likevel skapt en usikkerhet rundt saken som Opdan som ordfører i Ski ønsker klarhet i. Hun lover å følge opp saken.

– Sikkerheten for våre innbyggere og de reisende er det viktigste. Jeg opprettholder at jeg skal skrive brev til samferdselsministeren for å få svar på spørsmål knyttet til sikkerheten og beredskap dersom noe skjer i tunellen, sier hun.

 

 

Powered by Labrador CMS