Rosenholm sykkelhotell

SLIK FUNGERER DET: Rosenholm sykkelhotell er tilgjengelig hele døgnet og har plass til 152 sykler. For å kunne bruke sykkelhotellet må du laste ned appen «Bane NOR Parkering». Etter at du har inngått avtale og betalt 50 kroner for 30 dagers bruk, kan du trykke «LÅS OPP» for å åpne porten til sykkelhotellet. Åpning av porten kan ta inntil 30 sekunder.

Splitter nytt – brukes av svært få

Oppegårds første sykkelhotell, som ble åpnet på Rosenholm i mai og har plass til 152 sykler, kostet 6 millioner kroner. Nesten ingen bruker det, men det er stappfullt på innfartsparkeringen like ved.

Publisert

Fredag 10. mai ble Oppegårds første sykkelhotell høytidelig åpnet av ordfører Thomas Sjøvold på Rosenholm stasjon.

      Rosenholm sykkelhotell

  • Her får sykkelen din en tryggere og tørrere hverdag.
  • Har plass til 152 sykler.
  • Tilgang til sykkelhotell er knyttet til din mobil og gjelder kun for ett sykkelhotell.
  • Det koster 50 kroner for 30 dager, og betales med appen Bane NOR Parkering.

– Vi håper og tror at hotellet vil bidra til at flere vil bruke sykkelen til toget. Oppegård er en pendlerkommune og mange av våre innbyggere tar toget inn til jobb i Oslo. Nå er det enklere å bruke sykkelen, den vil stå trygt fram til du er tilbake fra jobb og skal hjem, sa ordfører Thomas Sjøvold på den offisielle åpningen av hotellet

Sykkelhotellet har et moderne uttryk og plass til 152 sykler som kan parkeres trygt innelåst, kameraovervåket, og beskyttet for vær og vind.

Les også: Pakkhuset som sykkelhotell

Fra 1,5 til 6 millioner kroner

Totalkostnaden for sykkelhotellet var opprinnelig anslått til 1,5 millioner kroner (i 2016), hvorav halvparten av summen skulle dekkes av kommunen.

   Om finansieringen av prosjektet

  • Da prosjektet for Rosenholm sykkelhotell ble utlyst i august 2018, har kostnadsrammen økt til 5 millioner kroner. Tilknytningsavgifter og planlegging, som beløper seg til cirka 1 millioner kroner, kommer i tillegg til dette.
  • Sykkelhotellet ble bygget som resultatet av et spleiselag mellom Akershus fylkeskommune (4 millioner kroner), den statlige tilskuddsordningen for økt sykkelbruk (750.000 kroner), Bane NOR (300.000 kroner) og Oppegård kommune (mellom 1 og 1,3 millioner kroner) gjennom midler avsatt til tiltak for oppfølging av sykkelstrategien i Oppegård.

 

Da prosjektet for Rosenholm sykkelhotell ble utlyst i august 2018, har kostnadsrammen økt til 5 millioner kroner (se faktaboksen). Tilknytningsavgifter og planlegging, som beløper seg til cirka 1 millioner kroner, kommer i tillegg til dette.

Oppegård Avis har bedt kommunen om å forklare dette.

– Totalkostnaden på 1,5 millioner kroner var et estimat fra 2016, basert på erfaringstall fra Moss kommune, og før vi hadde et konkret prosjekt og full oversikt over tomtens beskaffenhet, sier rådmann Lars Henrik Bøhler.

Han sier videre at sykkelhotellet i Moss er en tredjedel så stort som det på Rosenholm, er bygget på en eksisterende parkeringsplass og med tilgjengelig infrastruktur nær innpå, som  betyr lave kostnader for trekking av strøm og annet.

– Vi hadde på det tidspunktet i 2016 ikke full oversikt over hverken behov for grunnarbeider og infrastruktur, ei heller var det på det tidspunktet tydelige krav fra Bane NOR til telearbeider og automasjon. Dette har kommet nå i løpet av de seneste årene. Et nyere sykkelhotell av den størrelsen vi har på Rosenholm kostnadsberegnes nå til rundt 4 til 6 millioner kroner, sier Bøhler.

