SKAL BLI BEDRE: – Vi er allerede i gang med arbeidet for å bedre dette, sier ordfører Hanne Opdan og kommunedirektør Øyvind Henriksen.

Ny rapport med knusende dom over storkommunen

Sjokkerende resultater i ny tillitsmåling.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag ble resultatene fra Telemarksforsking offentliggjort. Nordre Follo kommune deltar i forskningsprosjektet "Den samskapende kommune". Undersøkelsen sammenligner også resultatene med 30 andre kommuner.

Tillitsmålingen er gjennomført som en spørreundersøkelse rettet mot fire grupper: Politikere i kommunen, ansatte i kommunen, næringslivet og frivillig sektor.

På denne måten får forskerne målt i hvilken grad disse fire gruppene har tillit til hverandre.

– Vi får også fram hvordan gruppene vurderer seg selv. Samtidig målte vi tillit og holdninger knyttet til andre grupper og institusjoner som nabokommuner og besøkende. Tillitsmålingene måler også stedsidentitet og optimisme, skriver forfatterne, statsviter Marit Kvernenes og sosialøkonom Knut Vareide.

– Stor jobb å gjøre

Rapporten gir tidlig en pekepinn på hvordan det står til i Nordre Follo:

– Resultatene fra tillitsmålingen indikerer at Nordre Follo har en stor en jobb å gjøre for å bedre tilliten i kommunen. Nordre Follo scorer dårligere enn gjennomsnittet for alle dimensjonene av tillit i vår måling. Spesielt dårlig er tillitsforholdet mellom politikerne og næringslivet og mellom ansatte og politikere i kommunen.

LITE LYSTIG: Kommunedirektør og ordfører sier den nye rapporten skal tas på fullt alvor.

I rapporten fremheves det at næringslivets tillit til kommunen er en tillitsdimensjon som ofte er svak i de målingene som har vært gjennomført, men i Nordre Follo er dette tillitsforholdet spesielt dårlig.

– Kommunens ansatte har også dårlig tillit til politikerne. I tillegg ser vi at politikerne i Nordre Follo i liten grad har tillit seg imellom, skriver forfatterne.

Lite optimisme

Tillitsmålingen inneholder også spørsmål om stedsidentitet og optimisme, og også her scorer Nordre Follo dårlig.

– Få tror at det nytter å påvirke utviklingen i kommunen, og næringslivet er aller minst optimistisk. Når det gjelder stedlig identitet, er det få som er stolte av kommunen og framsnakker kommunen når de er utenfor kommunen. Vi konkluderer derfor med at det er et stort potensial for forbedring, hvis Nordre Follo tar mål av seg for å være blant de beste kommunene når det gjelder tillit, skriver forfatterne.

Undersøkelsen blant de fire gruppene er gjort som en spørreundersøkelse hvor respondentene ble bedt om å ta stilling til en rekke påstander og angi i hvilken grad de var enige eller ikke.

– Når vi måler tillitsnivået i spørreundersøkelsen, har vi forsøkt å stille spørsmål som avdekker tre forhold som til sammen avgjør graden av tillit: tillit til kompetanse, tillit til velvilje og tillit til integritet. Dette er forhold som er viktig for tillit mellom personer og institusjoner, skriver forfatterne av rapporten.

Undersøkelsen har en svarprosent på rundt 60 % for både politikere og kommunale ledere. Svarprosenten fra lag og foreninger er på 37 %. Når det gjelder næringslivet, er svarprosenten på rundt 8 prosent.

– Tar tid

Tirsdag møtte Oppegård Avis ordfører Hanne Opdan og kommunedirektør Øyvind Henriksen i Nordre Follo rådhus.

– Dette er en verdifull rapport som vi skal jobbe mye med fremover. Den gir oss en nullpunktstatus. Funnene i rapporten skal vi ta på alvor og jobbe med. Dette er arbeid vi allerede er i gang med. Rapporten gir oss grunnlag for å ha fokusområder.

– Hadde dere da på følelsen at det sto så dårlig til?

