DET TRETTENDE ÅRET: Hedayat Sediqi, har vært butikksjef siden 2006, og gruer seg til bomstasjonene settes opp om et år. Han tror det vil gå utover driften.
DET TRETTENDE ÅRET: Hedayat Sediqi, har vært butikksjef siden 2006, og gruer seg til bomstasjonene settes opp om et år. Han tror det vil gå utover driften.

Priser ikke bomringene

Europris Prinsdalen er redd bomstasjonen som skal settes opp om et drøyt år kommer til å ha negative konsekvenser for driften.

Publisert

Fra mars 2019 skal det komme 53 nye bomstasjoner i Oslo og Akershus, og seks av dem berører Oppegård-folk direkte.

I hvor stor grad vil dette gå ut over næringsliv og privatøkonomi?

Det er mange som stiller seg negative til enda flere bomringer, deriblant daglig leder av Europris Prinsdal, Hedayat Sediqi, og «kvinnen i gaten», Sonja Røste.

Saken fortsetter under bildet. 

Negative konsekvenser

MELLOM BARKEN OG VEDEN: Europris kommer akkurat på «innsiden» av bommene, altså til fordel for Oppegård-folk. Bommen skal settes opp ved det gule skiltet til høyre i bildet.
MELLOM BARKEN OG VEDEN: Europris kommer akkurat på «innsiden» av bommene, altså til fordel for Oppegård-folk. Bommen skal settes opp ved det gule skiltet til høyre i bildet.

– Jeg er redde dette kommer til å gå utover butikkdriften. Vi har mange kunder fra Bjørndalen, Holmlia og Prinsdalen, og mange av disse må passere bommen for å handle hos oss om ett år, sier Sediqi, som har vært butikksjef her siden 2006.

Oslopakke 3 varer til 2036, og innen da er det mange store og små prosjekter for over 70 milliarder kroner som skal fullføres, blant annet forbedring av kollektivtilbudet og sykkelstier.

Her kan du lese mer om bomstasjonene som kommer: hvor og hvorfor. 

– Jeg mener bomringene skaper et fengsel og kveler det lokale næringslivet. Vi må bare vente og se og håpe at folk likevel handler hos oss, sier han.

Saken fortsetter under bildet. 

BOMTUR TIL BUTIKKEN: – Det er nok bommer nå, det må finnes en annen løsning enn å skape et fengsel som kveler det lokale næringslivet, sier butikksjef i Europris Prinsdalen, Hedayat Sediqi. Han er redd folk velger Europris Mortensrud i stedet. Her står han omtrent akkurat hvor den nye bomstasjonen skal settes opp.
BOMTUR TIL BUTIKKEN: – Det er nok bommer nå, det må finnes en annen løsning enn å skape et fengsel som kveler det lokale næringslivet, sier butikksjef i Europris Prinsdalen, Hedayat Sediqi. Han er redd folk velger Europris Mortensrud i stedet. Her står han omtrent akkurat hvor den nye bomstasjonen skal settes opp.

Makspris innen en time

Håkon Nordahl, kommunikasjonsrådgiver i Fjellinjen, forklarer bakgrunnen for de nye bomstasjonene.

– Tanken med de nye bomsnittene er at også de som bare kjører rundt i byen også skal være med på å betale, sier han.

Les også. Det blir ingen bompenge-sjokk på Rosenholm

Man skal betale når man kjører inn til Oslo, både når man passerer de nye ringene, og de som allerede eksisterer.

Men i tillegg skal det komme en indre bomring hvor man skal betale toveis, altså ved inn- og utkjøring. Men:

– Det skal komme en ordning med enten en makspris for en time, eller noe lignenede, slik at man kan passere bommer innen en time uten å betale mer. Men dette blir nok ikke bestemt for til sommeren, sier Nordahl.

BETALE FOR Å BESØKE MOR: Sonja Røste bor på Kolbotn, og jobber «heldigvis» i Ski. Hun unngår de nye bomstasjonene, men ikke hvis hun skal besøke moren sin.
BETALE FOR Å BESØKE MOR: Sonja Røste bor på Kolbotn, og jobber «heldigvis» i Ski. Hun unngår de nye bomstasjonene, men ikke hvis hun skal besøke moren sin.

Saken fortsetter under bildet. 

– Ufornuftig og upraktisk

– Jeg synes det er både ufornuftig og upraktisk å sette opp nye bomstasjoner, sier Sonja Røste, og snakker på vegne av «vanlige folk».

HER KOMMER ÉN AV DEM: De lager en slags linje langs fylkesgrensen, og en av de nye bommene kommer her i Skiveien, rett før skiltet.
HER KOMMER ÉN AV DEM: De lager en slags linje langs fylkesgrensen, og en av de nye bommene kommer her i Skiveien, rett før skiltet.

Les også: – Nei til monster-hotell, skriver lederen av SV.

– Det er helt greit med de bomringene som allerede eksisterer. Men enda flere?! Dette går ut over det lokale næringslivet, de eldre som ikke kan gå mange meter på glatte veier til bussen, småbarnsforeldre med vanskelig logistikk, og hverdagsbesøk. Tretti kroner her og der kan utgjøre en stor forskjell i et trangt budsjett, sier hun.

Fakta

  • Det kommer 53 nye bomringer fra mars 2019 i Oslo og Akershus.
  • Nå skal 70% av bompengeandelen gå til kollektivtiltak.
  • 40% går til Akershus og 60% til Oslo.
  • Nye bomstasjoner: E6 Taraldrud, i Ljanbruksveien, ved Rosenholm stasjon, i Fjellveien, i Skiveien ved fylkesgrensen, og langs E18 Mosseveien.
  • Det er ikke planlagt noen nye bomstasjoner sørover mot Ski.