Kommunesammenslåing

Oppegård vs. Ski

Slik ser planene for Oppegård og Ski ut 14 måneder før kommunesammen­slåingen.

Publisert Sist oppdatert

1. Hvor mye har rådmannen foreslått å bevilge til investeringene i kommunen i planperioden 2019-2022?

3,5 milliarder kroner i Oppegård vs. 2,960 milliarder kroner i Ski.

2. Fem største investeringer i løpet av de nærmeste fire årene:

Oppegård kommune:

1. Usikkerhetsavklaringer: 756 millioner kroner.

2. Greverud sykehjem (utvidelse, inkl. inventar): 445 millioner kroner.

3. Kolbotn skole (inkl. inventar): 418 millioner kroner.

4. Svømmehall Kolbotn (et hovedbasseng på 21x25 meter med åtte baner, et lite barnebasseng med vannsklie, et opplæringsbasseng, tribune langs den ene siden og kafé): 284 millioner kroner.

5. Ny idrettshall på Sofiemyr: 228 millioner kroner.

Ski kommune:

1. Ny ungdomsskole i Ski vest: 400 millioner kroner.

2. Ny svømmehall på Langhus (et 50 meters svømmebasseng, et svømmebasseng med hev- og senkbunn på 2x12 meter, flere stupetårn og tribuner): 352,5 millioner kroner.

3. Omsorgsbygg: 300 millioner kroner.

4. Nordre Follo-programmet (Ski kommunes halvdel): 196 millioner kroner.

5. Finstad skole (kapasitetsutvidelse): 160 millioner kroner.

3. Hvor mye planlegger kommunen å selge sine kommunale eiendommer for i løpet av 2019-2022?

483 millioner kroner (listen over de foreslåtte eiendommene er offentliggjort) i Oppegård vs. 480 millioner kroner (listen over de aktuelle eiendommene eksisterer ikke per i dag) i Ski.

4. Foreslåtte innsparingstiltak (effektiviseringstiltak, inndekningstiltak, omprioriteringstiltak) i 2019?

38 millioner kroner i Oppegård vs. 69,5 millioner kroner, men det må ses i sammenheng med nye tiltak til en verdi av 71 millioner kroner) i Ski.

5. Foreslåtte innsparingstiltak (effektiviseringstiltak, inndekningstiltak, omprioriteringstiltak) i 2019-2022?

184 millioner kroner i Oppegård vs. 175 millioner kroner i Ski.

6. Hva er budsjettforslagets estimerte netto driftsresultat i kommunen for 2019?

Oppegård: Det budsjetteres med et negativt netto driftsresultat. Underskuddet blir på om lag 33 millioner kroner (-1,5 prosent brutto driftsinntekter). For planperioden er det også estimert med underskudd (- 35 millioner kroner i 2020, - 17 millioner kroner i 2021 og - 23 millioner kroner i 2022). vs. Ski: Det budsjetteres med et negativt driftsresultat. Underskuddet blir på om lag 30,5 millioner kroner (- 1,3 prosent av brutto driftsinntekter). For planperioden 2019-2022 er det også estimert med underskudd (- 21,7 millioner kroner i 2020, - 30,1 millioner kroner i 2021 og - 32,8 millioner kroner i 2022).

7. Hvordan vil kommunens gjeld endre seg fra dagens nivå og utover planperioden 2019-2022?

Oppegård: Gjelden vil øke fra 1,8 milliarder i 2018 til 3,4 milliarder i 2022 vs. Ski: Gjelden vil øke fra 3,5 milliarder kroner i 2018 til 5,8 milliarder i 2022.

Les også: Har bedre økonomi enn nabo

Powered by Labrador CMS