– Når man skal bygge en ny kommune, et samspill mellom politikere, ansatte, innbyggere, næringsliv og frivillighet, er dette noe som må gjøre stein på stein. Det tar tid å bygge tillit, sier Hanne Opdan.

– Er denne undersøkelse og et eksempel på at det tar tid å bygge en ny kommune?

– Ja, tid er et viktig stikkord. I hver kommune er det kulturer innad i kommunen. Jeg er opptatt av at nå er vi Nordre Follo, og vi skal bygge oss opp sammen, sier Opdan, før kommunedirektør Øyvind Henriksen følger opp:

– Må tas på alvor

– Det er mange indikatorer vi kan gå inn og lage forklaringer på, men i denne rapporten er det indikatorer som vi må ta på alvor.

– Vi har som ambisjon å være en samskapende kommune. Vi skal ta innbyggernes perspektiv og skape gode tjenester sammen med innbyggerne. Samskaping er helt avhengig av tillit. Nå har vi fått en indikator på hvordan dette føles nå, og et godt utgangpunkt vi skal ta på alvor, sier Henriksen.

– Ble du overrasket da du leste rapporten?

– Ikke så superoverrasket. Etter at jeg kom inn i kommunen, og så hvor vi er, er jeg ikke så veldig overrasket. Dette er først og fremst et veldig godt utgangspunkt til å skape et målrettet forbedringsarbeid, sier Øyvind Henriksen.

Skaper motivasjon

Hanne Opdan poengterer at denne rapporten tas på høyeste alvor.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i den lave tilliten politikerne sier de har til de ansatte i kommunen. Jeg er skikkelig stolt av ansatte i kommunen. Fagkompetansen og engasjementet er så stor. Det er mye stolthet blant de ansatte. Det er ofte jeg får gåsehud når jeg ser dette engasjementet.

– Rapporten skal vi ta på høyeste alvor og jobbe videre med, sier Hanne Opdan.

– Det er selvsagt hyggelig når alt er bra, men når det er som dette, skal vi jobbe videre med funnene. Vi skal finne hvor skoen trykker.

– Det oppsiktsvekkende er vel at denne rapporten indikerer at skoen trykker nærmest overalt. Er ikke det alarmerende?

– Jeg tenker at det er et godt utgangspunkt å jobbe videre med. Det reflekterer de som har svart sitt syn. For meg gir det også en motivasjon til å tenke at dette skal vi jobbe enda mer med enn hva vi har gjort, sier Hanne Opdan.

– Må gå i seg selv

I rapporten fremheves det at politikerne har dårlig tillit til de ansatte i kommunen, men også til hverandre.

– Hver og en som politiker må gå inn i seg selv. Vi er alle med på å bidra til hva slags klima vi har, for eksempel i debattene, sier Hanne Opdan.

– Er det ikke spesielt at det er dårlig tillit mellom politikerne? Dette er voksne folk. Er ikke det spesielt?

– Den enkelte har et ansvar. Vi er valgt inn som politikere, på tillit fra innbyggerne våre. Jeg er helt sikker på at hver eneste lokalpolitiker har et oppriktig ønske om å gjøre det beste for kommunen. I noen saker er vi uenig. Hva den enkelte sier, det er her vi må gå i oss selv. Det gjelder meg selv også, sier Hanne Opdan.

– Skal få det til sammen

Øyvind Henriksen er en rutinert kommunal leder, og startet i jobben som kommunedirektør i Nordre Follo 1. februar.

– Har du sett en rapport som er mer knusende og kritisk enn denne?

– Jeg har ikke sett så mange sånne rapporter. I mitt virke har jeg vært leder i kommune-Norge i 34 år. For å lykkes er tilliten avgjørende. Dette må vi få på plass. Her har jeg som kommunedirektør et ansvar. Vi er der vi er nå, men jeg er sikker på at om vi gjør denne målingen om et år vil det se annerledes ut. Det setter jeg nesten stillingen min på. Dette skal vi få til sammen, sier Øyvind Henriksen.

PS! Her kan du laste ned og lese hele rapporten fra Telemarksforsking.

Powered by Labrador CMS