Endring av skolekretser i Oppegård

BEKYMRET FOR BARNAS OPPVEKSTMILJØ: Paal Sjøvall fra bevegelsen Stopp Støyen.

– Barna på Tårnåsen blir «skytestøyfast» på skolen

Paal Sjøvall (47) mener rådmannens forslag om å frata elevene rett til å bytte skole er problematisk.

Publisert

Oppegård Avis har nylig skrevet på oavis.no at rådmannen foreslår tildeling av faste skoleplasser i hele Oppegård kommune fra neste skoleår.

Samtidig foreslår han at når Kolbotn skole står ferdig og Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) kommer på Taraldrud innen 2020, må det vurderes om kommunens velkomstklasse med nyankomne flerkulturelle barn skal flyttes fra Tårnåsen skole til Kolbotn skole.

OMTRENT RØD STØYSONE: Paal Sjøvall viser til kartet fra reguleringsplanen til PNB. – På kartet kan du se gul linje som snurper seg rundt hushjørnene. Her, innenfor den gule støysonen (60 dB), er det ikke lov å bygge, men den gule streken på kartet tilsvarer omtrent rød støysone (70 dB) i henhold til de kommunale støysonene, sier Sjøvall.

Les også: Foreslår endringer av skolekretsene

Paal Sjøvall fra bevegelsen Stopp Støyen mener rådmannens forslag vil frata elevene rett til å bytte skole, og er problematisk for elevene på Tårnåsen og Sofiemyr med tanke på støyen fra PNB i nærområdene.

– Barn i velkomstklassen kommer ofte fra områder med krig, og det er derfor naturlig å skjerme disse fra lyden av krig og konflikt. Det er derfor enkelt å flytte denne klassen fra Tårnåsen til nye Kolbotn skole. Andre foreldre må i tilfelle flytte for å kunne bytte skole hvis støyen fra PNB blir uholdbar og elevene blir «skytestøyfast» på Tårnåsen skole, sier han.

Les også: Krever svar om helikopterplass

Andre foreldre må i tilfelle flytte for å kunne bytte skole hvis støyen fra PNB blir uholdbar og elevene blir «skytestøyfast» på Tårnåsen skole.

Paal Sjøvall, Stopp Støyen

– Forebyggende og avbøtene tiltak

Rådmann Lars Henrik Bøhler forklarer at han velger å være i forkant for å forebygge en eventuell støybelastning som kan være mer belastende og krevende for elevene i velkomstklassen enn andre barn

– Vi vil selvsagt avvente å se hvor mye støy det faktisk blir, men forebyggende og avbøtene tiltak vil kunne avhjelpe situasjonen for barna i velkomstklassen.  Kolbotn skole vil få god kapasitet og den ligger sentralt.

– Fløisbonn mer utsatt

Sjøvall påpeker at det trolig ikke er bare Tårnåsen skole som vil ha den høyeste støyen fra beredskapssenteret.

PUNKTKARTET OVER STØY FRA BEREDSKAPSSENTERET: – Dette er det siste punktkartet som finnes. Den ble presentert i allmøte i mai 2017. Etter det har de som jobber med PNB-prosjektet nektet å lage slike, sier Paal Sjøvall.

– Punktmålingene som ble presentert i mai 2017 viste at støyen sprer seg. Fløisbonn viser høyere støy enn Tårnåsen skole på punktmålingene fra rifle, sier han.

 

Les også: Lover godt airmanship

KILDE: Bildet av teksten er tatt fra planbeskrivelsen av reguleringsplanen for PNB, datert mai 2017.

«Smørepenger» for støy

Sjøvall viser til teksten fra PNB-prosjektet: «Støy vil ha negativ innvirkning på store friluftsområder av regional verdi, og vil ha særskilt negativ påvirkning på barn og unges bruk av områdene på dagtid».

– Prosjektet har ikke gjort noen konsekvensutredninger rundt skoler og barnehager. Barn og unge i Oppegård og Bjørndal vil derimot få ca. 7 millioner kroner av regjeringen i kompenserende tiltak til barn og unge. Særskilte tiltak er gitt til speiderbevegelsen og Trollskogen barnehage (ca. 1 million kroner til hver), sier han.

Han reagerer at prosjektledelsen i Metier/Justidepartementet står velvilllig og skryter av at PNB er verdens raskeste statlige byggeprosjekt.

– Det har kanskje gått særdeles fort når løsningen er å gi 7 millioner i «smørepenger» for at barn i generasjoner skal vokse opp med lyden av skytetøy og sprengninger. Støyen er dog til politiets frustrasjon begrenset til mandag-fredag klokken 07.00 til 19.00, og en kveld i måneden til klokken 23.00, sier Sjøvall.

Han mener departementet bør legge frem oppdaterte punktmålinger fra skoler og barnehager i Oslo og Oppegård omgående i tillegg til et totalt støykart.  

– De klarte det i mai 2017 og klarer det sikkert igjen, sier han.

Les også: Slik blir beredskapssenteret

Powered by Labrador CMS