SOFIEMYRHALLEN

FÅR ET NYTT VENTILASJONSANLEGG: Ventilasjonsanlegget i Sofiemyrhallen er langt over teknisk levetid og har utdatert teknologi uten noen form for varmegjenvinning.

Skal følges opp av privat aktør

Sofiemyrhallen vil ikke lenger være betjent av kommunalt ansatte på ettermiddager og i helgene.

Publisert Sist oppdatert

– Oppfølging av publikumsbad på ettermiddager og i helgene er nå satt ut til en privat aktør, som følge av fjorårets vedtak om omstillingskravet i Strategi- og handlingsplanen for 2021-2024. Det er nå lik praksis om dette i alle idrettshaller og basseng i kommunen, sier virksomhetslederen for byggdrift i Nordre Follo, Hogne Haug.

Etter tilbudsfristen for det ovennevnte anbudet fikk kommunen kun ett tilbud. Kort tid etter ble det inngått kontrakt med Aquagroup, som leverte tilbudet.

Konsekvenser

Avtalen med Aquagroup omfatter oppfølging av publikumsbading i publikumstiden, det vil si på ettermiddager og i helgene. Dette innebærer at det private selskapet har nå ansvar for badevaktstjenester, bemanning av billettluke, ordensrenhold og tilsvarende.

– Det blir ingen endringer i bassengtidene, og svømmetilbudet vil ikke bli påvirket verken for organisert eller ikke organisert idrett. Publikum som bader i publikumstiden skal ikke merke noe forskjell på sikkerhet og servicenivå. Billettprisene vil også være uforandret, forklarer Haug.

Frykter verre renhold

Oppegård Avis har fått flere henvendelser fra våre lesere som frykter at det blir mindre fokus på renhold og badevannskvalitet som følge av det ovennevnte endringen.

– Avtalen omfatter ikke faglig renhold og teknisk drift av basseng, noe kommunen fremdeles utfører. Vi drifter fortsatt alle bassengene i kommunen. Det er satt ut kun oppfølging av publikumsbad på ettermiddager og i helgene, sier Haug.

Ubemannet

Sofiemyrhallen, som er den eneste hallen i kommunen som har både svømmehall og idrettshall, har siden mandag 23. august vært ubemannet, på samme måte som de andre kommunale hallene.

Sofiemyrhallen har elektronisk dørløsning på ytterdører og vil være åpen fra klokken 05:30 til 22:00 på hverdager og fra klokken 09:00 til 20:00 i helgene.

Det er stort sett bare KIL som benytter Sofiemyrhallen, mens svømmehallen benyttes av både KIL og Ski svømmeklubb etter hvert.

Svømmehallen er nå bemannet av Aquagroup i publikumstiden. Ellers er den ubemannet.

Svømmehallen er åpen når Kolbotn idrettslag (KIL) har trening.

Kiosk og møterom fungerer som før. KIL har ansvaret for drift og fordeling av disse rommene, men også for brannsikkerhet og rutiner i hele hallen.

Renhold og tilsyn

– Vi har nå fått ansvaret for å ha kontroll på våre utøvere og pårørende, rydde etter oss og sjekke garderobene før vi forlater hallen, sier Harald Vaadal, daglig leder i KIL.

Han påpeker at for KIL har det vært fint å ha bemanning i alle årene frem til 23. august i år, men nå må KIL i hovedsak klare seg selv når de har trening og arrangementer i hallen.

Profesjonelt renhold vil bli utført på dagtid av kommunen. KIL har ansvaret for ordensrenhold så som søppel, mat, blod, oppkast og annet som er løst og ligger i veien for vanlig renhold.

– Min vurdering er at til tross for at vi får mer ansvar, gir det også større fleksibilitet. Vi har nå fått inn i reglementet at vi kan leie hallen i høytider og ferier mot å ta ansvar for renhold og tilsyn. Vi skal nå prøve dette og etter noe tid evaluere ordningen. Dersom det viser seg å bli krevende, må vi vurdere tiltak, sier Vaadal.

30 millioner for ti år

Sofiemyrhallen skulle opprinnelig legges ned og erstattes av et nytt basseng i Kolbotn sentrum samt idrettsflater i forbindelse med bygging av Fram skole. Etter kommunesammenslåingen og nye politiske vedtak er det nå bestemt at Sofiemyrhallen skal brukes i ti år til for å dekke kommunens lovpålagte bassengbehov.

Det er bevilget inntil 30 millioner kroner for å gjennomføre rehabiliteringsbehov for å forlenge levetiden med ti år.

– Kommunens investeringsportefølje tilsier at det ikke er økonomisk forsvarlig å bygge to bassenger samtidig i kommunen. 30 millioner kroner for å forlenge levetiden med ti år er en lavere kostnad enn hva rentekostnadene ville vært for et nytt basseng i samme periode, sier Haug.

Han sier rehabiliteringstiltakene vil medføre reduksjon i driftskostnader og reduksjon av energikostnader.

– Hvor mye er det snakk om?

– Det er ikke mulig å komme med konkrete tall på dette før vi har sett effekten av tiltakene, sier Haug.

Ny, enkel svømmehall i 2037-2042

Om du tror en ny svømmehall skal bygges på Kolbotn eller Sofiemyr snart eller skal stå klar om ti år, så tar du feil.

Den nye svømmehallen til 130 millioner kroner skal etter kommunens langsiktige planer stå ferdig enten på Kolbotn eller Sofiemyr i slutten av 20-års perioden (2037-2042), og etter at nye svømmehaller står ferdig på Langhus i 2023 og i Ski sentrum i 2032.

Det ovennevnte betyr at i perioden fra 2032 når svømmehallen på Sofiemyr er avviklet og frem til en ny svømmehall er bygget innen 2042, vil gamle Oppegård kommune ikke ha svømmehall-tilbud.

Vi har spurt kommunedirektøren om han synes det er en riktig prioritering.

– Vurderingen er gjort ut fra et samlet behov for Nordre Follo kommune, og ikke ut i fra de tidligere kommunegrensene. Langhus er omtrent midt i kommunen, og tanken er at når Langhus svømmehall er i drift, så kan Ski bad avvikles. Da vil Ski være uten svømmehall, og vil ha sitt tilbud på Langhus, sier Øyvind Henriksen.

Les også: Svømmehallplanene i gamle Oppegård satt på vent i minst 20 år

Nytt ventilasjonsanlegg

Haug sier at ventilasjonsanlegget i Sofiemyrhallen er langt over teknisk levetid og har utdatert teknologi uten noen form for varmegjenvinning.

– Det er svært stor fare for driftsstans i nåværende anlegg og problemer med å skaffe reservedeler, sier Haug.

PREGET AV LEKKASJER: Sofiemyrhallen har vært preget av lekkasjer i mange år. Foto: Eirik Johansen

Han sier at kommunen har en rammeavtale med Caverion om ventilasjonstjenester og materiell, og det er gjort avrop på denne rammeavtalen for et nytt ventilasjonsanlegg i Sofiemyrhallen.

– Et nytt ventilasjonsanlegg vil ha en gjenvinning på 70 til 80 prosent, noe som vil minske energibruken betraktelig noe som igjen bidrar til reduserte strømkostnader og kortere nedbetalingstid enn ti år, sier Haug.

Powered by Labrador CMS