FRA BARNESKOLE TIL UNGDOMSSKOLE? Dette er ett av alternativene som nå skal utredes for å utnytte den store plassen ved nye Kolbotn skole.
FRA BARNESKOLE TIL UNGDOMSSKOLE? Dette er ett av alternativene som nå skal utredes for å utnytte den store plassen ved nye Kolbotn skole.

Kan bli ungdomsskole for Vassbonn, Kolbotn og Tårnåsen

Under ett år før den er ferdig kan det skje store endringer på nye Kolbotn skole.

Publisert

Etter planen skal den nye Kolbotn skole stå ferdig etter høstferien i år. Barna som nå går på midlertidig skole i Solkollen skal tilbake til den nye skolen. Nå kan det derimot bli store endringer.

I fjor høst ble det opphetet debatt om nye skolekretsgrenser. Når nye Kolbotn skole åpnes vil over halvparten av skolekapasiteten være ledig. Det har vært foreslått å endret kretsgrensene slik at mange elever fra Tårnåsen, Sofiemyr og Vassbonn skal starte på Kolbotn skole. Forslaget møtte mye motbør i fjor høst.

I tillegg til barneskolene er det utfordringer knyttet til ungdomsskolene. Det har lenge vært planene å samle Hellerasten og Fløysbonn-elevene i den nye Fram ungdomsskole, men dette prosjektet ble dyrt og er satt på vent. Begge de gamle ungdomsskolene er i dårlig stand.

Satte på vent

Like før jul gikk utvalgsleder Camilla Hille (V) og nestleder Håkon Heløe (Ap) ut i Oppegård Avis og sa at hele prosessen med skolekretsgrensene settes på vent til den nye skolebruksplanen er klar til sommeren.

Nå er saken derimot på vei til å ta en ny, overraskende vending. Oppegård Avis er blitt kjent med innholdet i et informasjonsbrev som torsdag sendes ut til ansatte ved flere skoler.

Tre alternativer

Kommunen skisserer nå tre alternativer som skal utredes:

1. Alt går som først planlagt og Kolbotn skole forblir en ren barneskole. Ved dette alternativet må man jobbe videre med å finne løsning for Hellerasten og Fløysbonn.

2. Kolbotn skole flytter inn i den nye skolen som planlagt. Hellerasten skolen flytter også inn, men videreføres som egen skole. Fløysbonn skal i dette tilfellet pusses opp.

3. Kolbotn skole blir "Kolbotn ungdomsskole", med elever fra Vassbonn, Kolbotn og Tårnåsen barneskoler. Ingieråsen skole gjøres om til "Ingieråsen barneskole" med elever og ansatte fra dagens Kolbotn skole. I dette tilfellet vil Ingieråsen pusses opp og blir tilpasset barneskoleelever. Fløysbonn skole rehabiliteres og fortsetter som ungdomsskole.

Politisk behandling i mars

Etter det Oppegård Avis erfarer skal foresatte informeres om planene fredag denne uken. I løpet av januar skal kommunen arrangere flere workshops for ansatte fra alle berørte skoler.

Saken vil komme opp til politisk behandling allerede i mars.

Oppegård Avis kommer med mer om saken.

Powered by Labrador CMS