"KOMBO-SPREKK": Kolbotn omsorgsboliger (KOMBO) skulle koste 378 millioner kroner da kommunestyret bevilget midler til dette prosjektet sommeren 2016, men budsjettet har sprukket med 50,5 millioner kroner i løpet av de fire årene. Foto: Yana Stubberudlien

Sprakk med 50,5 millioner kroner

Kolbotn omsorgsboliger (KOMBO) har en budsjettsprekk på 50,5 millioner kroner, inkludert foreslått tilleggsbevilgning på 1,35 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Kolbotn omsorgsboliger (KOMBO) skulle bygges for 72 beboere og koste 378 millioner kroner, ifølge kommunestyrets opprinnelige vedtak fra 20. juni 2016.

Selv om det handler om skattebetalernes penger, ville kommunen frem nå ikke opplyse om hvor mange millioner kroner KOMBO hadde sprukket med fra det opprinnelige budsjettet.

Oppegård Avis etterlyste det endelige beløpet flere ganger i fjor høst og senest like før jul og i januar 2021, men administrasjonen ville ikke oppgi det.

430,5 millioner kroner

"Da det ble klart at prosjektet ikke kunne ferdigstilles innenfor vedtatt budsjett, var det ikke mulig å stoppe eller redusere omfanget av prosjektet da byggingen var kommet for langt", står det i saksfremlegget til formannskapet, som behandlet saken i kveld (torsdag 4. februar).

I saksdokumentene har det nå endelig kommet frem at budsjettet til KOMBO har sprukket med totalt 50,5 millioner kroner, fra 378 millioner til totalt 430,5 millioner.

Dette er inkludert en tilleggsbevilgning på 1,35 millioner kroner brutto i 2021 til anskaffelse av sentralt driftsovervåkningsanlegg samt ferdigstillelse av noe mindre etterarbeid.

Rådmannens forslag om denne tilleggsbevilgningen, som ble foreslått finansiert ved bruk av lån, ble enstemmig vedtatt i formannskapet 4. februar.

Startet i oktober 2017

Byggearbeidene startet som planlagt i oktober 2017. Ett år senere, da Oppegård Avis ble invitert på befaring, kunne daværende prosjektsjef Alan Raouf og tidligere prosjektleder Aud Val (fagsjef og saksbehandler i den aktuelle saken nå) opplyse oss om at kommunen hadde god kontroll på fremdriften og økonomien rundt prosjektet.

– Det er flere som passer på at budsjettrammen overholdes. Prosjektet møtte på noen uforutsette utfordringer med grunnforholdene i starten, men det ligger per dags dato innenfor den vedtatte budsjettrammen. Vi har en veldig dyktig organisasjon som jobber med dette, med fire byggeledere i ulike stillinger som følger opp det økonomiske og passer på at budsjettrammen overholdes, sa prosjektsjefen i slutten av september 2018.

HADDE STÅLKONTROLL FREM TIL HØSTEN 2018: I Oppegård Avis fra 27. september 2018 kunne du lese at kommunen på den tiden hadde stålkontroll på det økonomiske rundt prosjektet.

Holdt overskridelsene hemmelig

Prosjektet skulle være innflyttingsklart i januar 2019, men ble ferdigstilt med ett års forsinkelse (23. januar 2020) og åpningsseremonien fant sted ikke før 4. juni 2020.

Til tross for at bygget er tatt i bruk, var det frem til nå ukjent hvor mye dette prosjektet hadde kostet. Da Oppegård Avis omtalte saken i fjor høst og etterlyste igjen nettopp beløpet på de eventuelle overskridelsene, ble det fortsatt lagt lokk på av kommuneadministrasjonen, men de bekreftet at det var overskridelser i prosjektet.

Oppegård Avis har prøvd å finne ut hva som gikk galt siden 27. september 2018 da kommunen hadde stålkontoll på prosjektets økonomi og fremdrift.

Kommunalsjef Ellen Wibe forklarte til Oppegård Avis i september 2020 at kommunen og entreprenøren ikke var enige om sluttoppgjøret og var fortsatt i forhandlinger om dette høsten 2020.

– Hvilket tvistbeløp er det snakk om?

– Det ønsker vi ikke å gå ut med når vi er i en forhandlingssituasjon. Folkevalgte ved formannskapet er orientert underveis i byggeprosjektet, sa Wibe til Oppegård Avis 16. september.

