FIKK GEBYR: Føreren av denne bilen hevder han har parkert her i en årrekke. I mai fikk han parkeringsgebyr. Lomma på veien ligger like før friområdet på Bekkensten når man kommer fra Oslo. Du må rundt svingen bak bilen for å se skiltet som indikerer parkering forbudt.

Føreren klagde på denne boten – fikk først avslag, så snudde kommunen

Føreren av denne bilen mener trafikktjenesten i kommunen ikke likebehandler. Nå har kommunen snudd.

Publisert

Flere lesere har kontaktet lokalavisen etter saken vi hadde om bilføreren som fikk omgjort parkeringsgebyret på Ingierstrandveien.

– Her har vi gjort en feil. Dette gebyret skulle ikke vært ilagt, og vi har tatt kontakt med bileier, uttalte trafikktjenesten til Oppegård Avis i midten av mai.

Mange spørsmål

Bilføreren hadde parkert på en lomme like nord for Bestemorstranda. Kommunen innrømte at skiltet som var brukt som hjemmel for gebyret sto for langt unna.

Lokalavisen har etter denne saken fått mange henvendelser fra flere bilførere, som har fått forelegg rundt om i kommunen. En av de mer interessante er en sak fra samme vei langs Bunnefjorden, men denne gangen like før friområdet på Bekkensten.

– Prinsipp om likebehandling

En bilfører har sendt oss bilder av bilen med gul lapp på vinduet. Vedkommende har tatt bilder begge veier, og man ser ikke noe parkering forbudt skilt i nærheten verken foran eller bak bilen.

FREMOVER: Slik er utsynet forover fra bilen. Skiltene som indikerer parkering forbudt sees når man har begynt å kjøre oppover Bekkenstenveien.

– Den "naturlige parkeringssonen" ligger i flatt terreng og ikke i typisk veigrøft. Det juridiske prinsipp om likebehandling burde være relevant. Plassen har vært brukt til parkering i en årrekke, sier bilføreren, som forteller at klage er sendt inn uten at den ble tatt til følge.

Kommunen svarer

Oppegård Avis har på nytt kontaktet trafikktjenesten. Vi sendte bildene av bilen og stilte følgende spørsmål:

1. Hvilken praksis håndheves fra trafikktjenesten vedr parkering på Ingierstrandveien ved Bekkenesten?

2. Hvorfor blir gebyret til føreren av bilen på vedlagte bilder stående?

3. I forrige svar grunngir trafikktjenesten at det ikke er gebyr ettersom skiltet som er brukt som hjemmel står for langt unna. På vedlagte bilder ser vi heller ikke noe skilt. Hvor langt unna kan forbudsskiltet stå for at det fortsatt skal være hjemmel for gebyr?

Tirsdag kom følgende svar fra virksomhetsleder Vei og park i Nordre Follo, Gry Larsen. Hun sier Ingierstrandveien byr på flere utfordringer for trafikktjenesten i sommermånedene.

– Den er stedvis smal og uoversiktlig, og på varme, solrike dager, spesielt i helger, er det mange som ønsker å benytte badeplassene langs veien. Det fører noen ganger til køer av privatbiler som leter etter parkeringsplass når de ordinære p-plassene er fylt opp, sier Gry Larsen.

VIRKSOMHETSLEDER: Gry Larsen er virkomshetsleder Vei og park i Nordre Follo kommune.

Hun viser til at trafikktjenestens primæroppgaver er å ivareta fremkommelighet for kollektivtrafikk og nødetater, og trafikksikkerhet for gående og kjørende på offentlige veier. Alle må derfor forholde seg til de parkeringsregulerende skiltene som er satt opp, og passe på at man ikke kommer i konflikt med disse.

– Parkeringsregulerende skilt gjelder hele veiens konstruksjon og det betyr i klartekst at skiltene ikke bare gjelder selve veibanen, men også veiskulder og eventuell grøft. For å være på den sikre siden bør førere av motorvogn ikke parkere nærmere veibanen eller asfaltkanten enn cirka 1,5 meter.

Ettergir gebyret

Gry Larsen kommenterer også saken om bilen som fikk parkeringsgebyr like før Bekkensten.

– Når det gjelder saken det refereres til ved Bekkensten, så er det her langt fra skiltet til den parkerte bilen, og dette gebyret er blitt ettergitt med denne begrunnelsen.

– Når det er sagt, så kunne bilen som ble ilagt bot her, men som nå er ettergitt, fått et gebyr fordi den sto på stoppested for buss, og samtidig i veikryss, da det dannes et Y-kryss her, mellom Ingierstrandveien og Bekkenstenveien.

Larsen viser til at det i dette spesifikke området er bussstoppested på begge sider av veien. Hun henviser til trafikkreglenes § 17. 1h står:

«Det er ikke tillatt å stanse eller parkere på holdeplass for buss, drosje eller sporvogn. Om det er en lomme, gjelder dette i hele lommens lengde. Om det kun er satt opp skilt for holdeplassen, gjelder forbudet i 20m i hver retning fra skiltet. Det er lov med av- og påstiging, men kun om det ikke er til hinder.»

– Svaret på spørsmål 1, blir da at det ikke må parkeres i krysset Bekkenstenveien/Ingierstrandveien, da man her vil stå i konflikt med trafikkreglenes § 17 1b «Det er forbudt å stanse i vegkryss eller nærmere enn 5 meter fra vegkrysset. Avstanden regnes fra det punkt hvor fortaukant, kantlinje eller vegkant begynner å runde», og § 17 1h, som gjengitt ovenfor. Spørsmål 2: Gebyret er ettergitt som referert ovenfor. Spørsmål 3: Det skal ikke være mer enn 150 meter mellom parkeringsregulerende skilt, skilt nr. 372, parkering forbudt, sier Gry Larsen.

Powered by Labrador CMS