Før Brynstunnelen kan gjenåpnes, stenges forøvrig Ring 3 mellom Ryen og Teisen fra fredag 28. april kl. 22.00 til lørdag 29. april kl. 18.00. Etter dette tidspunktet er det igjen trafikk i begge løp.

Les også: Vet ikke hvor oljen kommer fra

– Det er alltid slik at vi stenger begge løp helt før vi gjenåpner en tunnel etter rehabilitering. Veien skal merkes om og alt teknisk utstyr skal kontrolleres og testes, , forteller prosjektleder Hilde Ulvik. 

Utfordrende tunnel

Fordi E6 går gjennom Brynstunnelen har denne rehabiliteringen hele tiden vært regnet som den mest krevende i tunnelprosjektet. Næringstrafikk og pendlere har vært hardt rammet. Samtidig har trafikantene vist stor tilpassingsevne, ifølge Statens Vegvesen

– Prosjektet har vært en belastning for mange, men folk har funnet alternative reisemåter og –tidspunkt slik at vi har unngått de verste proppsituasjonene sier prosjektleder Hilde Ulvik, og benytter også anledningen til å takke for publikums tålmodighet.

Les også: La bilen stå! Bli med på lokal sykkeltur

For å gjøre arbeidene i Brynstunnelen helt ferdig kreves to til tre kortere stenginger i etterkant av gjenåpningen.

Disse henger sammen med arbeider oppå og rundt tunnelen, og som ennå ikke er ferdige. Første stenging blir allerede natt 2. – 5. mai, neste stenging helgen 5. - 6. mai. Eventuelle andre stenginger vil bli varslet.

Flere arbeider fremover

Like fullt blir ikke dette siste runde med kø fremover i og inn mot byen.

Tunneloppgraderingen vil pågå fram til 2020. Nå rehabiliteres Tåsentunnelen og Granfosstunnelen.

Kapasiteten har vært redusert med 50 prosent, men på dagtid vil den være tilbake til normalen i løpet av sommeren 2017.

Dermed er det nok bare å smøre seg litt til med tålmodighet fremover i pendlerhverdagen, men for deg som skal gjennom Brynstunnelen, blir det uansett fra lørdag en bedring.