Skolen er vinneren i rådmannens forslag

Et stort løft for skolen som folk flest vil merke, spår kommunalsjef Jorunn B. Almaas når hun ser på rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan.

Publisert

Da rådmannen la frem sitt forslag til budsjett og handlingsplan for kommunen vår for 2018-2021, var det klart at skole og utdanning får en betydelig del av pengepotten, dersom politikerne vedtar rådmannens forslag, vel og merke.

Rådmann Lars Henrik Bøhler har i sitt forslag satt av 719 millioner, som gjør at skole får den aller største potten av de over to milliarder kronene som rådmannen har tenkt å bruke på nye bygninger og oppgraderinger i kommunen innenfor den neste fireårs-perioden.

 

PS! Saken fortsetter under bildet! I videovinduet øverst i saken kan du se rådmannen presentere sine forslag til prioriteringer innen skolen fremover. Under bildet kan du også lese flere detaljer, og ikke minst se hans forslag i sin helhet!

Fornøyd

HÅPER PÅ VEDTAK: Kommunalsjef Jorunn B. Almaas har all grunn til å smile, for det er nettopp skolene som er den store vinneren, vel å merke dersom politikerne vedtar rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan for de neste fire årene.
HÅPER PÅ VEDTAK: Kommunalsjef Jorunn B. Almaas har all grunn til å smile, for det er nettopp skolene som er den store vinneren, vel å merke dersom politikerne vedtar rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan for de neste fire årene.

Rådmannen foreslår i sitt budsjett- og handlingsplanforslag blant annet rehabilitering og utvidelse av Kolbotn skole, ny ungdomsskole, rehabilitering av Fløysbonn-bygget, tilbygg på Flåtestad skole, starte forprosjekt med mulig utvidelse på Greverud skole og kommunens andel i ny Follo barne- og ungdomsskole.

Prosjektene foreslås ferdigstilt innen fire år. Rådmannen har i sitt forslag satt av 719 millioner.

Forslagene behandles i formannskapet 6. november og i kommunestyret 12. desember

Kommunalsjef Jorunn B. Almaas er fornøyd, og det har hun også all grunn til, dersom politikerne vedtar rådmannens forslag, vel å merke.

– Jeg ønsker å rette en takk til politikerne og til rådmannen som virkelig ser nytten og verdien av å satse på skolene våre. Dette kommer til å merkes for folk i årene som kommer, sier kommunalsjefen.

LA FREM PRIORITERINGENE: Konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler la frem sitt forslag til budsjett- og handlingsplan mandag.
LA FREM PRIORITERINGENE: Konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler la frem sitt forslag til budsjett- og handlingsplan mandag.

Det er store summer og store prosjekter som ligger på bordet når fremtidens Oppegård-skole nå kan bli formet.

Les også: Slik ønsker rådmannen å prioritere fremover

– Blant utbyggingen og forbedringene det legges opp til, er kanskje den viktigste Kolbotn skole. Her er behovet stort. Antall elever har økt med hundre de siste årene, og flere vil komme til. Akkurat nå pågår det en mulighetsstudie for å se hva vi skal gjøre for å imøtekomme dagens og morgendagens behov. Alternativene er å bygge nytt i tilknytning til 1922-bygget eller å bygge nytt der paviljongen nå står, sier Almaas.

Også på Greverud skole planlegges det løft.

– Her er vi også i en studiefase hvor vi både ser på en mulig samlokalisering av skoler i Ski på en eventuelt ny skoletomt, dersom vi finner en egnet. Det kikkes også på muligheter for et nytt skolebygg på parkeringsplassen, men dette er det alt for tidlig å si noe om. Greverud er et område med stor vekst, så man må finne en løsning her på sikt, sier Almaas.

PS! Saken fortsetter under bildet!

MYE SOM SKJER: En gigantisk del av rådmannens pengepott er avsatt til byggingen av både ny idrettshall og ny stor-ungdomsskole her på Sofiemyr i idrettsparken.
MYE SOM SKJER: En gigantisk del av rådmannens pengepott er avsatt til byggingen av både ny idrettshall og ny stor-ungdomsskole her på Sofiemyr i idrettsparken.

Ny storskole

Det er også planlagt en ny stor-ungdomsskole på Sofiemyr, som skal erstatte Hellerasten og Fløysbonn-avdelingen på Sofiemyr skole.

Les også: Ønsker å investere nærmere tre milliarder

– Jeg ønsker meg en ny skole som kan ta med seg det beste av kulturene fra begge skoler, og en moderne skole med rom for kreativitet og fag. Dette skal bygges i nærheten av den planlagte idrettshallen som skal settes opp på området, og jeg tror dette blir en god, moderne og fremtidsrettet løsning når det kommer. Akkurat nå er man i planleggingen av reguleringen for området, så det er for tidlig å si eksakt noe om hvordan det blir, sier Almaas.

MANGE VURDERINGER: Akkurat nå er det en mulighetsstudie på gang for hva som skal skje med Kolbotn skole.
MANGE VURDERINGER: Akkurat nå er det en mulighetsstudie på gang for hva som skal skje med Kolbotn skole.

PS! Saken fortsetter under bildet!

Flere lærere

I tillegg til bygningsinvesteringene, skal det også ansettes totalt 21 nye lærere for tettere oppfølging på de fire laveste
trinnene.

– Mange elever har en del utfordringer, og for å kunne ivareta disse, kan det nå bli en lærer til per trinn på hver skole, som vil gi bedre oppfølging. Tidlig innsats er noe vi har snakket om i mange år og som vi ønsker å prioritere. Dette vil gi rom både for barn med spesielle utfordringer og vil gjøre at skolen også kan ivareta dem som ligger foran, sier Almaas.

Les også: Ny Taraldrud-brosjyre fra departementet - les den her!

Hun tror til syvende og sist at folk kommer til å merke alt som nå planlegges rundt skolesystemet lokalt.

UNDER VURDERING: Også på Greverud skole er behovene store for utvidelser og forbedringer for å møte fremtidens behov, og her ligger flere mulige løsninger på bordet.
UNDER VURDERING: Også på Greverud skole er behovene store for utvidelser og forbedringer for å møte fremtidens behov, og her ligger flere mulige løsninger på bordet.

– Når vi nå skal bygge skoler, så gjør vi det for fremtiden. Dette er store og viktige investeringer, og jeg tror både elever og foreldre vil merke det positivt dersom det nå blir en realitet, avslutter hun.

PS! Saken fortsetter under bildet!

Les forslaget i sin helhet

Vi har samlet noen nyttige lenker til deg som er ekstra interessert! Ønsker du å lese alt fra start til slutt? Sjekk disse lenkene

Klikk her for å lese rådmannens budsjettforslag i sin helhet

Klikk her for å lese vedlegg 1

Klikk her for å lese vedlegg 2

Powered by Labrador CMS