KOMMUNALSJEF: Sten Tore Svennes er kommunalsjef for oppvekst og læring i Nordre Follo kommune.

Derfor vil kommunen utrede alternativ bruk av Kolbotn skole

– Kan spare millioner årlig, sier kommunalsjefen. Politikerne er overrasket.

Publisert Sist oppdatert

Nordre Follo kommune vil utrede alternativ bruk av Kolbotn skole.

Ett av forslagene er at det nye skolebygget blir en ren ungdomsskole med elever fra barneskolene Vassbonn, Kolbotn og Tårnåsen. Elevene som i dag går på midlertidig barneskole i Solkollen vil i så fall flytte inn i nye "Ingieråsen barneskole", hvor det i dag er ungdomsskole.

Oppegård Avis sendte flere spørsmål til kommunalsjef Sten Tore Svennes torsdag, og vi spurte blant annet om hvor store besparelser det eventuelt vil gi å slå sammen Hellerasten og Ingieråsen til Kolbotn ungdomsskole.

Mange millioner

– Vi kan ikke komme med noen summer på nåværende tidspunkt, men vi ser at det er muligheter for besparelser av mange millioner kroner årlig. Hvor stor besparelse vi kan oppnå, er nettopp det vi skal utrede i vårt arbeid, sier Svennes til Oppegård Avis.

Kommunalsjefen trekker frem flere årsaker til at det er hensiktsmessig for kommunen å gjøre denne utredningen:

  • Kolbotn skole er bygget for stor i forhold til elevtall og prognoser for utvikling. Det er dårlig bruk av kommunens ressurser å ha bygg stående tomme. Det er også fattet et politisk vedtak om at Kolbotn skole skal fylles opp.
  • Forslag om å justere skolekretser har skapt svært negative reaksjoner blant innbyggerne.
  • Det er per i dag ingen plan for elevene på Hellerasten skole. Skolen er i svært dårlig stand, og elevene har behov for et nytt bygg. Dersom de ikke får nye lokaler, må skolen rehabiliteres for svært store beløp.

Lett å forstå negative reaksjoner

– Ved å bruke Kolbotn skole fullt ut, så vil kommunen få en økonomisk besparelse, uansett hvilket av de tre alternativene man velger. Vi har forståelse for at tidspunktet for å sette i gang denne utredningen ikke oppleves god for elever, foresatte og ansatte på Kolbotn skole, som har sett fram til å starte opp på den nye Kolbotn skole. Det er lett å forstå de vil reagere negativt på at saken kommer nå. Det er imidlertid først nå at arbeidet med å gå gjennom kommunens bygg har kommet så langt at dette ble aktuelt. Vi ser at muligheten for besparelser er så stor at det er verdt å utrede disse alternativene, selv om tidspunktet oppleves ugunstig.

PS! Saken fortsetter under bildet!

SKOLEBYTTE: Ett av alternativene som skal utredes er at Kolbotn skole (i forgrunnen) blir en ren ungdomsskole. Den nåværende ungdomsskole på Ingieråsen kan sees i skogen oppe til høyre i bildet.. Denne kan bli den nye barneskolen på Kolbotn ved dette alternativet.

– Hvor lenge har dere jobbet med denne planen?

– Arbeidet med å gå gjennom alle kommunens formålsbygg begynte i august. Kolbotn skole er et av byggene vi har sett nærmere på siden i høst. Vi har jobbet med de tre alternativene, og sett at alle lar seg gjennomføre. Nå skal vi ha en mer detaljert utredning, med mye medvirkning av foreldreutvalg, elevråd og ansatte. Rådmannen vil så legge fram en anbefaling, men det er de folkevalgte som bestemmer hvilket alternativ som blir valgt. Det er planlagt behandlet av politikerne i mars.

– Hvilket alternativ synes du som kommunalsjef er det beste?

– Jeg ser fordeler og ulemper med alle alternativene, og avventer utredningen. Det er mange aspekter som er viktige i vurderingen, både økonomiske og skolefaglige forhold, sier Sten Tore Sveens.

– Veldig overraskende

Camilla Hille (V) er leder i Utvalg for oppvekst, idrett og kultur.

– At administrasjonen så sent i byggeprosessen plutselig vil utrede muligheten for å omgjøre Kolbotn skole til ungdomsskole er veldig overraskende. Behov for ny ungdomsskole nord i kommunen er ikke noe nytt, men noe som har vært godt kjent i mange år.

Hille sier det har vært flere spørsmål fra utvalget hun leder om 1-10-skole har vært vurdert, men at svarene da har vært at det er vanskelig med hensyn til både spesialrom, størrelse med mer.

– Så at administrasjonen vil utrede dette nå helt på tampen, synes jeg vitner om manglende kontroll og må oppleves veldig frustrerende for de som berøres.

Hille er samtidig opptatt av å få alle fakta på bordet, og lytte til alle innspillene fra innbyggerne i denne saken.

– Langsiktige planer for skolestrukturen vår skal vi ta stilling til i juni, det skal være meget gode grunner som fremkommer i utredning for å endre på planene for Kolbotn skole nå, samtidig som det aldri blir feil med mer fakta og kunnskap, sier Camilla Hille.

Forventer redegjørelse

Knut Oppegaard (H) sitter også i Utvalg for oppvekst, idrett og kultur. Saken var ukjent for ham da Oppegård Avis tok kontakt torsdag.

– Det er positivt at administrasjonen jobber med kreative og kostnadsbesparende alternativer, men at presse, ansatte og foresatte informeres før saken er kjent for kommunestyret, eller er politisk behandlet, er mildt sagt overraskende.

– Det forventes en full og uttømmende redegjørelse fra rådmannen om saksgang og bakgrunn for fremgangsmåte ved første anledning, sier Knut Oppegaard.

Oppegård Avis sendte også spørsmål til rektor Kristin Hovde Høidal ved Kolbotn skole. Hun er sykmeldt og henviser til kommunalsjef Sten Tore Svennes når det gjelder utredning av Kolbotn skole.

Les også: Setter skolekretsgrensene på vent

Powered by Labrador CMS