Sætreskogveien kjørebro

STERKT BEHOV FOR NY BRO: Sætreskogveien kjørebro over jernbanen ved Oppegård stasjon. ble bygget i 1939. Den tilfredsstiller ikke dagens krav til kapasitet og trafikksikkerhet. Broen er i dag stengt for kjøretøy med totalvekt over tolv tonn og akseltrykk på seks tonn, men dette forbudet brytes etter det Oppegård Vel vet daglig av tunge kjøretøyer.

Foreslår midlertidige tiltak

– Hvis alt går etter planen vil vi ha et bredere fortau langs broen og lysregulering på plass før neste vinter, sier rådmann Lars Henrik Bøhler.

Publisert

På oavis.no kunne du lese i dag om situasjonen rundt Sætreskogveien kjørebro som går over jernbanen ved Oppegård stasjon.

JERNET TITTER FRAM: Armeringsjernet som stikker opp fra hull i asfalten ved broen, begynner å ruste. Dette kan være farlig både for kjørende og gående.

Broen er 80 år gammel, og tilfredsstiller ikke dagens krav til kapasitet og trafikksikkerhet. 

Oppegård kommune og Bane NOR er uenige om eierforholdet til broen.

Ifølge Bane NOR er broen en del av det kommunale vegnettet, og det er kommunen som har ansvaret for bygging og drift av den nye broen.

Oppegård kommune viser til avtalen fra 2001, som handler om todelt vedlikeholdsansvar med Jernbaneverket (Bane NOR siden 2017). 

Les også: – Kommunens ansvar

Byggekostnader for ny bro: 49,7 millioner kroner

Kommunen har nylig ferdigstilt detaljtegninger for den nye broen over til Oppegård stasjon med en ny avkjørsel fra Skiveien, samt tilhørende veier, ifølge rådmann Lars Henrik Bøhler.  

– Det er fortsatt usikkert når den nye broen over jernbanen vil bli bygget. Det kan derfor være aktuelt å bygge en midlertidig tilpasning til eksisterende bro i påvente av den nye broen.

Lars Henrik Bøhler, rådmann i Oppegård kommune

Kostnadsoverslaget, utført av Structor AS på oppdrag fra Oppegård kommune, viser at byggekostnadene for en ny bro, ombyggingen av veiene på begge sider av broen samt tilpasning til jernbanes infrastruktur, er estimert til cirka 49,7 millioner kroner.

Rådmannen sier det jobbes nå med å finne finansiering til å bygge den nye broen gjennom utbyggerbidrag og eventuell annen offentlig finansiering.

– Durendalveien 1 har allerede et rekkefølgekrav, og en framtidig utvikling rundt Oppegård lokalsenter og stasjon vil kunne bidra med utbyggerbidrag, sier Lars Henrik Bøhler.  

Les også: Kan Oppegård gå glipp av et unikt seniorbolig-prosjekt?

FORESLÅR MIDLERTIDIGE TILTAK: – Det fortsatt usikkert når den nye broen over jernbanen vil bli bygget, sier rådmann Lars Henrik Bøhler.

Samtidig vil rådmannen understreke at det fortsatt er usikkert når den prosjekterte broen kan bli realisert.

– Det er fortsatt usikkert når den nye broen over jernbanen vil bli bygget. Det kan derfor være aktuelt å bygge en midlertidig tilpasning til eksisterende bro i påvente av den nye broen, sier rådmannen.

Les også: Prosjekterer ny overgangsbro med fortau

Ny adkomst fra Skiveien til Sætreskogveien

Rådmannen sier at Statens vegvesen (SVV) jobber nå med en utarbeidelse av en byggeplan for den nye gang- og sykkelveien som skal bygges langs Skiveien fra Stenfeldt på Langhus til Greverud i slutten av dette året.

Rådmannen forklarer at denne planen har regulert inn den nye adkomsten fra Skiveien til Sætreskogveien.  

– Ved utarbeidelse av byggeplanen skal det legges veggeometri og høyder for den nye broen inn, sier rådmannen.

Les også: Kjemper for ny bro

Midlertidige tiltak: Bredere fortau og lysregulering

Rådmannen sier virksomheten UTE Oppegård har ansvar for de midlertidige tiltakene og trafikksikkerheten over broen, spesielt med tanke på skolebarn.

– Planen er å lage et bredere fortau med gjerde på broen, og dette er godkjent i forhold til broens konstruksjon, sier Bøhler.

Han sier det medfører at det blir plass til en bil i bredden over broen, og det blir behov for lysregulering. Siden dette igjen påvirker trafikkavviklingen på fylkesveien, har Statens vegvesen (SVV) blitt forespurt.

Sistnevnte krevde en trafikkanalyse som grunnlag for sin saksbehandling. Sweco har utarbeidet en slik analyse for kommunen, og denne er nå sendt til SVV.

– Hvis alt går etter planen så vil vi ha bredere fortau og lysregulering på plass før neste vinter, for det er hovedsakelig om vinteren trafikksikkerheten er problematisk, sier rådmannen.

Les også: – Vi er lei av kommunens unnskyldninger

Powered by Labrador CMS