TRANGT OM PLASSEN: Mange kunder opplever at parkeringsplassen foran hovedbygget har blitt dårligere, og at det har blitt alt for trangt og tungvint å bruke den etter at området nord for næringsbygget har fått et løft. Foto: Yana Stubberudlien

– Vi tar alle tilbakemeldingene fra kundene på alvor

Parkeringssituasjonen foran næringsbygget i Kongeveien 49 har vært kaotisk og rotete. Grunneieren tar nå grep.

Publisert Sist oppdatert

Etter fjorårets tiltak med ombyggingen og fasadeendringene av næringsbygget i Kongeveien 49, men også etter at rundkjøringen og den nye adkomstveien til næringsbygget har blitt etablert, har det vært en stor pågang fra kundene.

Men selv om mange er fornøyde med flere butikker på stedet, er det også mange som opplever parkeringssituasjonen som veldig krevende.

KAOTISK: Mange opplever at situasjonen med parkering foran Kongeveien 49 er kaotisk.

Over 130 kommentarer

Oppegård Avis har fått flere henvendelser knyttet til denne problemstillingen. Vårt innlegg om dette, publisert på Facebook-siden til Oppegård Avis den 19. mai, har fått over 130 kommentarer.

Det er ulike problemstillinger knyttet til parkeringssituasjonen som tas opp av kundene, men hovedstikkordene er kaos og rot.

"Her popper det opp biler, handlevogner og folk over alt", skriver en av leserne.

KAOTISK: "Her popper det opp biler, handlevogner og folk over alt", skriver en av leserne. Foto: Yana Stubberudlien

Mange kunder opplever at parkeringsplassen foran hovedbygget har blitt dårligere, og at det har blitt alt for trangt og tungvint å bruke den etter at området nord for næringsbygget har fått et løft.

"Hele parksituasjonen er en nedgradering", skriver en leser.

"Før var det mer flyt på parkeringsplassen. Nå fungerer den som en flaskehals og kaos", skriver en annen.

Parkeringsautomater og kantstein

"Parkering er en katastrofe. Noe av det verste jeg har sett på lenge. Kantstein på kantstein, utrolig trange p-plasser og veldig uoversiktlig", påpeker en kunde.

Det er også mange som mener at antall plasser har blitt redusert og står ikke i stil med det som tilbys av forretninger.

"P-plassene er nå også blitt dårligere enn tidligere. Det er trangt, blant annet på grunn av de nye kantsteinene. De er for høye og fungerer som unødvendige hindre", skriver en av leserne.

Etablering av to parkeringsautomater har heller ikke falt i smak hos mange, ifølge kommentarene.

Som følge av den utfordrende parkeringssituasjonen vurderer også noen enkelte å bruke et annet handelssted.

En av leserne mener situasjonen kan bli løst med et parkeringshus.

"For nå etter mange år som trofast bruker av senteret så prioriterer vi nå bort dette senteret. Det er synd, så vi håper på bedre løsning", skriver vedkommende.

Kjører motsatt vei

Mange har etterlyst bedre og klarere skilting. Det ble også påpekt at det sorte skiltet med " innkjøring forbudt" er det ingen som ser i alt det andre rotet, kombinert med folk som kjører i begge retninger.

– Selv om det er kommet opp skilt som viser kjøreretning, er det mange som kjører motsatt vei av det de skal. Det er også noen som kjører på de små sideveiene på parkeringsplassen som er ment for gående, påpekte en av leserne våre.

Bedre oppmerking av kjøreretning

I løpet av de siste dagene har ledelsen ved senteret gjort grep i håp om å forbedre opplevelsen for kundene.

Det har nå kommet en bedre oppmerking av p-plassene og adkomsten til senteret, med store hvite piler i bakken som viser riktig kjøreretning.

Til tross for det ovennevnte, er det fortsatt mange som klager på at de må kjøre hele veien rundt for å kunne parkere utenfor Coop-butikken.

HAR MERKET MED HVITE PILER: Kjøreretningen har nå blitt merket med store hvite piler. Foto: Yana Stubberudlien

Misfornøyd med plassering av Plantasjen

Det er også mange kunder som mener at Plantasjen er dårlig plassert.

