KLAR TALE: Bjørn Kløvstad svarer på noe av det han synes har vært misvisende i det siste.

– Høyre vil forandre for å bevare

Høyre går til valg med et mål om at Nordre Follo skal bli en grønn kommune med blå politikk, ifølge «kronprins» Bjørn Kløvstad.

NB: Dette er et debattinnlegg. Innlegget representerer skribentens meninger.

Vi i Høyre er veldig glade for at alle er opptatt av Høyres politikk for tiden. Det er nemlig vi også. Et godt ordskifte krever at vi som deltar må være sannferdige. Dersom vi fortsetter å tillegge andre partier og politikere synspunkter de ikke har tror jeg at den såkalte politikerforakten ikke blir mindre. 

Jeg registrerer at partier som er under press på meningsmålingene tillater seg å nettopp tillegge andre partier en politikk som ikke er korrekt. Vi skal ha respekt for de ulike partienes politikk. Vi skal ha respekt for hverandre som politikere og de meningen vi har. Fortsetter vi å lede an med sannaktig informasjon om hva de andre partiene mener, så tillater vi de såkalte nettrollene å hive seg på, og da gjerne med karakteristikker og ordbruk vi absolutt ikke ønsker.

Dette er to eksempler på innlegg Kløvstad reagerer på:

Kjære MdG og kjære SV:

Kjære MDG og kjære SV, vær så snill å les hva vi i Nordre Follo Høyre har skrevet om klima og areal.

Jeg skal hjelpe dere litt på vei. Under finner dere noen av hovedpunktene:

Å ta vare på naturen er noe av det viktigste vi kan gjøre for de som kommer etter oss. Kommende generasjoner skal også kunne høste av naturen og bruke den til rekreasjon. Høyre vil arbeide for god og balansert bruk av arealer og ikke-fornybare ressurser som ligger innenfor naturens bæreevne. Vi vil redusere utslippene, ikke utviklingen.

Tap av naturmangfold og klimaendringer er blant de største utfordringene i vår tid. Høyre vil ta vare på naturmangfoldet, redusere lokale klimagassutslipp og bidra til å begrense utslipp til vann og vassdrag, og på den måten være med å redde Oslofjorden.

Vi vil også legge til rette for at flere kan ta i bruk naturen. Forskning viser at fysisk aktivitet og naturopplevelser har positiv effekt både på vår fysiske og psykiske helse. Områder som kan nås til fots, på sykkel eller med kollektivtransport skal prioriteres for at så mange som mulig skal kunne ta del i friluftslivet.

HØYRES NUMMER TO: Bjørn Kløvstad står på andreplass for Høyre i høstens lokalvalg.

Nordre Follo kommune er en attraktiv kommune som mange vil bo i. Med den nye Follobanen forventes det sterk vekst og tilflytning til kommunen.

Nordre Follo Høyre har store ambisjoner om å gjøre vår kommune enda bedre. Vi skal ta vare på vårt særpreg, samtidig som vi fornyer og utvikler med en balansert utviklingspolitikk. Høyre vil forandre for å bevare. Vi vil beskytte våre grøntarealer samtidig som vi tilrettelegger for en innbyggervennlig infrastruktur og et levende lokalsamfunn, der det tas hensyn til både vern og vekst.

Vi må altså tørre å ha to tanker i hodet samtidig. Vi må bevare for å fornye. Våre små lokalsamfunn må ha livets rett, og vi må tillate vedlikeholdsvekst, samtidig som vi tar vare på våre grønne lunger og 100-meterskoger. Klarer vi dette, så klarer vi også å bevare våre nydelige lokalsamfunn.

Jeg ser frem til et interessant ordskifte i valgkampen. Høyre skal i hvert fall gjøre det Høyre kan, for å snakke om hva Høyre ønsker å få til.

Bjørn A. Kløvstad

# 2 for Høyre i Nordre Follo

 

Powered by Labrador CMS