INFLUENSAVAKSINE

GRATISVAKSINE TIL RISIKOGRUPPER: Apotekar Marcin Szmigiero ved Vitusapotek Sofiemyr setter influensavaksine til Randi Andersen.
GRATISVAKSINE TIL RISIKOGRUPPER: Apotekar Marcin Szmigiero ved Vitusapotek Sofiemyr setter influensavaksine til Randi Andersen.

Influensavaksine fra neste uke

Fra uke 41 tilbyr kommunens fastleger gratis influensavaksine til personer i risikogruppene.

Publisert

I fjor gikk kommunene tomme for influensavaksine, men i år har regjeringen lovet at det skal være nok til alle som ønsker å ta vaksinen.

Dette er risikogruppene:

  • Personer over 65 år.
  • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem.
  • Barn, unge og voksne med ulike kroniske sykdommer.
  • Personer med kroppsmasseindeks over 40.
  • Gravide i 2. og 3. trimester.
  • Prematurt fødte barn, spesielt barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til fem år.
  • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten med pasientkontakt.
  • Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar.
  • Svinerøktere og personer med jevnlig kontakt med levende griser.
  • Se oversikt over risikogrupper og øvrige målgrupper for influensavaksinasjon.

Årets influensavaksine er nå distribuert til kommunene, men siden Folkehelseinstituttet anbefaler spesielt personer i risikogruppene å vaksinere seg i år, blir disse prioritert frem i køen. På landsbasis dreier det seg om cirka 1,6 millioner nordmenn som tilhører grupper med økt risiko for alvorlig influensasykdom.

– Vaksinering av risikogruppene i Nordre Follo starter fra neste uke (uke 41). De får tilbud om å vaksinere seg hos fastlegene, sier assisterende kommuneoverlege Monica Viksaas Biermann.

Gratis for risikogruppene

Influensavaksinen blir gratis både for risikogruppene for alvorlig influensa og for andre målgrupper for influensavaksinasjon.

Alle over 65 år bør ta vaksine hvert år. Er du kronisk syk, har alvorlig fedme eller er gravid bør du også ta vaksine. Se oversikt over risikogrupper og øvrige målgrupper for influensavaksinasjon.

Det vil også være et tilbud på apoteket til personer utenom risikogruppene.

Husk at det tar en til to uker før influensavaksinen begynner å virke.

Kan bli ekstra ille i år

I en normal sesong regner man med at rundt 900 dør og 5.000 legges inn på sykehus som følge av sesonginfluensa, men i fjor vinter ble det registrert så få som elleve influensatilfeller i Norge, og ingen av disse hadde blitt smittet her i landet.

Siden det ikke var noen smitte i Norge sist vinter har vi nå lavere immunitet i befolkningen, og det er noe som øker sjansen før at flere blir syke i år.

FHI frykter at influensasesongen kan bli ekstra ille denne vinteren som følge av dette. Det kan også bety flere dødsfall og opphopning av pasienter på sykehus.

– Vi er nok mer bekymret for mulig retur av influensa enn for eventuelle nye koronavirusvarianter nå gjennom høst og vinter. Hvis vi får en kraftig spredning med influensa denne vinteren, så frykter vi at den kan bli mer alvorlig enn vi ellers er vant til, sier virolog Karoline Bragstad i FHI til NRK.

Kontakt fastlegen

– Kommunen ønsker god vaksinasjonsdekning og oppfordrer alle i risikogruppene til å kontakte fastlegen for å avtale tid for vaksine så snart som mulig, sier Monica Viksaas Biermann i Nordre Follo kommune.

Hun sier at på grunn av stor pågang kan det være lurt å ta kontakt digitalt.

Biermann minner også om at det skal gå minst en uke mellom influensavaksine og koronavaksine, og at dette er to helt forskjellige vaksiner som beskytter for ulike sykdommer.

Powered by Labrador CMS