UTSETTER: Utvalgsleder Camilla Hille og nestleder Håkon Heløe i Utvalg for oppvekst, idrett og kultur går inn for å utsette endring i skolekretsgrensene.
UTSETTER: Utvalgsleder Camilla Hille og nestleder Håkon Heløe i Utvalg for oppvekst, idrett og kultur går inn for å utsette endring i skolekretsgrensene.

Setter kretsgrensene på vent

Her er årets politiske julegave til bekymrede foreldre som frykter nye skolekretsgrenser.

Publisert

Forslaget om å endre skolekretsgrensen har skapt masse debatt denne høsten. Administrasjonen i Nordre Follo kommune har blant annet foreslått å fylle den nye barneskolen som bygges nå i Kolbotn sentrum med 364 til 386 elever fra andre skolekretser. Grunnen til dette er at når Kolbotn skole åpnes i november 2021, vil over halvparten av skolekapasiteten være ledig.

Camilla Hille (V) og Håkon Heløe (Ap) er henholdsvis leder og nestleder i Utvalg for oppvekst, idrett og kultur. Nå går de begge inn for at saken om kretsgrensene legges på is inntil en ny skolebruksplan er vedtatt.

– Det ble en dårlig prosess i starten. Derfor sendte vi saken tilbake til administrasjonen, og sa vi ville ha en workshop og bedre innbyggerinvolvering om skolekretsgrensene.

Politikerne vil få saken tilbake på nyåret fra administrasjonen. I høst har den vært ute på høring. Kommunen har fått over 90 tilbakemeldinger.

– Vi har hele tiden følt oss litt ukomfortable og lurt på om kretsgrensene må tas før de langsiktige planene for den nye skolestrukturen foreligger for hele kommunen. Vi vet jo ikke helt hvor de store grepene skal tas ennå.

Langsiktighet

Camilla Hille og utvalgskollega Håkon Heløe mener derfor det vil være prematurt å endre skolekretsgrensene på det nåværende stadiet.

– Når vi først endrer skolekretsgrensene må det være langsiktighet rundt det. Slik situasjonen er nå, haster det ikke å endre på kretsgrensene, sier Camilla Hille.

– VI har fått mange gode innspill og høringer, som viser at det er for tidlig å gjøre grepene nå. Det skal vi lytte til, sier Håkon Heløe.

– Skyver dere med dette et problem bare foran dere?

– Det er mer problematisk å endre kretsgrensene to ganger på ett år, enn å gjøre det bare én gang. Vi skyver det fremover, men det er for å få en bedre og grundigere prosess, sier Camilla Hille.

– Bakvendt

Håkon Heløe sier at når skolebruksplanen kommer, vil det ha en påvirkning på kretsen uansett.

– Derfor vil det være bakvendt å rokke ved skolekretsene nå, sier han.

– Er dette en liten julegave for å slå politisk mynt?

– Helt fra starten har jeg stilt spørsmål ved denne saken, og om det ikke var mer hensiktsmessig å videreføre eksisterende kretsgrenser i felles forskrift, inntil vi har en langsiktig plan for skolestrukturen i Nordre Follo. De store grepene må vi vente med. Etter høringsinnspillene er jeg sikker: Eventuell endring i skolekretsgrensene må komme etter at vi har vedtatt den langsiktige planen, sier Camilla Hille.

– Men en liten julegave er dette til bekymrede foreldre?

– Vi håper det er en julegave, og at innbyggerne har tiltro til at vi politikere ikke lager kretsgrenser for å fylle en skole, men for å sette barnet i sentrum. Vi har masse sympati med innspillene som har kommet, sier Camilla Hille

Behandles i juni

Når saken om skolekretsgrensene skal opp igjen i Utvalg for oppvekst, idrett og kultur i februar vil Hille fremme forslag om det bare gjøres helt nødvendige vedtak.

– Det vil si at vi vedtar forskriften med eksisterende grenser, mulig med noen mindre uproblematiske justeringer, sier hun.

Etter planen skal den nye skolebruksplanen behandles i juni neste år.