Ifølge ham var Rosenholm i høyeste grad en «råtomt», og det var store kostnader knyttet til grunnarbeid og fremføring av strøm.

– Vi har også gjort en betydelig oppgradering av gangveien fra perrongen opp til Rosenholmveien. Dette har vært en del av entreprisen. Før anleggsarbeidet ble igangsatt fikk vi laget et kostnadsoverslag basert på anbudsbeskrivelsen, og vi hadde oversikt over kostnadsbildet og finansieringen før vi satte i gang byggearbeidene, sier rådmannen.

Tjente kun 2.250 kroner siden åpningen

VELDIG FORNØYD: – Datteren min går på Kolbotn skole og jeg sykler med henne til skolen. Etterpå sykler jeg til Rosenholm stasjon, parkerer sykkelen på sykkelhotellet og tar toget til byen. Det er veldig praktisk, sier Astrid Gillund (42) fra Kolbotn.

Til tross for de store investeringene, har svært få benyttet seg av tilbudet siden hotellet ble åpnet i mai. Da Oppegård Avis var innom sykkelhotellet torsdag forrige uke, stod bare én sykkel parkert på anlegget midt på dagen.

Det koster 50 kroner per måned å ha sykkel på sykkelhotellet, og abonnementsprisen er en del av sikkerhetsopplegget for dem som ønsker en sikrere oppbevaring av sin sykkel på stasjonen.

Ifølge Bane NOR Eiendom, som står for driften av sykkelhotellet, ble bare noen få månedsabonnementer på til sammen 2.250 kroner innløst på Rosenholm siden hotellet åpnet for snart fire måneder siden, hvorav 12 i mai, 9 i juni, 8 i juli og 16 nå i august (alle tall er inkludert fornyelser).

– Erfaringsmessig tar det tid før reisende endrer vanene sine, det har Bane NOR sett ved andre lignende sykkelhotell. Det er også viktig å ta med at det var buss for tog i seks uker i sommer, da gikk det ingen tog fra Rosenholm stasjon. Vi har tro på at hotellet vil bli mer brukt når det er mer kjent blant togpassasjerene. Det er også positivt å se at det er en økning i antall syklister i tellepunktet i Skiveien sammenliknet med i fjor, sier rådmannen.

OPTIMISTISK: – Vi regner med at etterspørselen kommer til å ta seg opp over tid,sier Kristin Paus, kommunikasjonsdirektør i Bane NOR Eiendom.

Snakker av erfaring

– Per nå har vi 16 løpende abonnenter. Det er få, men vi vet av erfaring, etter å ha åpnet mer enn 20 andre sykkelhotell, at det gjerne tar litt tid å få opp bruken, sier Kristin Paus, kommunikasjonsdirektør i Bane NOR Eiendom.

Hun påpeker at sykkelhotellet ble åpnet så sent som i mai i år, og i mellomtiden har det vært sommerferie. Samtidig har det ikke blitt færre biler på innfartsparkeringen ved siden av det nye sykkelhotellet.

STAPPFULLT: Det var ingen ledig plass på innfartsparkeringen da Oppegård Avis var innom Rosenholm stasjon torsdag forrige uke.
TAR SEG TIL RETTE: Det var også mange bilister som valgte å parkere bilene sine utenfor oppmerkede parkeringsplasser.

Da Oppegård Avis var innom Rosenholm stasjon torsdag forrige uke, var det stappfullt på innfartsparkeringen. Det stod biler til og med utenfor oppmerkede parkeringsplasser, mens det var ingen sykler på den gratis sykkelparkeringen og det var 151 ledige sykkelplasser på sykkelhotellet.

