Utbygging i Oppegård kommune

GJØR DET KLART: "De Grønne er også for utvikling og fortetting", skriver Hans Martin Enger (Oppegård MDG) i sitt debattinnlegg.

Hvem sin framtid bygger vi for?

Varaordfører Kjell G. Pettersen (H) skriver om utbyggingspolitikken som dagens flertall fører i sitt innlegg "Vi bygger for framtiden" i Oppegård Avis i dag. Det er en god anledning for å klargjøre forskjeller på dagens flertalls og De Grønnes utbyggingspolitikk i Oppegård.

Publisert

De Grønne er også for utbygging. Vi vil heller bygge sentrumsnært ved kollektivknutepunkt enn langt unna, og heller på allerede bebygd område enn i naturområder.

De Grønne forholder oss til regionale føringer og vil oppfylle disse, men vi vil ikke bruke de som unnskyldning for å bygge ned natur.

Vi vil vurdere miljøfordeler ved fortetting opp mot ulempene som det medfører, for eksempel å rive fullt brukbare bygninger.

Og vi vil forholde oss strengt til vedtatte områdereguleringer som sentrumsplanen, og ikke tillate for eksempel høyere bygg eller oppstykking av vedtatte felt, slik flertallet nylig har gjort i henholdsvis Skolebakken og Båtsleppa.

Det går nemlig an å tenke framtidsrettet uten å gjøre akkurat som varaordfører Pettersen vil.

Les også: Vi bygger for fremtiden

De Grønne vil bevare mer av nærnaturen

Pettersen tar i sitt innlegg utgangspunkt i en påstand om at alle grønne områder skal bygges ned, og motsier denne. Det er jo bra, men jeg vet ikke hvem han mener har påstått dette.

Mer interessant er det at mange av oss har uttrykt motstand mot å bygge ned de grønne områdene som som han vil.

Jeg skal derfor være helt konkret og nevne en del av områdene der det er uenighet mellom flertallet og De Grønne.

Dette er skoger og friområder som er så viktige for biologisk mangfold, friluftsliv og livskvalitet at vi ikke skal frarøve framtidas Oppegård-innbyggere dem.

De Grønne vil bevare Rikeåsen i samme størrelse i dag. Jo tettere vi bor, jo viktigere blir skogen som er igjen i nærheten.

De Grønne vil bevare Generasjonsparken i Kolbotn sentrum, og i stedet bygge svømmehall på parkeringsplassen ved siden av rådhuset.

De Grønne vil bevare skogen rundt Østli skole og golfbanen i stedet for å bygge bilvei og boliger der.

Vi har dessuten motsatt oss en rekke små og store utbyggingsvedtak som stadig gjøres på Svartskog, stikk i strid med alle nasjonale og regionale retningslinjer, og vurderingene til fagfolkene hos Fylkesmannen og alle andre offentlige instanser.

Jeg kunne holdt fram, for det gjelder også hundremeterskoger på Tårnåsen, friluftsområder på Ekornrud og Rosenholm og så videre.

Så blir spørsmålet: Er det mulig å bygge for framtiden uten å bygge ned disse grønne områdene? Og svaret er ja, det som må være av nødvendig fortetting kan skje på allerede nedbygde arealer.

Jeg vil snu det på hodet: Den beste måten å bygge for framtiden er derimot å ta best mulig på naturen vi omgir oss med, ikke å bygge den ned.

Les også: – Bevar skogen på Rikeåsen!

Powered by Labrador CMS