Sætreskogveien kjørebro

– ANSVARSFRASKRIVELSE: – Det handler om ansvarsfraskrivelse. Oppegård kommune har i lang tid forsøkt å skyve deler av ansvaret for broen over på Bane NOR. Nå er vi lei av kommunens unnskyldninger og krever at kommunen tar ansvaret og sørger for finansieringen av den nye broen, sier styreleder i Oppegård Vel, Mikael Bergqvist.

– Vi er lei av kommunens unnskyldninger

Oppegård Vel krever at kommunen tar nå ansvaret og forskutterer arbeidet med den nye broen ved Oppegård stasjon.

Publisert

– Vi krever også at dette prioriteres foran de andre investeringene kommunen har ambisjoner om å gjennomføre i den nærmeste tiden, sier Mikael Bergqvist (34), som har vært styreleder i Oppegård Vel de siste tre årene.

Oppegård Avis har tidligere skrevet om Sætreskogveien kjørebro over jernbanen ved Oppegård stasjon. Broen, som ble bygget for 80 år siden og har vært et konstant problem i mange tiår, har også hindret en utvikling av Oppegård stasjonsområde, lokalsenteret og de nærmeste omgivelsene.

Les også: Kjemper for ny bro

– Ansvarsfraskrivelse

Velforeningen påpeker at de siste femten årene har det blitt tatt en rekke viktige initiativ til utvikling av området uten at det har skjedd noe med broen. 

Det har i mange år pågått en diskusjon om eierforholdet for denne broen. Tidligere har kommunen forklart at ansvaret er todelt: Bane NOR eier selve brokonstruksjonen, mens kommunen eier asfalten på toppen.

Nå har Oppegård Avis fått innsyn i brevet fra Bane NOR til kommunen. I brevet slår banesjefen fast at det er Oppegård kommune som har ansvaret for bygging av den nye broen. 

– Det handler om ansvarsfraskrivelse. Oppegård kommune har i lang tid forsøkt å skyve deler av ansvaret for broen over på Bane NOR. Nå er vi lei av kommunens unnskyldninger og krever at kommunen tar ansvaret og sørger for finansieringen av den nye broen, sier Bergqvist.

 Les også: – Kommunens ansvar

Bekymret for sikkerheten

LANG VENTETID: Både broen, som fyller 80 år i år, og området rundt den forfaller.

I påvente av langsiktige tiltak forfaller broen. Den er slitt og har begrenset bæreevne. Velforeningen har tidligere uttrykt sin bekymring rundt sikkerheten.

– Varetransporten til KIWI-butikken, som ligger cirka 100 meter fra jernbanebroen, må skje gjennom kulverten der Kongeveien starter og kjøre mer enn en kilometer gjennom Sætreskogen, på smale lokalveier og skoleveier. Denne varetransporten skjer i stor grad til samme tid som når barna skal til skolen, sier Geir Hokholt og Ragnar Dahl i velforeningen.

De understreket at kostnadene med å utbedre de trafikkfarlige forholdene rundt jernbanebroen og fylkesveien 152 må tas før det skjer alvorlige ulykker.

Innbyggerinitiativet til politisk behandling i juni

I november i fjor tok velforeningen initiativ til en underskriftskampanje "Ny jernbanebro ved Oppegård stasjon nå". 432 underskrifter ble sendt inn til kommunen. 

Rådmann Lars Henrik Bøhler bekrefter overfor Oppegård Avis at innbyggerinitiativet blir behandlet på kommunestyremøtet i juni. 

Oppegård Vel krever fortsatt følgende:

– Når man nå ser kostnadene med den foreslåtte løsningen, er det på mange måter ris til egen bak.

Ragnar Dahl, styremedlem i Oppegård Vel

  • Utbygging av broen og veikrysset ved fylkesveien 152 forskutteres av Oppegård kommune og, i tillegg til kommunens bidrag, kreves inn fra utbyggerne i hele fortettingssonen, etter hvert som disse kommer i gang.
  • Oppegård kommune prioriterer dette foran andre investeringer kommunen har ambisjoner om å gjennomføre.

49,7 millioner kroner

I planavklaringen til områdereguleringen for Oppegård lokalsenter ble byggekostnadene med en ny kjørebro estimert til mellom 32 og 44 millioner kroner.

Det siste kostnadsoverslaget for den nye overgangsbroen, utført i  mars av Structor AS på oppdrag fra Oppegård kommune, viser at byggekostnadene er nå på rundt 49,7 millioner kroner. 

– Oppegård kommune har mange ganger i løpet av de siste 20 årene hatt mulighet til å regulere løsninger som kunne blitt både billigere og bedre. Når man nå ser kostnadene med den foreslåtte løsningen, er det på mange måter ris til egen bak, sier Geir Hokholt i Oppegård Vel. 

I dokumentet fra Structor AS understrekes det at den nye broen, som vil ha en brukstid på 100 år, vil i sin helhet eies av Oppegård kommune. 