Les saken her: Holder budsjettsprekken hemmelig

Fra 378 millioner til 430,5 millioner

Kommunen skriver nå i saksdokumentet til formannskapet at budsjettoverskridelsene i prosjektet var varslet for første gang i månedsrapportering i 2018.

I tillegg til den opprinnelige budsjettrammen på 378 millioner kroner, har prosjektet mottatt klimasatsstøtte på 2 millioner kroner.

Total overskridelse i prosjektet beløper seg til 50,5 millioner kroner brutto, inkludert foreslått tilleggsbevilgning på 1,35 millioner kroner.

Budsjettoverskridelsene fordeler seg slik:

  • 26,2 millioner kroner brutto i 2019.
  • 22,9 millioner kroner brutto i 2020.
  • 1,35 millioner kroner brutto i 2021.

Ny total prosjektbevilgning, inkludert oppgitt merforbruk og foreslått tilleggsbevilgning, vil bli 428,5 millioner kroner, pluss klimasatsstøtte på 2 millioner kroner.

Kommunen har dessuten fått tilsagn fra Husbanken på tilskudd tilsvarende 123,1 millioner kroner, som forventes utbetalt i 2021. Dette tilskuddet er hensyntatt i total prosjektbevilgning, og vil bidra til redusert låneopptak i 2021.

Ingen kritikk fra formannskapet

Under behandlingen av saken i formannskapet torsdag 4. februar ble det verken rettet kritikk eller stilt noen som helst spørsmål rundt den enorme budsjettoverskridelsen.

De to folkevalgte som ba om ordet i saken var Anne Kristine Linnestad (H) og Tor Anders Østby (Sp).

Linnestad lurte på hvorfor saken om en tilleggsbevilgningen kom nå i februar 2021 og ikke tidligere i fjor høst da budsjettforslaget ble lagt frem (i oktober 2020) eller i desember i fjor da budsjettet ble behandlet. Linnestad presiserte også at spørsmålet hennes om dette "ikke var ment som kritikk".

Økonomisjef i kommunen, Sissel Hodder Hovden, besvarte spørsmålet. Hun forklarte at sluttoppgjøret med entreprenøren var ferdig i desember.

Tor Anders Østby (Sp) påpekte så vidt at det var uheldig med en så stor overskridelse før han gikk over til spørsmålet sitt om kommunen var helt ferdig med dette prosjektet eller om det kunne komme flere utgifter i forbindelse med for eksempel setningsskader i bygget.

– Det kan selvfølgelig skje uforutsette ting i løpet av kort tid, men ikke noe vi vet om akkurat nå, sa økonomisjefen.

Saken skal behandles videre i kommunestyret.

Les mer i Oppegård Avis. Vi følger opp saken.

De kommunale byggesmellene

  • Den enorme budsjettoverskridelsen i prosjektet med den 200 lange kulverten i Liaveien på Kolbotn har irritert mange innbyggere.
  • Den andre store budsjettsprekken Oppegård Avis kjenner til må være Kolben-prosjektet med sine 39 millioner kroner over budsjettet (kostet rundt 214 millioner til slutt).
  • De siste årene har kommunen hatt flere andre prosjekter med budsjettsprekk på flere millioner kroner (blant annet Pyramiden og prosjektet på Høyås).
  • Kolbotn skole har en foreløpig budsjettsprekk på 88 millioner kroner.
  • VA-prosjektet på Bålerud har en foreløpig budsjettsprekk på hele 79 millioner kroner. Prosjektet har siden høsten 2014 økt fra 47 millioner kroner til 126 millioner + mva = 157,5 mill. kroner hvorav den siste bevilgningen var (fra mars 2020) på 6 millioner kroner ekskl. mva til ledningsanlegget langs Ingierstrandveien. Anleggsarbeidene startet i 2019, og resterende midler er lagt inn i budsjettet for 2021 og 2022.
  • Nordre Follo rådhus og rådhusfunksjoner i Ski sentrum har en foreløpig budsjettsprekk på foreløpige 6,4 millioner kroner (fra 44 millioner kroner til 50,4 millioner kroner) ekskl. mva. Prosjektet er fortsatt ikke ferdigstilt og det jobbes nå med ferdigstillelse av den siste etasjen rådhuset (3. etg.). I tillegg til nevnte budsjett ble kommunen innvilget statlige midler i 2020 for å legge til rette for økt sysselsetting. Det er avsatt 2 millioner kroner til etterisolering av tak på rådhusteatret som et Enøk-tiltak av disse midlene.
Powered by Labrador CMS