"Det er nå slutt på handel på Plantasjen! Etter å ha buksert en handlevogn med fem sekker jord til bilen i skråparkeringen, skjer det ikke en gang til", skriver en av leserne.

"Totalt uholdbart med utkjøring av varer. Adgangen er upraktisk", påpeker en annen kunde.

"Det er et mareritt å handle tunge ting! De burde hatt et system på baksiden hvor det hadde vært enkelt å laste bilen", foreslår en av leserne.

– Bruk sykkel

Til alle som ønsker å handle uten parkeringskaoset har varaordfører Hans Martin Enger (MDG), som bor på Tårnåsen, anbefalt et alternativt fremkomstmiddel til bil og motorsykkel.

TRANSPORTSYKKEL: En av leserne, Christian Eide Larsen, sendte oss et bilde fra desember i fjor da han transporterte et juletre med elsykkel. Familiesykkelen du ser på bildet har plass til opptil fire barn og koster over 70.000 kroner. Foto: Christian Eide Larsen

– Jeg kan anbefale sykkel, gjerne med sykkelveske eller tilhenger, for de som har mulighet til det. Veldig oversiktlig og fint med den nye tydelige gang- og sykkelveien langs bygningen, og det er god stemning blant gående og syklende langs hele strekningen til og fra Sofiemyr senter. Dessuten har Kongeveien 49 innbydende og fine nye og nyoppussede butikker, og solide nye sykkelstativ for trygg sykkelparkering, sier Enger.

Tar alle tilbakemeldingene på alvor

I forbindelse med et tilsvar har Oppegård Avis kontaktet Fremtind Forsikring AS, som forvalter næringseiendommen i Kongeveien 49 på vegne av grunneieren.

– Vi ønsker at hele handleopplevelsen til kundene skal være god, helt fra man tar av ved avkjørselen inn til senteret. Vi tar derfor alle tilbakemeldingene fra kundene på alvor, sier Simen Rudi, som er kommunikasjonssjef i Fremtind Forsikring AS.

KOMMER MED TILSVAR: Simen Rudi, kommunikasjonssjef i Fremtind Forsikring AS.

Rudi sier at det nye parkeringssystemet innebærer at kundene parkerer gratis de to første timene.

– Du kan velge å trekke lapp fra en av de to p-automatene på plassen eller bruke EasyPark-appen. Det er også satt ut informasjonsskilt om dette på p-plassen, påpeker han.

Videre forklarer han at parkeringsreguleringen er iverksatt for å sikre at p-plassene benyttes av kunder som skal handle på senteret, og ikke benyttes av andre som ønsker gratis langtidsparkering.

– Dette er helt normalt på kjøpesentre, sier kommunikasjonssjefen.

TO PARKERINGSAUTOMATER: Den ene står foran Coop-butikken og den andre står foran KIWI. Foto: Yana Stubberudlien

Fra 120 til 212 p-plasser

Simen Rudi vil også understreke at antall p-plasser etter oppgradering har økt til 212.

– Før rehabiliteringen var det noe dårlig og slitt oppmerking, hvor cirka 120 plasser var merket opp. Ellers parkerte kundene der det var en ledig luke. Det var ikke oppmerking eller skilting med kjøreretning før rehabiliteringen, sier han.

Videre understreker han at p-plassen er prosjektert etter vanlig norm, med kantstein og midtrabatter.

– I forbindelse med rehabiliteringen stilte kommunen krav til mer grøntareal på p-plassen og vi har imøtekommet dette kravet ved å ha grønne felt i midtrabattene. Dette gjør at det har blitt noen færre p-plasser enn det vi ønsket, sier Rudi.

Jobber med neste byggetrinn

Når det gjelder bedre oppmerking av kjøreretning og p-plasser, forklarer Rudi at det ikke hadde vært mulig å gjøre dette før nå grunnet mye nedbør tidligere i år.

– Vi jobber også med utvikling av tomten også på baksiden av hovedbygget, det vil si på sørsiden av planområdet. Opparbeidelse av parkeringsareal for kunder er inkludert i disse planene, sier han.

Powered by Labrador CMS