USIKKERT FOR VIKARENE: Det er ikke sikkert at kommunen får nok vaksiner til alle vikarer. Det er fast ansatte og vikarer for ansatte i faste stillinger som er først prioritert.
USIKKERT FOR VIKARENE: Det er ikke sikkert at kommunen får nok vaksiner til alle vikarer. Det er fast ansatte og vikarer for ansatte i faste stillinger som er først prioritert.

Fast ansatte og vikarer for disse er prioritert for gratis influensavaksine

Alle fast ansatte i barnehage og skole vil få tilbud om gratis influensavaksine i høst, men foreløpig er det usikkert om kommunen får nok vaksinedoser til alle vikarer.

Publisert Sist oppdatert

– Influensavaksinene til ansatte i barnehage og skole er allerede bestilt, sier kommunedirektør Øyvind Henriksen.

Han sier Nordre Follo kommune planlegger for vaksinering av ansatte i barnehagene og på skolene i Nordre Follo, og at vaksineringen av disse gruppene vil skje så snart influensavaksinen er på plass.

Influensasesongen er nå i gang. Oppegård Avis har nylig skrevet at som følge av influensa forventer Folkehelseinstituttet mye sykdom blant befolkningen denne høsten og vinteren.

Vi har også skrevet at fra denne uken skal risikogruppene i vår kommune vaksineres mot influensa. For nordmenn i risikogruppene skal influensavaksinen være gratis.

Disse er prioritert

Influensavaksinen vil også være gratis for ansatte i barnehage og skole.

– Vi vet ikke helt sikkert hvor mange vaksiner vi får, så vi vil først vaksinere fast ansatte og vikarer for ansatte i faste stillinger, før vi ser om vi har nok vaksiner til alle vikarene også, sier Henriksen.

Han vil gjerne presisere at en slik vaksine i hovedsak beskytter mot alvorlig sykdom og sånn sett kanskje ikke har stor innvirkning på sykefraværet, men at for kommunen er det viktig å gjøre alt de kan for å bidra til et lavest mulig sykefravær i skole og barnehage.

– Mangel på vikarer

Ressursbanken i Nordre Follo har over 300 vikarer som fortrinnsvis går til barnehager og skoler.

– Hvordan er situasjonen med vikarene for tiden? Hvor lett/vanskelig er det å få tak i disse ved behov?

– Når fraværet er stort, har det enkelte ganger vist seg å være utfordrende å skaffe tilstrekkelig med vikarer på kort varsel, sier Henriksen.

Samtidig påpeker han at dette ikke er bare et problem for Nordre Follo, men også på landsbasis.

– Ved et stort fravær på grunn av «høstsnufsing», forkjølelse og korona er det et høyt fravær i mange kommuner som skaper rift om vikarene. Mange vikarer er også studenter, og disse kan ikke jobbe som vikarer hele tiden. Det er med andre ord en viss mangel på vikarer for øyeblikket, sier kommunedirektøren.

Sykefravær på 11.8 prosent i januar-juni

I perioden fra januar til og med juni 2021 var sykefraværet blant ansatte i alle kommunale virksomheter på 10.1 prosent uten Covid-19 og på 11.8 prosent inkludert Covid-19-relatert sykefravær.

Tabellen nedenfor viser at barnehagene er blant de virksomhetene som hadde det største sykefraværet i januar-juni. Her var fraværet på 11.8 prosent (uten Covid-19).

Sykefraværet på over 10 prosent er alt for høyt, påpeker kommunedirektør Øyvind Henriksen og kommunalsjef Ellen Wibe i vurderingen per 1. september.

De skriver videre at kommunen må jobbe målrettet for å redusere sykefraværet. Oppfølgingen vil skje på både individnivå og organisatorisk systemnivå, ifølge dokumentet. Det skal også settes mål for dette arbeidet i Strategi- og handlingsplanen. Forslaget til den sistnevnte skal legges frem av kommunedirektøren i slutten av oktober.

8.53 til 12.37 prosent i august-september

Tirsdag 12. oktober fikk Oppegård Avis innsyn i den oppdaterte oversikten over sykefraværet blant ansatte i kommunens barnehager. Kommunens statistikk viser at sykefraværet har økt fra 10.1 prosent (eller 11.8 prosent inkl. Covid-19) for perioden januar-juni til 8.53 prosent i august og 12.37 prosent i september.

Nedenfor finner du flere detaljer rundt dette:

Statistikken for august

Sykefraværet for alle barnehagene var på 8.53 prosent i august, hvorav den laveste andelen var på 0 prosent og den høyeste andelen var på 21.02 prosent per døgn.

Korttidssykefraværet (1-16 dager) for barnehagene i august var på 3.55 prosent totalt, hvorav den laveste andelen var på 0 prosent og den høyeste andelen var på 10.23 prosent per døgn.

Langtidsfraværet (over 16 dager) var på 4.98 prosent i august, hvorav den laveste andelen var på 0 prosent og den høyeste andelen var på 13.48 prosent.

Statistikken for september

Sykefraværet for alle barnehagene i september var på 12.37 prosent, hvorav den laveste andelen var på 3,54 prosent og den høyeste andelen var på 23.03 prosent per døgn.

Korttidssykefraværet (1-16 dager) for barnehagene i september var på 6.03 prosent totalt, hvorav den laveste andelen var på 0 prosent og den høyeste andelen var på 14.16 prosent per døgn.

Langtidsfraværet (over 16 dager) var på 6.33 prosent i august, hvorav den laveste andelen var på 0 prosent og den høyeste andelen var på 18.65 prosent.

Vil redusere sykefraværet

Kommunen jobber med å få ned det høye sykefraværet. Under det siste møtet i arbeidsmiljøutvalget (AMU) torsdag 23. september ble det vedtatt en ny sammensetning, målsetting og roller for utvalget for inkluderende arbeidsliv (IA).

Det sistnevnte utvalget, som har nå møter en gang per måned, er et forum for å samle erfaringer fra partene om faktorer i kommunens arbeidsmiljø som kan påvirke sykefraværet og redusere det.

Antall medlemmer i IA-utvalget er nå utvidet til å inkludere hovedtillitsvalgte fra alle sammenslutningene, samt virksomhetsleder HR, kommunalsjef for helse og mestring og områdeleder for barnehage.

Powered by Labrador CMS