SKAL FRESES: Lokale veier skal freses for å få veiene bedre kjørbare.

I dag starter fresingen av lokale veier

Veiene skal freses og maskinene skal få dem bedre kjørbare. Slik vil du merke arbeidet.

Publisert

Denne uken har det kommet store mengder snø, og det har gjort at det legger seg et lag med is og slaps på veiene våre. Dette skal nå fjernes, og i dag starter kommunen arbeidet med å frese det kommunale veinettet. 

Dette innebærer blant annet at private huseiere og andre må påregne at det vil komme snø og annet inn i hagene og eiendommene sine. 

– Kommunen forsøker å gjennomføre brøyting og fresing av snø på en slik måte at det ikke medfører urimelige konsekvenser for hus- og/eller grunneier, opplyser virksomhetsleder Heidi Tomten i Oppegård kommune.

INFORMERER: Virksomhetsleder Heidi Tomten i Oppegård kommune.

Les også: – Vi er godt skodd for vinteren!

– Trafikksikkerhet og framkommelighet på veiene må prioriteres høyt. Redusert framkommelighet og færre parkeringsmuligheter er ikke gunstig for noen - heller ikke for grunneierne langs veien. Det er derfor aktuelt å frese snøen ut til siden og inn på privat grunn for å unngå stadig trangere kjørebaner, opplyser Tomten.

Det at snø kommer inn på eiendom som følge av brøyting/fresing av offentlig vei/veiområde, er innenfor tålegrensen etter nabolovens bestemmelser, med mindre brøytingen/fresingen foregår på en uforsvarlig og etter omstendighetene lite hensynsfull måte.

Les også: Snøen skremmer ikke Oppegård-folket

– I perioder med uvanlig stort snøfall vil tålegrensen for påførte ulemper etter naboloven kunne utvides – dvs. jo mer snø som faller og må flyttes/fjernes fra veiområdet av hensyn til veitrafikken, trafikksikkerhet og fremkommelighet, desto større ulempe må naboer til vei måtte tåle som følge av brøyting/fresing. Dette har vært praktisert over hele landet i alle år, og også veiens naboer nyter godt av at veien er fremkommelig om vinteren, opplyser Tomten. 

NB! Saken fortsetter under bildet!

Pass på parkeringen

PARKERINGSENDRINGER: Her i Utsiktsveien er det ikke alle steder du kan parkere i veien.

Det er imidlertid viktig at folk parkerer på rett måte for at arbeidene skal kunne gjennomføres. 

– For at dette skal kunne gjennomføres på best mulig måte oppfordrer kommunen alle til å parkere på egen eiendom. Parkering langs vei bør skje på en ryddig måte, helst bare på en side av veien. I første omgang er det ikke aktuelt å sette opp skilt med parkering forbudt for å gjennomføre snøfresingen, men dette kan bli aktuelt på et senere tidspunkt, opplyser Tomten. 

Les også: – Vi er godt skodd for vinteren!

Dette er også en fin anledning til å minne om hvor du ikke kan parkere i vinter. Vinteren 2018 er det skiltet med midlertidig parkeringsforbud i disse veiene:

 • Nordbråtenveien (Fra Fjellveien til nr. 8c i Nordbråtenveien) (Gjelder begge sider)
 • Dalsveien (Fra Ormerudveien til Nr. 34 )(Gjelder begge sider)
 • Ormerudveien (fra Dalsveien til nr. 53) (Gjelder begge sider)
 • Bakkeveien (Fra nr. 11A til 22A) (Gjelder østsiden)
 • Bakkeveien (Fra Nr. 11A til 17A (Gjelder Vestsiden)
 • Vestliveien (Fra kryssveien til nr. 36) (Gjelder begge sider)
 • Kongeveien (Snuplass skiltet ved Østre Greverud gård)(Golfbanen)
 • Sigrid Undsets vei (Fra barnehagen(bråten) til Wergelands vei) (Gjelder kun vestsiden)
 • Utsiktsveien (Fra nr. 35 til nr. 29)(Gjelder østsiden)
 • Utsiktsveien (Fra nr. 35 til kryss)(Gjelder vestsiden)
 • Huldrefaret fra (gjelder fra Hareveien til Tors vei – sørsiden)
 • Myrvollveien fra(gjelder fra Haukeliveien til Vinkelveien – vestsiden)
 • Byåsveien (fra krysset Haukeliveien til Stangåsveien 1A) (Gjelder begge sider)
 • Rikard Nordraaks vei (fra krysset Halfdan Kjerulfs vei til krysset Ole Bulls vei) (Gjelder begge sider)
Powered by Labrador CMS