FULL OPERATIV DRIFT OM FEM DAGER: Fra tirsdag 15. desember blir beredskapssenteret på Taraldrud i full operativ drift. Beredskapstroppen, bombegruppen, krise- og gisselforhandlerne og politiets helikoptertjeneste blir nå samlet på ett sted. Foto: JD
FULL OPERATIV DRIFT OM FEM DAGER: Fra tirsdag 15. desember blir beredskapssenteret på Taraldrud i full operativ drift. Beredskapstroppen, bombegruppen, krise- og gisselforhandlerne og politiets helikoptertjeneste blir nå samlet på ett sted. Foto: JD

Gjennomførte stresstest uten varsling

Nok en gang ble det gjennomført en støyende test på anlegget til Politiets Nasjonale Beredskapssenter (PNB), denne gangen med alle treningselementer involvert, uten at dette ble varslet.

Publisert Sist oppdatert

Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB), som ble bygget p å Taraldrud for 2,5 milliarder kroner, sto ferdig i september 2020.

Fra tirsdag 15. desember blir anlegget i full operativ drift. Beredskapstroppen, bombegruppen, krise- og gisselforhandlerne og politiets helikoptertjeneste blir nå samlet på ett sted.

Tirsdag 8. desember fikk Oppegård Avis henvendelser fra flere innbyggere på Sofiemyr, Ødegården og Tårnåsen som reagerte på mye støy fra anlegget. Støyen ble beskrevet som blant annet skytestøy fra pistolskudd og "typisk usystematiske dumpesmell med et kraftig ekko".

Even Bull Holmen, som bor ved Sofiemyr skole, cirka 1,6 kilometer unna skytebanen til PNB, hørte mye støy fra anlegget rundt klokken 13.40.

– Støyen overdøvet all lek fra barna i skolegården. Jeg kan da ikke tenke meg hvordan dette må ha opplevdes for de som bor halvparten så langt unna som meg, sier Holmen.

Les også: – Håper vi blir gode naboer

Ville ikke bekrefte noe

Tirsdag ettermiddag tok Oppegård Avis kontakt med presseansvarlig for PNB i Oslo politidistrikt, Steinar Wulfsberg-Gamre, for å finne ut om det skjedde noe spesielt på PNB den 8. desember siden ingen støytester på det aktuelle anlegget hadde blitt varslet på forhånd.

Dagen etter fikk Oppegård Avis en e-post fra Wulfsberg-Gamre hvor han verken ville bekrefte noe eller svare på konkrete spørsmål fra avisen.

Bekreftet støyende aktivitet

Etter ytterligere purring fikk Oppegård Avis svar fra Martin Strand, som er nestkommanderende ved PNB. I en e-post, som ble sendt inn klokken 16.30 onsdag 9. desember, bekreftet han at det ble gjennomført en stresstest på anlegget, med alle treningselementer involvert.

"Det ble ved Politiets Nasjonale Beredskapssenter (PNB) gjennomført en øvelse tirsdag 8. desember med alle treningselementer involvert. Dette var en stresstest av anlegget før operativ drift fra 15. desember. Gjennomføringen vil bli evaluert med tanke på treningseffekt og støy", skrev Morten Strand i en e-post.

SKAL RAPPORTERE TIL KOMMUNEN: – Vi forholder oss til den vedtatte reguleringsplanen, men det er Nordre Follo kommune som skal kontrollere at støynivåene ved PNB er innenfor de vedtatte støygrensene, sier nestkommanderende ved PNB, Martin Strand. Foto: Yana Stubberudlien
SKAL RAPPORTERE TIL KOMMUNEN: – Vi forholder oss til den vedtatte reguleringsplanen, men det er Nordre Follo kommune som skal kontrollere at støynivåene ved PNB er innenfor de vedtatte støygrensene, sier nestkommanderende ved PNB, Martin Strand. Foto: Yana Stubberudlien

I september sa han til Oppegård Avis at støystatistikken skulle rapporteres til Nordre Follo kommune hvert år.

– Alle støyhendelsene og antall helikopterbevegelser skal loggføres og legges ut. Vi forholder oss til den vedtatte reguleringsplanen, men det er Nordre Follo kommune som skal kontrollere at støynivåene ved PNB er innenfor de vedtatte støygrensene, sa Strand.

