DEBATT

FADDERMØTE: På første skoledag i fjor hilste førsteklassingene ved Kolbotn skole på fadderne i 5. klasse. Under byggeprosessen av ny skole går elevene på midlertidig skole i Solkollen.

Ikke send regningen videre til de minste

– Alternativet om flytting av alle 364 barn på Kolbotn skole til Ingieråsen skulle vært forkastet før det ble presentert, skriver Thomas Howard i dette debattinnlegget.

Mine barn i 3. og 5. klasse har gledet seg til å flytte inn på nye Kolbotn skole siden skolestart. De har aldri opplevd annet enn midlertidighet. Ved skolestart begynte de i nedslitte klasserom uten ventilasjon og i en skole der vedlikehold bevisst hadde vært nedprioritert i en årrekke. Skolen skulle jo «renoveres uansett».

Det var hull i vegger og tak; det var vinduer som ikke kunne åpnes eller ikke kunne lukkes. Lekeapparatene ble fjernet og ikke erstattes, og på toppen av det hele hadde de en gedigen byggeplass som nærmeste nabo. I tillegg til støv og støy representerte dette en betydelig, daglig trafikkrisiko for barna.

Deretter flyttet de til en midlertidig brakkeskole uten gymsal, uten spesialrom for kunst- og håndverk, uten rom for mat og helse og med en skolegård som er så liten at barna er heldige om de får tilgang til ballspill en gang i uken. Nå så de endelig slutten på midlertidigheten.

Svekker tilliten

7. januar fikk alle foresatte melding fra kommunen om at det nå – knappe 6 måneder før innflytting i ny skole – skulle utredes om barna fremfor Kolbotn skole skulle tilbys Ingieråsen ungdomsskole som ny «nærskole».

Barna har vært med å legge ned grunnsteinen for ny skole; foreldrene har vært med på planleggingen. Å hasteutrede alternativ av denne typen helt på tampen av en årelang prosess om ny skole svekker tilliten til lokaldemokratiet, og gjør det vanskelig å forklare barna hvorfor de ikke skal lyve når kommunen gjør det.

Les også: Ny barneskole kan bli ungdomsskole

I tillegg til at Ingieråsen skole er nedslitt, og vil kreve en lang og kostbar rehabilitering av inne- og utearealer for å møte dagens krav til læringsmiljø for mindre barn, ligger den utenfor det som pt er skolekretsens grenser. Det fører til lang skolevei for små barn, og utløser rett til busstransport for mange av barna. I tillegg går skoleveien langs eller over Ingierveien; en vei som ble vurdert som så trafikalt utfordrende av kommunen ifm bussing av skolebarn til den midlertidige skolen på Solkollen at vi foreldre ble pålagt daglig bussvakt på dugnad for å følge barna helt frem.

Har båret stor nok byrde

Kryssing av den samme veien er en forutsetning for det ene alternativet kommunen nå ønsker utrede. I Rambøll og SWECOs trafikkanalyse for Kolbotn sentrum er det opplyst en årsdøgntrafikk langs den 160 meter lange stripen fra Pyramiden til Ingieråsen skole på 3.850. I 2030 forventer samme konsulenter en ÅDT på 4.650. Det er den samme trafikken som er målt på Skiveien i dag; en vei de fleste vil oppleve som lite egnet skolevei.

Kjære Nordre Follo kommune. Som skattebetaler setter jeg pris på at dere snur alle steiner for å få budsjettet i balanse, men alternativet om flytting av alle 364 barn på Kolbotn skole til Ingieråsen skulle vært forkastet før det ble presentert.

Den svake kommuneøkonomien var kjent da byggingen ble besluttet, og dere argumenterte for stor kapasitet med at dere bygget Kolbotn skole for fremtiden.

Ikke send regningen videre til de minste. De har ventet lenge nok og båret en stor nok byrde allerede, og det var ikke avtalen.

Thomas Howard, Kolbotn

Les også: Derfor vil kommunen utrede alternativ bruk av Kolbotn skole

Powered by Labrador CMS