ENGASJERT: Den tidligere lokføreren Arvid Herland er glødende engasjert i jernbanen. Her sammen med partikollega og ordfører Hanne Opdan.

Slutt på jernbaneoppdeling

Den pensjonerte lok-føreren Arvid Herland gir Høyre et kraftig spark på leggen.

Endelig har samferdselsdepartementet kommet med en god melding om jernbanens videre driftsbetingelser. Det blir ingen pakke Øst 1 og Øst 2. Vy skal kjøre alle persontog på Østlandet. Departementet ser nå at ved å få stordriftsløsninger, så er det store summer å spare (milliarder). En ny oppsplitting i seg selv ville koste minst 2 mrd.

Taperne i dette ideologiske vannviddet som har ridd jernbanen nå siden 2017, er selvsagt de reisende og skattebetalerne. Nordre Follo Ap har jobbet hardt i lengre tid for å hindre videre oppsplitting. Lokalpartiet har sett helt tydelig hvor galt det har gått med utviklingen på jernbanen. Absolutt ingenting av det som ble lovet før vedtaket i Stortinget i 2015 har slått til. Helt utvetydig tvert i mot.

Media har i den senere tid gitt Bane Nor mye kjeft i forbindelse med fadesene omkring Follobanen. Det som media har latt være å vie oppmerksomhet er selve elefanten i rommet, nemlig Jernbanereformen til regjeringen Solberg. Ikke før nå. Nå har Aftenpostens gravejournalister avdekket (en del av) virkeligheten som reformen har medført. Dette bør være oppsiktsvekkende lesning for noen og enhver. Hvordan er det mulig å lage en så dyr og dysfunksjonell jernbane?

For interesserte er det faktisk ikke så vanskelig å forstå. Tidligere ble jernbanen drevet slik. Departementet stod øverst. NSB stod for all togdrift. Mantena vedlikeholdt og reparerte materiellet. Jernbaneverket hadde ansvar for skinnegang, kjøreledning og signaler. Man greide seg med 11 direktører. Resten kjenner mange til. Alt dette ble snudd opp ned på. Det endte med et tosifret antall statlige virksomheter og 50 direktører (med svært høye lederlønninger.) Slik skulle den internasjonalt sett lille norske jernbanedriften spare fellesskapet for 12 mrd på 10 år.

Dette vet vi nå har blitt en dundrende fiasko økonomisk. For konsulentselskapene har det som ventet blitt rene honningkrukka. Hele 3 mrd har gått med til konsulentbruk. Fellesskapet skulle spare 12 mrd ble det hevdet som sent som i 2021 fra departementet. Slik det ligger an til å bli, så kan vi havne på minus 12 mrd i stedet. (Kilde: Delta Jernbane). Det manglet ikke på advarsler fra mange hold i 2015, men helt forgjeves. Det verste er at de partiene som vedtok reformen, fortsatt sier at vi vil spare utgifter. Farlig retorikk dette nå når det motsatte er avdekket av Aftenposten.

Arvid Herland, pensjonert lokfører og medlem av Nordre Follo Ap.

LES OGSÅ:

Powered by Labrador CMS