Budsjettet i Nordre Follo

SKAL BRUKE ETT ÅR PÅ PLANLEGGING: – Vi skal bruke mulighetene planprosessen gir oss til å korrigere og prioritere i tråd med våre programmer og flertallspartienes samarbeidsplattform, sier Oddbjørn Lager Nesje.
SKAL BRUKE ETT ÅR PÅ PLANLEGGING: – Vi skal bruke mulighetene planprosessen gir oss til å korrigere og prioritere i tråd med våre programmer og flertallspartienes samarbeidsplattform, sier Oddbjørn Lager Nesje.

– FrP sprer desinformasjon

Arbeiderpartiets gruppeleder Oddbjørn Lager Nesje, som fremmet flertallspartienes budsjettforslag både i formannskapet og i kommunestyret, sier han blir oppgitt når han hører FrP sine påstander.

Publisert

– Det er sterkt beklagelig at FrP sprer desinformasjon og ytrer seg i så sterke ordelag for å få oppmerksomhet. Som jeg sa fra talerstolen i kommunestyret så har vi gjort endringer i budsjettet for neste år mens vi støtter rådmannens forslag for de påfølgende tre årene. Rådmannen hadde nok gitt beskjed dersom flertallspartienes budsjettforslag ikke var i tråd med loven, sier Lager Nesje.

– Vi har gjort endringer i budsjettet for neste år mens vi støtter rådmannens forslag for de påfølgende tre årene.

Les også: – Dere bløffer!

Planprosess før sommeren

Arbeiderpartiets gruppeleder peker videre på at Strategi- og handlingsplanen for 2020-2023 er ett av mange ledd i den rullerende planprosessen. 

– Det vedtatte budsjettet er første steget i en lang rekke av prioriteringer vi skal gjøre i tiden som kommer for å skape en trygg og forutsigbar økonomi i Nordre Follo. Nå kommer det behovsplaner på tjenesteområdene før det kommer investeringsplan og tertialrapport før sommeren. Deretter kommer det en ny strategi- og handlingsplan. Vi skal bruke mulighetene planprosessen gir oss til å korrigere og prioritere i tråd med våre programmer og flertallspartienes samarbeidsplattform, sier Lager Nesje. 

Budsjettforslag om parkeringsavgift

Arbeiderpartiets gruppeleder sier FrP heller bør bruke energien sin på å saldere sitt eget budsjettforslag. 

– I sitt eget budsjettforslag har FrP og Høyre satt av 1 million kroner til å innføre Oppegård sin parkeringsavgift i hele kommunen mens rådmannen sier det vil koste 5,4 millioner kroner. Her mangler altså FrP og Høyre 4,4 millioner ganger fire år, men hvor de har tenkt å hente de pengene vil de ikke snakke om, sier Lager Nesje.