– FELTET MÅ UTVIKLES HELHETLIG: Faramarz Zakaryaie (61) sier utbyggeren ikke har kontaktet dem. For seks år siden kjøpte han tomten på 630 kvadratmeter i Båtsleppa og bygget et flott hus. Nå risikerer han å få et rekkehus på flere etasjer som nabo.

– Vi føler oss overkjørt av både kommunen og utbyggeren

Beboerne i Kantorveien og Båtsleppa på Kolbotn reagerer kraftig på UMPs vedtak om oppdeling av det såkalte feltet B3 i to oppbyggingsfaser.

Publisert

Faramarz Zakaryaie (61), som har bodd i Båtsleppa på Kolbotn i seks år, reagerer kraftig på vedtaket fra utvalget for miljø- og plan (UMP) fra 12. juni. Saken handler om oppdeling av det såkalte feltet B3 i to oppbyggingsfaser.

FELT B3: Her kan du se det aktuelle området som skal utvikles i to felt. Området langs Kolbotnvannet blir utviklet i fase to.

Ifølge områdereguleringen for Kolbotn sentrum, som ble vedtatt 27. mars 2017, stilles det krav om samtidig utbygging av dette feltet. Vedtaket fra 12. juni avviker fra dette kravet, som gjør at utbyggeren kan bygge ut feltet i to faser.

– Vi føler oss overkjørt av både kommunen og utbyggeren. Området skulle utvikles helhetlig. Vi har investert så mye i huset vårt og det er helt uaktuelt for oss å ha et rekkehus på flere etasjer som nabo, sier Zakaryaie.

Han sier utbyggingen av nabofeltet vil føre til verdiforringelse av de resterende eiendommene.

4 av 13 vil selge

TO FASER: Slik skulle B3 se ut med to utbyggingsfaser, men kun fase én (med de to rekkehusene langs Kantorveien som du ser til venstre på skissen) vil bli realisert.

Feltet består av 13 eiendommer. Noen av disse boligene er av nyere dato, som blant annet boligen til Faramarz Zakaryaie, som bor helt nederst i feltet.

Bare fire av grunneierne langs Kantorveien er interessert i å utvikle feltet nå, ifølge saksutredningen til kommunen.

Videre står det at feltet er det mest krevende å transformere på den vanlige måten. «Det er vanlig at en utbygger kjøper opp alle tomtene innenfor et felt. Tomtene i B3 er små, og arealutbyttet per eiendom er således relativt lite».

DROPPER HALVPARTEN: De resterende rekkehus samt «byhusene» langs Kolbotnvannet må stå på vent.

 

Les også: Krav om flytebrygge i Veslebukta

Ga grønt lys

Det er med bakgrunn i dette at Oppegård kommune har fått et planinitiativ om utvikling av B3 til behandling. Utbyggeren, Bonum Eiendom AS, ba kommunen om å få bygge rekkehusene langs Kantorveien som fase én, og leilighetene langs Kolbotnvannet som fase to.

Rådmannen anbefalte i sin innstilling til UMP om å gi grønt lys til dette og avvike fra kravet om utbygging av hele feltet samlet. Rådmannens innstilling ble tirsdag 12. juni vedtatt i UMP med seks mot fem stemmer (Ap, MDG og SV stemte imot rådmannens innstilling).

REAGERER: Nils Haugstveit, som bor i Kantorveien 7B, reagerer kraftig på UMPs vedtak.

Føler seg utrygg

– Det ligger ikke noe som binder utbygger til noen gang å iverksette fase to. Det er derfor en reell mulighet for at den aldri vil bli realisert, sier Nils Haugstveit, som bor i Kantorveien 7B.

Han sier UMPs vedtak skaper nå utrygghet med hensyn til hvordan utvalget og administrasjonen følger opp kommunestyrets vedtak.

– Saken berører maktforholdet mellom kommunens innbyggere og utbygger. Den aktuelle utbyggeren har vært i kontakt med noen få av oss uten å oppnå enighet om pris for eiendommene, sier Haugstveit.

Han sier vedtaket om å starte utbyggingen av B3 før utbyggeren har kjøpt alle eiendommene, eller i det minste har avtale om kjøp, vil åpenbart bringe selskapet i en gunstigere forhandlingsposisjon overfor grunneiere.

Powered by Labrador CMS