KAN BLI LAGT NED: Åpen barnehage på Kolbotn kan bli lagt ned fra neste år. Foto: Nordre Follo kommune

Åpne barnehager kan bli lagt ned

Rådmannen foreslår å avvikle det kommunale tilbudet med tre åpne barnehager i Nordre Follo for å spare inn 750.000 kroner per år.

Publisert Sist oppdatert

Åpen barnehage, som er populær møteplass for foreldre med barn i alderen fra null til seks år som ikke har barnehageplass. Per i dag har Nordre Follo tre åpne barnehager: på Kolbotn (biblioteklokalene i Kolben), på Langhus og i Ski.

Åpen barnehage på Kolbotn

  • Et tilbud til barn i alderen 0–6 år som ikke har barnehageplass.
  • Er en avdeling i Kolbotn barnehage og holder til i lokalene til barnebiblioteket i Kolben.
  • Frilek og formingsaktiviteter, samlingsstund og formiddagsmåltid med medbrakt mat står på programmet i en åpen barnehage på Kolbotn.
  • Åpen barnehage har ingen søknadsskjema eller opptaksmøter, og tilbudet gratis.
  • Her er det bare å møte opp innenfor barnehagens åpningstid (red. anm.: Mandager og torsdager fra klokken 10:00 til 12:30 på Kolbotn) og benytte barnehagen så ofte og lenge man ønsker.

Men nå står det populære tilbudet i fare. Fredag forrige uke foreslo konstituert rådmann Jane Short Aurlien et kutt i alle tjenester på 190 millioner kroner i 2021 som følge av de økonomiske utfordringene i Nordre Follo. Det betyr flere omstillingstiltak i form av blant annet reduserte tjenester og oppsigelser.

750.000 kroner per år

Rådmannen har foreslått en omorganisering av det kommunale tilbudet med åpne barnehager fra neste år, slik at kommunale årsverk reduseres.

Samtidig foreslår rådmannen at frivilligheten skal involveres i større grad, og at frivillige aktører overtar ansvaret for driften av åpne barnehager i Nordre Follo fra 2021.

– Samtidig setter lovverket noen begrensning for hva man kan definere som åpen barnehage i forhold til pedagogisk bemanning og lokaler som skal godkjennes. Ut fra dette kan tiltaket om å omorganisere åpen barnehage i praksis bety nedleggelse av selve tilbudet med åpen barnehage, men at man forsøker å finne et alternativ tilbud, sier Sten Tore Svennes, kommunalsjef for oppvekst i Nordre Follo.

Kommunen har regnet at ved å legge ned de tre åpne barnehagene kan kommunen spare inn 750.000 kroner per år.

– Mindre helhetlig tilbud enn i vanlige barnehager

Rådmannen påpeker at kommunen oppfyller retten til barnehageplass i tråd med lovens krav, og at barn som har rett til barnehageplass vil få det ved hovedopptak.

– Barn som går i ordinære barnehager, både kommunale og private, har et mer helhetlig pedagogisk tilbud enn det åpne barnehager kan tilby, sier Short Aurlien.

Kutt på 22 millioner kroner i 2021

Når det gjelder barnehagene i Nordre Follo, har rådmannen foreslått et kutt innen denne tjenesten på rundt 22 millioner kroner i 2021.

Videre er det foreslått å redusere tjenesten med 25,5 millioner kroner i 2022, 28,3 millioner kroner i 2023 og 29 millioner kroner i 2024.

Les mer om dette i Oppegård Avis neste uke.

Powered by Labrador CMS