– Kun noe bruk av en skytebane på tirsdag

Torsdag ettermiddag sendte nestkommanderende for PNB en rettelse:

"Vi forventer at det er onsdag 9. desember som er forespørselen da det tirsdag 8. desember var kun noe bruk av en skytebane. Hvis det er aktiviteten på skytebanen tirsdag 8. desember, så er dette meget viktig og interessant tilbakemelding. Denne skytebanen har vært benyttet i stor grad siden vi flyttet til senteret. Dette må vi i så fall se nærmere på. Vi er veldig interessert i denne type tilbakemelding og vil benytte denne informasjonen i det videre arbeidet", skriver Strand.

Vedrørende manglende varsling

Videre forklarer Martin Strand at stresstesten ble gjennomført onsdag 9. desember, og den var i form av en øvelse ved treningsanlegget på PNB.

"Dette var en intern sjekk for å se om kapasitet på anlegget er i forhold til forventet leveranse. Her ble det benyttet flere av de støyende hjelpemidlene vi kan benytte i henhold til konsesjonen", skriver nestkommanderende ved PNB.

Ifølge ham var det ikke noe behov for varsling av stresstesten, og understreker at denne testen var en øvelse som var innenfor reguleringsbestemmelsene.

"Det er kun ved ekstraordinær aktivitet vi vil varsle, som ved støytester med verifisering av flyruter med mer", forklarer Strand.

– Anlegget vil kreve utbedringer

PNB ved Oslo politidistrikt vil sammen med byggherre, Justis- og beredskapsdepartementet, evaluere den siste stresstesten, ifølge Strand.

"Vi legger ikke skjul på at anlegget vil kreve utbedringer. Vi som brukere av senteret (politiet) jobber aktivt for at støyutfordringer fra treningsanlegget skal minimeres. For at vi skal kunne jobbe med dette, må vi også bruke anlegget for å finne begrensningene og svakheter", skriver nestkommanderende for PNB.

Til slutt forklarer han at resultatene fra stresstesten kommer i en rapport fra Brekke & Strand (en tredjepart-kontrollør og ansvarlig for disse testene), men understreker at denne rapporten ikke er ferdigstilt per i dag.

Klagene på støy

Husk at ansvaret for anlegget ligger nå hos Oslo politidistrikt, som eier beredskapssenteret.

Steinar Wulfsberg-Gamre i Oslo politidistrikt påpeker at klagene på støy fra PNB må sendes elektronisk til post.oslo@politiet.no, med tid og dato, samt navn og adresse det klages fra, og helst en beskrivelse av hva som er sjenerende.

I full operativ drift om fem dager

Fra tirsdag 15. desember blir beredskapssenteret i full operativ drift, som innebærer at det blir skytestøy fra anlegget som følge av skytetrening og trening med mindre mengder eksplosiver.

I tillegg vil man kunne høre politihelikoptrene ved oppstart, avgang og landing. Helikoptrene starter opp og tar av i forbindelse med oppdrag. Oppdrag kan oppstå til alle døgnets tider.

Trening med støyende aktiviteter vil foregå mandag til fredag fra klokken 07:00 til 19:00.

I tillegg vil det én dag i måneden foregå trening med støyende aktiviteter fram til klokken 23:00. Disse vil bli planlagt i god tid forveien og varslet på politiet.no, skriver Oslo politidistrikt.

Seks ganger per døgn

PNB har tre helikoptre på Taraldrud. Totalt blir det opp til 2250 avganger og landinger i løpet av et år, som gir et gjennomsnitt på seks ganger per døgn.

Erfaringer fra oppdrag per i dag viser jevn fordeling av trafikk over alle ukedagene, ifølge Oslo politidistrikt. Gjennom døgnet fordeler flygningene seg om omtrent slik:

  • 53 prosent på dagtid (kl. 07-19)
  • 24 prosent på kveldstid (kl. 19-23)
  • 23 prosent om natten (kl. 23-07)

Erfaringen fra dagens base på Gardermoen viser også at det er noe sesongvariasjon. De travleste månedene er på sommeren. Da ligger antall flygninger ca. 25 prosent over årsgjennomsnittet, mens de roligste månedene på høst og vinter ligger ca. 15 prosent under årsgjennomsnittet.

Powered by Labrador CMS