PILOTEN I OSLO: I november prøvde Helsedirektoratet ut hurtigtester for covid-19 på Aker teststasjon i Oslo og på flere steder med lokale utbrudd. Til sammen ble nesten 5000 personer testet både med hurtigtest og med vanlig laboratorieanalyse. Foto: Helsedirektoratet

Får 10.400 hurtigtester for påvisning av koronavirus

Helsedirektoratet sender nå ut en million hurtigtester for påvisning av koronavirus. Nordre Follo kommune vil få 10.400 av disse i løpet av denne uken.

Publisert Sist oppdatert

Helsedirektoratet meldte torsdag 3. desember om at en million godkjente hurtigtester for koronavirus skal sendes ut til kommunene, og at testene vil bli fordelt til kommunene etter folketall.

Pilotprosjektet

  • I november prøvde Helsedirektoratet ut hurtigtester for covid-19 på Aker teststasjon i Oslo og på flere steder med lokale utbrudd.
  • Til sammen ble nesten 5.000 personer testet både med hurtigtest og med vanlig laboratorieanalyse.
  • Resultatene fra denne utprøvingen er nå klare. De viser at hos personer som har fått symptomer på covid-19 de siste seks dagene avdekker hurtigtestene over 80 prosent av dem som kan smitte andre.
  • Her kan du lese evalueringsrapporten fra pilotprosjektet.

– Nordre Follo kommune vil få 10.400 hurtigtester, som vi forventer å få i løpet av uken. Vi har allerede fått 200 hurtigtester som vi ba om å få i forbindelse med skoleutbruddene. Dette var før hurtigtestene var godkjent. Disse har vi brukt blant annet i forbindelse med utbruddet på Solborg bo- aktiviseringssenter, sier assisterende kommuneoverlege Monica Viksaas Biermann.

Oppegård Avis har skrevet at siden 30. november har det blitt registrert tre dødsfall på Solborg bo- aktiviseringssenter, som holder til i tidligere Ski kommune. Per i dag er 25 personer på Solborg er smittet hvorav 15 er ansatte.

Les også: Nytt dødsfall på koronaavdelingen på Langhus

Skal brukes primært i sykehjemmene

Hurtigtestene vil bli brukt når det tar lang tid å få svar på laboratorieprøver og for å oppdage utbrudd av koronasmitte raskt, skriver direktoratet på sin hjemmeside.

Det understrekes at hurtigtestene kommer i tillegg til vanlige laboratorietester, og helsepersonell på den kommunale teststasjonen vil vurdere hvem som har behov for en hurtigtest.

– Vi skal bruke hurtigtestene primært i sykehjemmene våre ved utbrudd og til ansatte ved sykehjem som vi skal teste hver syvende dag, sier Biermann.

Hun påpeker at dette anbefales av Folkehelseinstituttet (FHI) i områder hvor det er høyt smittetrykk.

– Er hurtigtesten positiv, vil vi måtte ta ordinær labaratorietest i tillegg. Ellers vil hurtigtest være nok for å bekrefte negativ koronatest, sier Biermann.

Les også: Nå har over 500 fått påvist koronaviruset i Nordre Follo

For lang svartid

Bakgrunnen for hurtigtesting er for lang svartid på de vanlige covid-19-prøvene i Nordre Follo (opp mot en uke) og flere andre norske kommuner.

For at kommunene skal kunne gjøre sitt arbeid med testing, isolering, smittesporing og karantene (TISK), er de avhengig av at sykehusene også har kapasitet til å analysere prøvene.

Covid-19-prøvene fra Nordre Follo analyseres på Ahus. I tillegg til eget opptaksområde Nordre Follo hører til, mottar Ahus covid-19-prøver fra Gjøvik, Elverum, Lillehammer og Hamar i Innlandet.

Les også: Ahus sliter med koronaprøver: – Krise for barnehagene og skolene med for lang svartid

Avdekker rundt 80 prosent

Helsedirektoratet, som har prøvd ut hurtigtester på nesten 5.000 personer, skriver at hurtigtestene avdekker rundt 80 prosent av dem som kan som kan smitte andre.

– Dermed er hurtigtesting godt egnet for å kartlegge smitte raskt og sette inn tiltak for å hindre videre spredning. Hurtigtestene vil være et viktig verktøy for at kommunene skal kunne oppdage, kartlegge og slå ned utbrudd effektivt, sier assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad.

Helsedirektoratet påpeker at fordelen med hurtigtester er at de gir raskt svar på om en person er smittet av koronaviruset og kan smitte andre.

– Noen ganger er det en stor fordel å få raskt svar på koronatester, for eksempel hvis vi det er mistanke om at mange er smittet. Da vil hurtigtester være et viktig verktøy for å komme raskt i gang med smittesporing og sette inn tiltak for å stanse utbrudd.

Les også: Koronasmitte påvist ved nytt klassetrinn på Ingieråsen skole

Gir ikke unntak fra karantene i ti dager

Du vil finne svar på hurtigtesten på helsenorge.no cirka 15 minutter etter at du har tatt prøve på teststasjonen.

Hurtigtesten viser om du kan smitte andre der og da, men selv om hurtigtesten ikke gir utslag, kan du likevel være smittet og sykdommen kan være under utvikling, slik at du kan smitte andre neste dag.

Det samme gjelder for laboratorietester, men laboratorietester er mer presise og vil avdekke flere tilfeller av sykdom, også de som er under utvikling.

Derfor gir hurtigtest eller laboratorietest ikke unntak fra karantene i ti dager.

Flere millioner tester bestilt

Helsedirektoratet vil beholde en del tester på et sentralt lager, slik at disse kan sendes ut raskt ved større utbrudd.

På oppdrag fra Helsedirektoratet, har Helse Sør-Øst bestilt til sammen fem millioner tester. Disse vil bli og sendt ut til kommuner, teststasjoner ved grenser, sykehus og forsvaret de nærmeste månedene.

Powered by Labrador CMS