I kostnadsoverslaget inngår en ny bro, ombygging av veiene på begge sider av broen samt tilpasning til jernbanes infrastruktur. Prosjekteringen har blitt utført i dialog med Bane NOR. 

– Urealistiske krav til utbyggere

Styrelederen i Oppegård Vel påpeker at kommunen har tidligere foreslått at store deler av kostnadene dekkes av noen få fremtidige utbyggingsprosjekter.

– Det eneste prosjektet som det på nåværende tidspunkt foreligger konkrete planer for, er Durendalveien 1, men anleggsbidraget er så stort for utbyggeren at hele prosjektet er stoppet, sier Bergqvist.

Velforeningen lurer derfor på om kommunen har hjemmel til å kreve så stort anleggsbidrag til broen fra dette prosjektet, da beboerne der vil ha minimalt behov for å krysse broen. 

– Som ved tidligere forslag til fortetting ved Oppegård stasjon stiller Oppegård kommune urealistiske krav når det gjelder utbyggers bidrag til den nye broen og kryssløsningen. Dette hinder alle initiativ til utvikling av området rundt Oppegård stasjon, sier Geir Hokholt i Oppegård Vel.

Oppegård Avis har tidligere skrevet at Eiendommen Durendalveien 1 er på 3,8 dekar og det er planlagt 50 seniorboliger.

– Fra Durendalveien 1 utgjør anleggsbidraget cirka 20 prosent av de beregnede brokostnadene. Det synes klart at kommunen legger seg på et anleggsbidrag som har som konsekvens at all utbygging stoppes, sier Bergqvist. 

9 millioner kroner

FORSLAGET FRA OPPEGÅRD VEL:

I fjor høst snakket Oppegård Avis med Kirsti Høiseth, som representerer utbyggeren Olai Eiendom AS. Ifølge henne ønsket kommunen et bidrag fra dem på det nivået som er i Kolbotn sentrum, det vil si 2.000 kroner per kvadratmeter (bruttoareal for boliger).

– Med et bruttoareal på 4.600 kvadratmeter i Durendalveien 1 vil det være snakk om et beløp på rundt 9 millioner kroner. Dette er åpenbart for mye for oss. Dette har stoppet prosessen, sa Høiseth.

 Les også: Kan Oppegård gå glipp av et unikt seniorbolig-prosjekt?

Forhandlinger om byvekstavtalen 

Det finnes også et annet argument for å realisere oppgraderingen av broen. På vårt møte med kommunen i februar i år sa plansjefen og ordføreren at kommunen deltar i forhandlinger om byvekstavtalen for Oslo og Akershus. Dette kan gi økonomisk bidrag til kommunen, men forutsetter at broen må oppgraderes, sier Bergqvist.

Oppegård Vel har i tillegg til innbyggerinitiativet gitt tre innspill til den nye kommuneplanen hvorav det ene av innspillene handler om broen, utbyggerbidrag og fortettingen i området.

Les også: Prosjekterer ny overgangsbro med fortau

Dette har Oppegård Vel foreslått tidligere:

  • Forlenge dagens Sætreskogvei fram til tunnelen ved Kongeveien. Om reguleringen hadde skjedd til riktig tid, ville det kunne lages en god løsning hvor en forlenget Sætreskogvei kunne legges mellom "Bedehuset" i Solveien og jernbanen. I verste fall så måtte en kanskje akseptere å rive ett hus ("Bedehuset", det gule huset i Solveien). 
  • Det er foreslått en løsning hvor dagens FV152 graves ned på strekningen fra fotgjengerfeltet ved nedgangen fra stasjonen til undergangen ved Kongeveien.  Ved denne løsningen kunne avkjøringen til Sætreskogen legges under jernbanen.  Entreprenør Ragnar Evensen prosjekterte denne løsningen hvor det kunne bygges leiligheter og næringsbygg på et lokk over veien. Utbygging av boliger og næringsbygg kunne langt på vei finansiere en omlegging av FV152. Vi hadde da fått avkjøring til Sætreskogen under jernbanen.  I tillegg kunne Greverud skole fått mer uteareal der FV152 går i dag. Om denne løsningen i sin tid hadde blitt valgt ville Greverud skole også slippe støybelastning fra FV152 p.g.a nedgraving av veien forbi skolen.
  • Hvis kostnadene er så høye som 50 millioner kroner, kan kommunen vurdere andre løsninger, for eksempel en undergang under jernbanen hvor Sætreskogveien kobles til dagens FV152 omtrent der kommunen har en eiendom langs Skiveien er kanskje det en god løsning.  Det vil kunne bli en bra løsning for både fotgjengere og kjørende. Jernbanen skal uansett stenges når jernbanen ved Kolbotn stasjon skal fornyes.

Les også: Foreslår arkitektkonkurranse for ny bro over Kolbotnvannet

 

 

 

Powered by Labrador CMS