Salg av kommunale eiendommer

ØNSKER HØYERE SALGSVERDI: Rådmannen mener det vil være fordelaktig å gjennomføre detaljregulering av Lokes vei 5, før videre salgsprosess. Det forventes at en ferdig regulert eiendom vil fremstå som mer attraktiv for flere tilbydere i markedet, og får høyere markeds- og salgsverdi.

Fra grønt til hus

Den kommunale eiendommen i Lokes vei 5 på Sofiemyr skal detaljreguleres til boligformål før videre salgsprosess.

Publisert

Oppegård Avis har tidligere skrevet at rådmannen har foreslått å selge flere kommunale eiendommer til 484 millioner kroner i løpet av de nærmeste fire årene.

Lokes vei 5 på Sofiemyr (gnr/bnr 49/6), som er en av de kommunale eiendommene på denne listen (se faktaboksen til høyre), er i kommuneplanen avsatt til grønnstruktur.

 

PROBLEMATISK FRADELING: Formålet til Lokes vei 5 er «friområde med anlegg for barnehage». Til venstre på bildet kan du se dagligvarebutikken Coop Extra Hellerasten.

Les også: Vil selge kommunale eiendommer for en halv milliard

Strider med barnehage

Disse kommunale eiendommene kan bli solgt:

 • Del av Kongeveien 28
 • Klaus Egges vei 34
 • Lokes vei 5
 • Holbergs vei 2
 • Skiveien 71
 • Liten del av 39/14, regulert til barnehageformål, ligger mellom Trolldalen og Mellomåsveien
 • Del av Valhallaveien 62 og tilstøtende eiendom til utviklingsområdet for lokalsenteret
 • Parkeringsareal ved Solbråtanveien 48
 • Bakkeveien 1
 • Skiveien 213 og 215. Den del av eiendommene som reguleres til utbyggingsformål i områderegulering for Oppegård lokalsenter, kan vurderes for salg.
 • Sætreskogveien 1, 2, 6 og 10
 • Mastemyr, øst for hotellet
 • Nedre Ekornrud
 • Grønmo
 • Kurud skog
 • Hellerasten ungdomsskole
 • Sofiemyrområdet. Gjelder det areal, som etter regulering av ny idrettshall og skoler på Sofiemyr, eventuelt blir avsatt til boligformål.
 • Oppegård rådhus
 • Arealer i utbyggingsområder i Kolbotn sentrum
 • Del av Rikeåsen
 • Brostubben 7
 • Skiveien 23

Tidligere ble det vedtatt at Lokes vei 5 kan reguleres til boligformål med konsentrert småhusbebyggelse, og at eiendommen kan legges ut for salg under forutsetning av et positivt vedtak i planavklaringssaken.

Senere viste det seg at eiendommen omfattes av «friområde med anlegg for barnehage». En eventuell fradeling vil dele opp eiendommene, og grensen vil da gå på tvers av området avsatt til barnehage. Fradelingen vil derfor stride mot gjeldende plan.

Les også: Slik mister vi de grønne lungene

Disse ville ikke selge

Rådmannen har anbefalt at kommunen iverksetter detaljregulering av Lokes vei 5, dekker kostnadene i forbindelse med dette (red. anm.: kostnadene er anslått til 400.000-500.000 kroner), og står som forslagsstiller av planforslaget, men at det skal engasjeres en konsulent for den praktiske utføringen.

Da saken ble behandlet i kommunestyret mandag forrige uke, ble det fremmet et fellesforslag fra Ap, MDG, SV om at Lokes vei 5 ikke skulle selges, men beholdes som kommunalt friområde eller grøntareal.

Ved alternativ votering mellom innstillingen og fellesforslaget, ble rådmannens innstilling vedtatt med 17 mot 14 stemmer.

Les også: Bolig-boom på Fløysbonn

Skal detaljreguleres

– Hva skjer videre med eiendommen som følge av dette vedtaket?

– Det skal lages en detaljregulering for eiendommen. Det avklares nå hva slags rammebetingelser dette arbeidet skal ha. Det er kommunens eiendomsavdeling som vil fremme et planforslag her etter hvert, forklarer plansjef Arild Øien i Oppegård kommune.

Realiseringstidspunktet for dette salget avhenger i stor grad av saksgangen i detaljreguleringsprosessen, men med sannsynlig ferdigstilling av salg i enten 2019 eller tidlig i 2020, ifølge kommunens administrasjon.

Les også: Rådhuset – et signalbygg

Powered by Labrador CMS