HÅPER PÅ ENDRING: – Vi håper at flertallspartiene har tenkt seg grundig om og finner det formålstjenlig å søke mer kunnskap, skriver Bjørn Kløvstad.

DEBATT

HÅPER PÅ ENDRING: – Vi håper at flertallspartiene har tenkt seg grundig om og finner det formålstjenlig å søke mer kunnskap, skriver Bjørn Kløvstad.

Når kunnskap blir en trussel

Flertallspartiene mener fortsatt at kunnskap ikke er viktig. Det de egentlig sier er; Vi ønsker ikke å vite hvilke verktøy som er nødvendig for å bygge det vi har vedtatt.

Publisert

Kommunedirektøren i Nordre Follo Øyvind Henriksen har fremlagt en statusrapport som gjelder fremdrift av salg av kommunale eiendommer. Konklusjonene i rapporten er at flertallspartienes vedtatte salgsmål ikke lar seg gjennomføre for den vedtatte planperioden. Hva blir resultatet av dette? Jo, de vedtatte planer om investeringer i skoler, barnehager, idrettshaller og andre formålsbygg må utsettes i tid eller nedskaleres.

I oktober 2020 la administrasjonen frem et forslag til hvilke eiendommer som burde vurderes for salg. Flertallspartiene kuttet frisk i dette forslaget. De var av den oppfatning at det antall eiendommer som ble foreslått lagt ut for salg kunne reduseres kraftig. Flertallspartiene mente de hadde så god kunnskap om hva som var tilstrekkelig at det vedtatte volum var tilstrekkelig.

Ikke mulig

I den rapporten som kommunedirektøren nå har fremlagt har vi fått svar. Av et vedtatt salgsmål på NOK 1,2 mrd vil måloppnåelsen bli på knappe 50%. Med andre ord det mangler nesten NOK 700 millioner.

Slik jeg leser kommunaldirektøren, så sier han; Beklager, men med den verktøykassa jeg har fått utdelt, er det rett og slett ikke mulig å bygge det dere har vedtatt. Sannsynligvis mangler han også materialer i tillegg til verktøy.

Høyre foreslo i det nevnte oktober-møtet å gi administrasjonen de verktøyene de ba om. Vi ønsket sågar å gi administrasjonen flere verktøy. Dette ble, som dere forstår, nedstemt.

Statusrapporten fra kommunedirektøren ble behandlet i formannskapet 29. april. Høyre foreslo å be kommunedirektøren om en ny vurdering av mulige eiendommer som kan være aktuelle for salg. Vi ønsket nok en gang å gi kommunedirektøren en mulighet til å gi oss kunnskap om hvilke verktøy som er nødvendig for å sikre de vedtatte mål. Vårt formål var å få kunnskap om hva som er mulig, sett fra et faglig administrativt hold. Vi mener virkelig at kunnskap er viktig, slik at gode og realistiske beslutninger kan fattes.

Må skyves ut i tid

Vårt forslag fikk kun støtte fra Frp, og falt. Flertallspartiene mener fortsatt at kunnskap ikke er viktig. Det de egentlig sier er; Vi ønsker ikke å vite hvilke verktøy som er nødvendig for å bygge det vi har vedtatt.

Hva blir så resultatet av dette? Det vet vi jo foreløpig ikke, men sannsynligheten er veldig stor for at mange prosjekter må skyves ut i tid.

Nå skal denne rapporten behandles på nytt i kommunestyret 5. mai. Vi fremmer nok det samme forslaget, og håper at flertallspartiene har tenkt seg grundig om og finner det formålstjenlig å søke mer kunnskap.

Powered by Labrador CMS