– Vi har også registrert at innfartsparkeringen på Rosenholm er ofte stappfull. Det er bra at så mange tar toget videre til byen. Vi skulle gjerne ønske at flere skulle sykle til og fra stasjonen istedenfor å kjøre bil, men vi regner med med at etterspørselen kommer til å ta seg opp over tid når tilbudet blir mer kjent, sier Paus.

25.000 kroner per år til drift

– Hva er driftskostnadene for dette hotellet?

Dette vil variere litt fra måned til måned. Våre driftskostnader ved sykkelhotellet på Rosenholm er først og fremst knyttet til drift av låssystemet og rengjøring. Vi anslår at den årlige driftskostnaden ved Rosenholm vil komme på cirka 25.000 kroner, sier kommunikasjonsdirektør i Bane NOR Eiendom.

– Har det vært gjennomført en behovsanalyse for etablering av et sykkelhotell på Rosenholm stasjon?

– Ikke som jeg vet om. Tiltaket var først og fremst et ønske fra Oppegård kommune og var initiert av kommunen, sier Kristin Paus.

Ordfører Thomas Sjøvold håper at stadig flere får øyne opp for muligheten til trygg sykkelparkering ved Rosenholm stasjon.

– Jeg synes det er tidlig å forvente mange brukere, særlig med tanke på at togene ikke har gått i sommer, men litt skuffet er det jo lov å være. Allikevel viser erfaringer fra andre steder at man må være tålmodig i forhold til dette, samtidig som vi må bli mye flinkere til å markedsføre tilbudet, sier han.

– Ekstra sikkerhet

Kommunikasjonsdirektøren i Bane NOR Eiendom sier det er viktig å ta i betraktning at sykkelhotell er et tilbud til syklister som ønsker å parkere sykkelen sin ekstra sikkert, det vil si innelåst og videoovervåket.

– Det er paradoksalt at det koster penger å parkere sykkelen, mens det er gratis å parkere bilen.

Hans Martin Enger (Nordre Follo MDG)

– Vi vet at det er en trend i tiden at flere kjøper seg dyre og fine sykler, ikke minst øker salget av transportsykler og elsykler. Dessverre er det også slik at antall sykkeltyverier øker. Dermed tror vi generelt at etterspørselen etter sykkelhotell kommer til å øke i tiden og årene framover, sier Paus.

Samtidig understreker hun at Bane NOR også tilbyr vanlig, gratis sykkelparkering ved Rosenholm stasjon.

– For mange syklister dekker dette behovet godt nok, sier Paus.

Fra gratis bilparkering til parkering mot avgift?

– Sykkelhotell er bra, men det er paradoksalt at det koster penger å parkere sykkelen, mens det er gratis å parkere bilen. Det grønne skifte er avhengig av at det miljøvennlige blir billig og bedre, og det som er miljøskadelig fases ut eller blir dyrere, sier ordførerkandidat for Nordre Follo MDG, Hans Martin Enger.

Kommunikasjonsdirektøren i Bane NOR Eiendom sier det er Oslo kommune som eier innfartsparkeringsområdet, men påpeker at de tar gjerne en prat med kommunen om dette.

– Vi har ingen konkrete endringsplaner per i dag, men vi vil ta initiativ til en dialog med kommunen om dette, sier Paus.

– Skal se nærmere på saken

Presseansvarlig i Bymiljøetaten i Oslo kommune, Monica T. Olsen, skriver at det ikke foreligger noen planer hos dem per nå om å innføre betaling på den aktuelle innfartsparkeringen.

– Dette er et politisk spørsmål, som må besvares av Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, sier Olsen.

Da Oppegård Avis kontaktet Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel, fikk vi følgende svar:

– Jeg er enig i at det er bakvendt at man må betale for å parkere sykkel, men ikke for å parkere bilen. Det skal lønne seg å reise miljøvennlig. Vi vil derfor se nærmere på denne saken, sier Daniel Rees, byrådssekretær for miljø og samferdsel. 

Les også: Dette synes lokalpolitikerne om bompengeavtalen

Powered by Labrador CMS