TVILLINGBYENE: Slik ser beplantningen ut i Ski sentrum og Kolbotn sentrum. Alle foto: Yana Stubberudlien
TVILLINGBYENE: Slik ser beplantningen ut i Ski sentrum og Kolbotn sentrum. Alle foto: Yana Stubberudlien

– Vi har ikke mottatt alle fakturaene ennå

For snaue to måneder siden ba Oppegård Avis kommunen om innsyn i beløpene brukt på sommerbeplantningen i hele Nordre Follo. Svaret har ikke kommet ennå.

Publisert Sist oppdatert

Den 22. juni ba Oppegård Avis kommunen om innsyn i beløpet brukt på sommerbeplantningen etter at stemorsblomstene på de kommunale bedene hadde blitt fjernet.

"Stemorsblomstene på Jan Baalsruds plass ble fjernet 21. juni. Disse lot seg ikke gjenbruke grunnet slitasjen de var utsatt for fra regn", skrev kommunen til oss.

Vi har også bedt om en oversikt over alle stedene i Nordre Follo hvor bedene er beplantet av kommunen med sommerblomster/ stauder, med navn og antall planter som er kjøpt for de aktuelle stedene samt beløp for hvert sted og et samlet beløp for hele kommunen, med konkretisering rundt hvilket av budsjettene er midlene hentet fra (driftsbudsjettet eller investeringsbudsjettet).

Siden blomsterbedene i kommunen ble ferdig beplantet i slutten av juni, påpekte vi dette da vi ba om det ovennevnte.

PALMER I SKI SENTRUM. Bildene ble tatt i slutten av juni. Foto: Yana Stubberudlien
PALMER I SKI SENTRUM. Bildene ble tatt i slutten av juni. Foto: Yana Stubberudlien
Ski sentrum. Foto: Yana Stubberudlien
Ski sentrum. Foto: Yana Stubberudlien
I SLUTTEN AV JUNI: Blomsterbedene i Ski sentrum ble ferdig beplantet i slutten av juni. Foto: Yana Stubberudlien
I SLUTTEN AV JUNI: Blomsterbedene i Ski sentrum ble ferdig beplantet i slutten av juni. Foto: Yana Stubberudlien
I SLUTTEN AV JUNI: Blomsterbedene i Ski sentrum ble ferdig beplantet i slutten av juni. Foto: Yana Stubberudlien
I SLUTTEN AV JUNI: Blomsterbedene i Ski sentrum ble ferdig beplantet i slutten av juni. Foto: Yana Stubberudlien

– Avvik fra leverandørens side

I en e-post til Oppegård Avis fra 22. juni skriver avdelingsleder Nina Larsen Tveten i plan- og prosjektavdelingen for Vei og park i Nordre Follo at beplantningen i form av stauder i minnelunden på Jan Baalsruds plass dekkes av investeringsmidler ettersom disse arbeidene skjer i forlengelse av prosjektet med minnestedet på Jan Baalsruds plass.

– Faktura er ikke mottatt ennå, så vi har dessverre ikke en sluttsum å vise til på nåværende tidspunkt. Dette fordi det er avvik mellom opprinnelig bestilling og det vi ender med å motta. Dette skyldes forhold fra leverandørens side, skriver Larsen Tveten videre.

SLIK SER MINNELUNDEN UT: Slik ser minnelunden ut i dag. Man ser både stauder og ugress der Fakturaen for denne beplantningen har ikke kommet ennå, ifølge kommunen.
SLIK SER MINNELUNDEN UT: Slik ser minnelunden ut i dag. Man ser både stauder og ugress der Fakturaen for denne beplantningen har ikke kommet ennå, ifølge kommunen.

– Skal gå over leveransen i dag

I en ny e-post samme dag presiserer hun at kommunen skal opplyse om et endelig beløp når fakturaen er mottatt.

– Vi skal gå over leveransen i dag. Endelig liste med antall og navn kan vi selvsagt sende deg, men det spørs om vi rekker å ha dette på plass innen utløpet av arbeidsdagen i dag; de som håndterer oppfølgingen av dette, er p.t. opptatt ute på befaring, skrev Tveten den 22. juni.

Oppegård Avis har ikke ennå fått innsyn i noe av det ovennevnte,

Etter en ny purring, fikk Oppegård Avis følgende svar tre dager senere:

– Fakturaen for staudene som er plantet i trappeløpet på Jan Baalsruds plass er fremdeles ikke mottatt. Denne vil vi som tidligere avtalt sende kopi av når den er mottatt hos oss, skrev avdelingsleder Larsen Tveten i en e-post fra fredag 25. juni.

Ferieavvikling som stopper

30. juni kontaktet vi kommunen på nytt. I en e-post fra 5. juli skrev Nina Larsen Tveten følgende til oss:

– Når det gjelder faktura for staudene som er plantet i trappeløpet på Jan Baalsruds plass, har vi fremdeles ikke mottatt den fra leverandør. Vi må komme tilbake til deg i august om faktura for øvrig beplantning på grunn av ferieavvikling.

– Har ikke mottatt alle fakturaene ennå

Etter sommerferien kontaktet vi kommunen nok en gang. I en e-post fra tirsdag 3. august skriver Larsen Tveten at fakturaene for minnelunden ikke ennå er mottatt:

– Vi har ikke mottatt alle fakturaene ennå som vil gi tallene Oppegård Avis etterspør. Dermed er vi ikke i stand til å summere tallene ennå. OA skal få foreløpig tilbakemelding om dette, skrev Tveten Larsen, som var på ferie frem til mandag 9. august.

I dag er det mandag 16. august og Oppegård Avis har fremdeles ikke fått noen av de etterspurte dokumentene. Snart er det på tide å beplante blomsterbedene med høstblomster og løker, men den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves.

Powered by Labrador CMS