Ekornrud

– VETTLØS NATURØDELEGGELSE: – Det som en gang var en flott hagemark med edelløvtrær og en del av det gamle kulturlandskapet ved Ekornrud, har nå blitt et kommunalt deponi, sier styrelderen i Naturvernforbundet i Oppegård, Mariella Nora Isabella Filberg Memo.

– Skammelig!

Naturvernforbundet reagerer sterkt på at fyllingen og mellomlagringsplassen i svingen ved Ekornrud gård har blitt utvidet.

Publisert

– Dette ser jeg på som unødvendig og vettløs naturødeleggelse, sier styrelederen i Naturvernforbundet i Oppegård, Mariella Nora Isabella Filberg Memo (47) fra Solbråtan.

Hun kjenner området ved Ekornrud gård veldig godt og har gått mye her siden barndommen. Da hun var på tur i området forrige uke, registrerte hun at den fyllingen og og mellomlagringsplassen i svingen ved Ekornrud gård var blitt utvidet siden sist hun gikk der.

– For flere år tilbake da kommunen etablerte denne plassen, var jeg i kontakt med kommunen for å forsikre meg om at den ikke skulle utvides. Den er anlagt i det som var en flott hagemark med edelløvtrær og en del av det gamle kulturlandskapet ved Ekornrud, sier 47-åringen.

Les også: Trolldalen er nå vernet av regjeringen

Etterlyser kartlegging

– MÅ KARTLEGGES: Ingrid Marie Nissen og Mariella Nora Isabella Filberg Memo mener området må kartlegges.

– Dette området er viktig av hensyn til biomangfoldet, med en stor variasjon i naturtyper som veksler mellom rik edelløvskog/hagemark, engvegetasjon rett sør for gården, rik løvsumpskog ved Kolbotnvannet og barskog på kollene, sier Filberg Memo.

Hun sier at i det siste har enda mer av det flotte og verdifulle naturområdet og kulturlandskapet blitt rasert, blant annet gamle asketrær med rik mose- og lavflora.

– Området er også altfor dårlig kartlagt, sier styremedlem Ingrid Marie Nissen (53).

Hun viser oss et stort og gammelt lindetre noen få meter nord for det aktuelle området.

– Vi har testet dette lindetreet. Det er minst 200 år gammelt. Det finnes også asketrær her, som er forøvrig rødlistet som sårbar. Det er også registrert en naturtypelokalitet med verdi C. Området er også svært viktig for fugl og annet vilt som rådyr, grevling og rev, sier Nissen.

– Må avvikles

Naturvernforbundet understreker at situasjonen med fyllingen og mellomlagringsplassen, og ikke minst den siste utvidelsen av den er helt uakseptabel. De krever at dette avvikles umiddelbart og at naturen i dette området restaureres.

– Den årelange anleggsvirksomheten ved Ekornrud generelt, og med en tydelig opptrapping av virksomheten sist år, er en skammelig behandling av et område som er viktig både med hensyn til biomangfold, kulturhistorie og friluftsliv, sier Filberg Memo og Nissen.

De påpeker at Ekornrud er en av middelaldergårdene i Oppegård, men at området rundt gården har likevel vært skjemmet og mishandlet i flere tiår helt siden kommunen anla den store fyllingen i dalen sør for gården en gang på 1980-tallet.

– Området brukes av et stort antall innbyggere til rekreasjon og friluftsliv. Det er i utgangspunktet et svært idyllisk område som i dag er skjemmet av støy, visuell forsøpling og annen forsøpling.

– Ikke utvidet

Oppegård Avis har kontaktet kommunen for å få en kommentar til saken. Seksjonsleder i kommunikasjonsavdelingen, Marit F. Nilsen, har skrevet følgende til oss:

"Selve mellomlagringsplassen er ikke utvidet, men kommunen har midlertidig plassert to store kummer på Ekornrud fordi vi ikke har funnet plass til disse noe annet sted. Kummene skal brukes til våren og blir da gravd ned der de skal være."

Styrelederen i Naturvernforbundet sier at det ikke stemmer at mellomlagringsplassen ikke er utvidet.

– Jeg kjenner området veldig godt, da jeg ferdes her jevnlig, blant annet for å registrere fugl. Den siste utvidelsen har skjedd i løpet av den siste halvdelen av fjoråret. Grensene for denne mellomlagringsplassen gikk for litt tid tilbake omtrent der sementrørene nå ligger, og en stor del av lia med hagemark der det blant annet tidligere stod gamle asketrær er nå borte. Mellomlagringsplassen er gradvis utvidet flere ganger i løpet av de siste årene, og den burde aldri vært etablert der i utgangspunktet, sier Filberg Memo.

Les også: Tap av natur og økologisk sorg

 

Powered by Labrador CMS