KOMMUNESTYRET: Dette bildet av det første kommunestyret i Nordre Follo ble tatt etter det konstituerende møtet høsten 2019.

Politikere etter knusende tillitsmåling: – Vi har mye å jobbe med

Slik reagerte noen av politikerne på rapporten som varsler tillitskrise i den nye storkommunen.

Publisert Sist oppdatert

Rapporten som ble offentliggjort tirsdag denne uken blir lagt til merke i alle lag av kommunen.

– Resultatene fra tillitsmålingen indikerer at Nordre Follo har en stor en jobb å gjøre for å bedre tilliten i kommunen. Nordre Follo scorer dårligere enn gjennomsnittet for alle dimensjonene av tillit i vår måling. Spesielt dårlig er tillitsforholdet mellom politikerne og næringslivet og mellom ansatte og politikere i kommunen, skriver forfatterne fra Telemarksforsking.

Oppegård Avis sendte noen spørsmål til tre av gruppelederne.

Cecilie Dahl-Jørgensen Pind er gruppeleder for Høyre i Nordre Follo.

– Rapporten viser at vi har store utfordringer og kommunens visjon gjøres virkelig til skamme. Dette viser ikke at vi har en nær og samskapende kommune. Kommunens verdier er ansvar, omsorg og respekt og vi kan vel ikke si at verdiene gjenspeiles i denne rapporten.

Pind sier hun har opplevd lav tillit mellom politikerne, og at dette handler mye om hvordan man ordlegger seg.

– Akkurat det punktet ble jeg ikke så overrasket over. Jeg vil påpeke at Høyre har adressert samarbeidsklimaet ved flere anledninger, både fra talerstolen og i media, uten at det har ført til særlig bedring, sier Pind.

Bedre debattklima

Hun mener den lave scoren på tillit mellom politikere og ansatte må jobbes mye med.

– Jeg synes det er veldig synd at de ansatte opplever dette, fordi vi vet at de jobber mye og godt. Rapporten synliggjør at det er utfordringer som må håndteres. Det har nok mye med arbeidsmiljø å gjøre og hvordan man omtaler hverandre og snakker til hverandre. Når det er sagt er det viktig å understreke at ledelse kommer ovenfra, og dersom det ikke er tillit mellom oss politikere, kan vi heller ikke forvente at det er tillit mellom oss og de ansatte i organisasjonen eller mellom oss og innbyggerne våre.

– Hva må gjøres for å bedre tilliten i Nordre Follo?

Vi må alle jobbe for at debattklimaet skal bedres og personlig mener jeg kommunikasjon og samarbeid kan ta oss lagt på veien. Og så må vi adressere «elefanten i rommet». Det er ikke en løsning å skyve ubehageligheter under teppet. Til sist er det viktig å huske på at vi om folkevalgte er ombudsmenn for innbyggerne våre og vi må ikke ha fokus på taburetten og prestisje.

– Ikke overrasket

Hans Martin Enger er varaordfører og gruppeleder for MDG.

– Jeg blir ikke veldig overrasket, og rapporten bekrefter at vi har mye å jobbe med. Det er synd at det er slik, for jeg mener vi har grunn til å ha stor tillit til hverandre. Personlig har jeg tillit til både folkevalgte, ansatte, næringsliv og frivillig sektor. Manglende tillit forverrer arbeidsforholdene og muligheten til å få det beste ut av hverandre, i en tid hvor vi trenger at gode krefter trekker i samme retning.

VARAORDFØRER: Martin Enger er varaordfører og MDG-gruppeleder.

Enger tror årsaken til resultatene blant annet er holdninger og formeninger bygget opp over tid, kombinert med en skepsis som ofte kan oppstå overfor mennesker og ting man kjenner lite til.

– En omstridt sammenslåingsprosess, stort arbeidspress over tid og nesten utelukkende digital kommunikasjon bidrar til å øke avstanden, når vi egentlig har behov for å finne sammen. På tross av utfordringene gjøres det veldig mye godt arbeid, og jeg er trygg på at vi vil se forbedring framover.

– Hva må gjøres for å bedre tilliten i Nordre Follo?

– Tillit styrkes når man kjenner hverandre og forstår hverandre. Fra min posisjon kjenner jeg både folkevalgte og ansatte godt, og det gjør meg overbevist om at vi har et felles mål: Å gi våre bidrag til en god kommune og gode lokalsamfunn. Dersom vi klarer å møte hverandre med den holdningen og forventningen, samtidig som vi legger fortiden bak oss, vil tilliten styrkes.

– Har svært liten tillit

Knut Tønnes Steenersen er gruppeleder for Fremskrittspartiet i Nordre Follo.

– Jeg har ikke lest hele rapporten ennå, men det jeg har lest er nedslående lesning. Jeg vet at spesielt den politiske ledelsen i Oppegård har gjort det bra på denne type undersøkelser tidligere. Jeg har selv jobbet som journalist i mange år, og syntes det var trist at min yrkesgruppe var nederst på oversikten over de som hadde tillit i befolkningen.

FrP-LEDER: Knut Tønnes Steenersen er gruppeleder for Frp i kommunen.

– Men jeg er ikke overrasket. Personlig har jeg svært liten tillit til den politiske ledelsen i Nordre Follo. Når den er fraværende fra min side, så er den nok ikke noe bedre blant befolkningen.

Tønnes Steenersen sier han opplever at FrP samarbeider godt med de ansatte i kommunen.

– Men jeg forstår jo at når det gjøres dårlige politiske beslutninger, så mister vi politikere tillit hos de ansatte. Administrasjonen i Nordre Follo opplever jeg som dyktig, men dessverre må de nok gjennomføre mange politiske vedtak som de selv ikke har tro på.

– Når det gjelder samarbeidet mellom oss politikere, er jeg ikke overrasket. Vi som opposisjon overkjøres hele tiden. Det er ikke av interesse hva vi mener, og prøver vi å si noe møter vi bare taushet hos posisjonen. Men jeg vil legge til at samarbeidet vårt med enkeltpolitikere i posisjons-partiene er bra, og for FrP, Høyre og Pensjonistpartiet i opposisjon er samarbeidet glimrende.

– Hva må gjøres for å bedre tilliten i Nordre Follo?

– Det er fortsatt to og et halvt år til vi kan få byttet ut den politiske ledelsen vi har nå, og frem til det har jeg ikke noe godt svar på dette spørsmålet. Som opposisjonspolitiker kommer jeg fortsatt til å bruke klar og tydelig tale om hva jeg synes om posisjonens politiske veivalg. Det er dårlige politiske avgjørelser som har ført til den manglende tilliten, tror jeg. Gigantiske økninger i avgifter, nedleggelse av sykehjemsplasser og generelt lite bærekraftig drift av kommunen maner ikke akkurat til tillit, sier Knut Tønnes Steenersen.

Hele rapporten om tillitsmålingen i Nordre Follo finner du her hos Telemarksforsking.

Powered by Labrador CMS