HØYE TALL: Konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler (nymmer 4 fra venstre) legger opp til å øse ut penger til virksomhetene til kommunalsjefene sine, som er Sten Tore Svennes (f.v.), Ellen Wibe, Else Karin Myhrene, Monica Lysebo og Jorunn B. Almaas. PS! Det er skolen som er den store «vinneren» i rådmannens forslag. Bla deg om tli side 12 for å lese kommentarene og tankene til kommunalsjef Jorunn B. Almaas.

Dette ønsker rådmannen å prioritere fremover

– Det viktigste var å opprettholde gode tjenester, sa konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler da han la frem et lånetungt forslag til budsjett- og handlingsplan for 2018-2021.

Publisert

– Dette er et stramt budsjett, men vi har et ønske om å satse på både forebyggende og tidlig innsats, og å videreføre det tjenestetilbudet som folk forventer og bør ha, sa Bøhler da han la frem sitt forslag til budsjett- og handlingsprogram for 2018-2021 mandag.

Forslaget bærer preg av en kommune med store investeringsbehov, og disse skal finansieres blant annet ved salg av kommunal eiendom, ved økte låneopptak, økte inntekter og gjennom innovative og effektive tjenestetilbud.

Stort låneopptak

Bøhler legger opp til et låneopptak for perioden på 1533,5 millioner kroner. Dette inkluderer startlån på ca. 350 millioner, hvorav 574,4 millioner skal lånes allerede i 2018.

HØYE TALL: Konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler (nymmer 4 fra venstre) legger opp til å øse ut penger til virksomhetene til kommunalsjefene sine, som er Sten Tore Svennes (f.v.), Ellen Wibe, Else Karin Myhrene, Monica Lysebo og Jorunn B. Almaas. PS! Det er skolen som er den store «vinneren» i rådmannens forslag. Bla deg om tli side 12 for å lese kommentarene og tankene til kommunalsjef Jorunn B. Almaas.

– Vi har mange tunge investeringer foran oss, nærmere bestemt i størrelsesorden 2952,7 millioner kroner. Jeg skulle gjerne hatt større tall på bunnlinjen, men det har jeg ikke funnet rom for å legge inn. Jeg mener det ikke vil være forsvarlig å kutte ned på folks tjenestetilbud og det er høye forventninger til byggeprosjektene våre og derfor blir lånegraden så høy. Det er ikke bærekraftig på sikt, men skal vi klare de investeringene vi nå har i vente, må dette til, sier han.

Les også:: Rådmannen svir av nærmere tre milliarder dersom politikerne er enig i hand forslag til budsjett- og handlingsplan

I investeringer ligger blant annet store investeringer i bygningsmasse for bedre tjenester for befolkningen, som blant annet ny idrettshall, ny Greverudlia barnehage, omsorgsboligene i Edvard Griegsvei på Kolbotn, rehabillitering av Fløysbonn-bygget på Sofiemyr skole for omgjøring fra ungdomsskole til barneskole, mulig utvidelse av Greverud skole, svømmehall i Kolbotn sentrum og utvidelse ut utbedring av Kolbotn skole, samt store investeringer innen park- og idrett og innenfor VAR-området, altså vann, avløp og renovasjon, herunder VA-løsning for Bålerud på Svartskog.

I tillegg skal det bygges ny ungdomsskole på Sofiemyr, det er mange infrastrukturtiltak i Kolbotn sentrum, vi skal utvide Flåtestad skole og utvide Greverud bo- og service senter.

– Vi investerer i fremtiden, og skal vi ha gode bygg og tjenester som kan imøtekomme fremtidens befolkningsvekst, må det investeres, sier rådmannen.

PS! Saken fortsetter under bildet!

LA FREM STORE TALL: Konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler la frem store tall og klare prioriteringer under fremleggelsen av sitt forslag for bdsjett- og handlingsplan for Oppegård de neste årene.

Mot Nordre Follo

Investeringene og de mange gode tiltakene som kommunen gjør nå, gjøres med tanke også på sammenslåingen med Ski til nye Nordre Follo kommune om noen år.

– Vi ønsker å bruke alle tilgjengelige ressurser inn mot Nordre Follo, og har et godt samarbeid med Ski for å samhandle om byggeprosjektene i begge kommuner, sier Bøhler.

Les også: Se det lattermilde revolverintervjuet med Lars Henrik Bøhler

– Hva tenker Ski om lånegraden som skal tas opp i Oppegård?

– De er godt kjent med sine planer, og ser de samme utfordringene som oss, men er godt kjent med hva og hvordan vi investerer, sier Bøhler.

LA FREM STORE TALL: Konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler la frem store tall og klare prioriteringer under fremleggelsen av sitt forslag for bdsjett- og handlingsplan for Oppegård de neste årene.

PS! Saken fortsetter under bildet!

Innsparinger

Noen innsparinger vil det bli

For å saldere budsjettet for 2018 med et marginalt positivt driftsresultat, har rådmannen lagt inn innsparingstiltak på 12 millioner kroner og har ikke kompensert for prisøkning på varer og tjenester. Han har budsjettert med inntektsøkninger som følge av NAV-refusjoner og foreslår ytterligere innsparingstiltak på ca.rundt ti millioner kroner. Netto driftsresultat er 0,4 millner kroner

Rådmannen har lagt frem et balansert budsjett hvor virksomhetene våre både får og må gi. Han har gjort et stort «lærerløft» hvor han har tatt høyde for å ansatte 21 nye lærere i 1.-4. trinn ved våre barneskoler.

Les også: Ny Taraldrud-brosjyre deles ut til befolkningen - les den her!

– Folkehelse, tidlig innsats for barn, unge og familier, økt lærertetthet og digitalisering får den største potten i forslaget, avslutter rådmannen.

Les forslaget i sin helhet

Vi har samlet noen nyttige lenker til deg som er ekstra interessert! Ønsker du å lese alt fra start til slutt? Sjekk disse lenkene

Klikk her for å lese rådmannens budsjettforslag i sin helhet

Klikk her for å lese vedlegg 1

Klikk her for å lese vedlegg 2

PS! Ønsker du å se video fra rådmannens fremleggelse av budsjett- og handlingsplanforslag for 2018-2021? Klikk play i videoen herunder!

 

Powered by Labrador CMS